loading
Gruppen
loading

Kontakt

Ledarskap och kompetens

Wästbygg Gruppens verksamhetspolicy anger riktlinjer för hur vi ska bemöta både varandra och vår omvärld. Till vår omvärld hör bland annat kunder, leverantörer, underentreprenörer, studenter och konsulter – personer som vi ibland har mångåriga relationer med och ibland endast samarbetar med under en kortare tid. Oavsett vilket ska vi värna om ett inkluderande arbetsklimat som omfattar alla som vistas på våra arbetsplatser. Som komplement till verksamhetspolicyn finns en rad interna policydokument på personalområdet där trivsel, arbetsmiljö och hälsa är den tongivande.

Attraktiv arbetsplats

Vi vill erbjuda en arbetsplats dit framtidens medarbetare gärna söker sig och där befintliga anställda vill stanna kvar. Ledarskap, värdegrundsfrågor och kompetensutveckling är därför ständigt aktuella nyckelfrågor.

Wästbygg har en lång tradition av att erbjuda praktikplatser och har ett väl etablerat samarbete med högskolor, universitet och yrkeshögskolor. De senaste åren har vi även samarbetat med organisationen My Dream Now för att redan under högstadium och gymnasium dela med oss av våra erfarenheter och ge inblick i vad en framtid i Wästbygg Gruppen kan innebära.

Ledarskapsutveckling

Det specialanpassade ledarskapsutvecklingsprogram som påbörjades i samarbete med IHM Business School under 2018 har fram till och med 2019 genomförts av 50 medarbetare. Ambitionen är att fortsätta det nuvarande ledarskapsprogrammet in i 2021, och parallellt bredda programmet för en anpassning till fler ledare i organisationen. Utbildningens mål är att stärka ledarskapet på alla nivåer i företaget. Med ledare som är tydliga och skapar engagemang i sina arbetsgrupper får vi en positiv utveckling som inte bara gynnar det interna klimatet utan också stärker vår konkurrenskraft