loading

Social hållbarhet

Wästbygg arbetar för en inkluderande och jämlik arbetsmiljö och samhälle där olika är lika bra. I det samhället vill vi skapa livsmiljöer där det finns utrymme för mångfald och delaktighet och som ger fina uppväxt- och livsvillkor.

Vi ser tydligt vårt ansvar och våra möjligheter som företag, arbetsgivare och samhällsutvecklare och arbetar med vår vision på olika nivåer. Vi deltar på olika sätt i andra aktörers satsningar på området, vi arbetar med frågorna internt på företaget för att skapa en socialt hållbar arbetsplats och vi driver innovation som vi sedan applicerar i praktiken i våra bostadsområden. Att arbeta med social hållbarhet i olika sammanhang ger insikter och skapar ett engagemang som våra medarbetare tar med sig i sitt dagliga arbete. Vi arbetar utifrån våra kärnvärden, KLOK, KREATIV och HJÄRTA och vår ambition är att hitta lösningar som är modiga och framåtsträvande.  Ett av de verktyg vi har utvecklat för ökad gemenskap, trygghet och hälsa är Boaktiva.