Hållbara verktyg

För att nå våra mål inom hållbarhet arbetar vi inom Wästbygg Gruppen med flera verktyg, både interna som vi tagit fram själva samt externa så som vedertagna miljöcertifieringar. Vi tror att det är viktigt att vi samarbetar med andra aktörer och använder samma certifieringar för at vi tillsammans ska kunna skapa hållbara samhällen men det är också viktigt att hitta egna lösningar och försöka gå i bräschen för att driva på utvecklingen.

Läs mer om: