loading

Cookies

Vad cookies är och hur de fungerar

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Cookie Syfte Lagrad information Retention Delning
cookie_enabled (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) Denna cookie används för att avgöra om cookies accepteras av besökaren. En sträng “yes” 7 tim Ingen delning
PHPSESSID (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) Denna cookie används av webbplatsen för att göra sessionsinställningar. Inga personuppgifter lagra. En slumpmässig hash-värde En session Ingen delning
wordpress_test_cookie (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) Denna cookie testar besökarens webbläsare för att se om den har stöd för WordPress-inloggning. En sträng ”WP+Cookie+check” 1 år Ingen delning
_ga (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) En cookie från Google Analytics som används för att särskilja användare. Ett krypterat hash-värde 2 år Ingen delning
_gid (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) En cookie från Google Analytics som används för att särskilja användare. Ett krypterat hash-värde 24 tim Ingen delning
_gat_gtag_ UA_162926224_1 (.wastbygg.se, group.wastbygg.se) En cookie från Google Analytics som används för att reglera begärandehastigheten. Ett krypterat hash-värde 2 år Ingen delning

Wästbygg Gruppen AB:s användning av cookies

Wästbygg Gruppen AB använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp besökstrafik, för att med hjälp av insamlade data kunna förbättra webbplatsen. Wästbygg Gruppen AB använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om besökaren är inloggad. Wästbygg Gruppen AB använder dessutom s.k. tredjeparts-cookies för bland annat analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.

Besökarnas samtycke

Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhets- alternativ sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies.

Hur stänger jag av cookies?

Om du inte godkänner användning av cookies på webbplatsen kan du enkelt stänga av eller begränsa cookies via din webbläsarens säkerhetsinställningar. Använd webbläsarens hjälp-funktion för att ta reda på hur. Om du stänger av eller begränsar cookies på webbplatsen är det möjligt att du inte kan använda alla tjänster och funktioner på webbplatsen.