Miljöcertifierade projekt

Wästbygg Gruppen har god erfarenhet av att bygga enligt de etablerade miljöcertifieringar för byggnader som används på den svenska marknaden: Miljöbyggnad, Breeam, Svanen och Green Building. Sedan hösten 2017 har vi Svanens grundlicens, som ger oss rätt att miljömärka egenutvecklade projekt. Vi är också medlem i Sweden Green Building Council, SGBC.

Sweden Green Building Council
Miljöbyggnad logotyp i färg
Svanens logotyp små
Breeam logotyp färg
Green Building logotyp färg

SVANEN

Svanen är utvecklat för att användas vid nybyggnation av bostäder och förskolor. Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Några av våra Svanenmärkta projekt:

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt vedertagen byggpraxis i Sverige och kan användas för både kommersiella byggnader och bostäder. Miljöbyggnad kan uppnås i tre klasser – guld, silver och brons. En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Byggnaderna ska vara energieffektiva, ha ett bra klimatskal och inte behöva kylas på grund av hög solvärmelast. Innemiljön ska vara sund, väl ljudisolerad och ha ett gott termiskt klimat.

Några av våra Miljöbyggnadsprojekt:

BREEAM

Breeam kommer ursprungligen från Storbritannien och används över stora delar av Europa. En anpassning har skett till svenska förhållanden vilket gör att certifiering i Sverige sker enligt våra standarder. Vid en Breeam-certifiering bedöms en byggnads miljöprestanda inom följande områden: ledning och styrning, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och ekologi, föroreningar samt innovation.

Några av våra Breeam-certifierade projekt:

GREEN BUILDING

Green Building riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet för att certifieras enligt Green Building är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare (vid en anpassning av en befintlig byggnad) eller jämfört med Boverkets nybyggnadskrav.

Exempel på Green Buildingprojekt: