loading
Gruppen
loading

Kontakt

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vara snäll mot jorden och minimera klimat- och miljöbelastningen. På Wästbygg gör vi det genom att alltid bidra med vårt kunnande inom hållbart byggande och föreslå hållbara material och energieffektiva lösningar. Det gör vi genom att lämna klimatanbud och göra livscykelanalyser.

Vi har sedan många år tillbaka byggt miljöcertifierade hus och har arbetat de flesta certifieringssystem som finns på den svenska marknaden. Dessutom Svanen-märker vi våra egenutvecklade bostadsprojekt.

Därtill använder vi det interna certifieringssystemet Klimatsmart byggarbetsplats för våra byggarbetsplatser. Klimatsmart byggarbetsplats ser till att vi minskar vår klimatpåverkan i produktionsskedet.