Wästbygg i siffror

Här har vi samlat några av de viktigaste nyckeltalen för Wästbygg Gruppen. Komplett ekonomisk information finns i vår årsredovisning tillsammans med en omfattande beskrivning av vår verksamhet under det gångna året. Våra års- och delårsrapporter hittar du här.

Från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2020 resultatavräknas egenutvecklade bostadsrättsprojekt först vid färdigställandet. Parallellt intäktsredovisas dessa projekt över tid i Wästbygg Gruppens segmentsrapportering, som används för den interna styrningen av verksamheten. Nedanstående nyckeltal är hämtade från koncernens segmentsrapportering.