Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vara snäll mot jorden och minimera klimat- och miljöbelastningen. Inom Wästbygg Gruppen gör vi det genom att alltid bidra med vårt kunnande inom hållbart byggande och föreslå hållbara material och energieffektiva lösningar. Det gör vi genom att lämna klimatanbud och göra livscykelanalyser.

Vi har sedan många år tillbaka uppfört miljöcertifierade byggnader och har arbetat med de flesta certifieringssystem som finns på den svenska marknaden. Vi Svanen-märker alltid våra egenutvecklade bostadsrättslägenheter.

Därtill använder vi det interna certifieringssystemet Klimatsmart byggarbetsplats för våra byggarbetsplatser. Klimatsmart byggarbetsplats ser till att vi minskar vår klimatpåverkan i produktionsskedet.