Social hållbarhet

Wästbygg Gruppen arbetar för en inkluderande och jämlik arbetsmiljö och samhälle där olika är lika bra. I det samhället vill vi skapa livsmiljöer där det finns utrymme för mångfald och delaktighet och som ger fina uppväxt- och livsvillkor.

Vi ser tydligt vårt ansvar och våra möjligheter som företag, arbetsgivare och samhällsutvecklare och arbetar med vår vision på olika nivåer. Vi deltar på olika sätt i andra aktörers satsningar på området, vi arbetar med frågorna internt på företaget för att skapa en socialt hållbar arbetsplats och vi driver innovation som vi sedan applicerar i praktiken i våra bostadsområden.

Att arbeta med social hållbarhet i olika sammanhang ger insikter och skapar ett engagemang som våra medarbetare tar med sig i sitt dagliga arbete. Vi arbetar utifrån våra kärnvärden: KLOK, KREATIV och HJÄRTA. Vår ambition är att hitta lösningar som är modiga och framåtsträvande.

Ett av de verktyg vi har utvecklat för ökad gemenskap, trygghet och hälsa är Boaktiva.