• Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Minskad klimatbelastning för Wästbygg Gruppen under 2021

Den 29 mars släppte Wästbygg Gruppen sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Emma Järund, tf hållbarhetschef, summerar de viktigaste punkterna i hållbarhetsarbetet och berättar om hur bolaget har kunnat minska sina koldioxidutsläpp med 26 procent jämfört med 2020 inom de områden som mäts.

Vi har fyra övergripande hållbarhetsmål som vi arbetar mot. Vår klimatpåverkan ska minska, till år 2030 ska vi vara fossilfria inom områdena el, värme, transporter och avfall. Vi ska utveckla och bygga hållbara fastigheter. Våra byggarbetsplatser ska vara trygga och vi ska främja en sund konkurrens på marknaden samt motverka korruption. Och slutligen ska vi verka för att öka jämställdhet och mångfald inom koncernen så att vi 2025 kan spegla Sveriges befolkning sett till könsfördelning och medarbetare med utländsk bakgrund.

Minskningen av vår klimatpåverkan under 2021 beror till stor del på att vi har arbetat aktivt med de kravställningar vi har i vårt verktyg Klimatsmart byggarbetsplats. Ett bra exempel är att vi har reducerat användningen av fossil diesel kraftigt under året, både när det gäller provisorisk uppvärmning av våra byggarbetsplatser och i olika typer av motordrivna maskiner. Här har vi sparat 55 ton CO2e och 85 procent av alla flytande bränslen som vi använder är nu fossilfria. Vi har också ökat andelen byggprojekt som arbetar på högsta nivån (guld) inom Klimatsmart byggarbetsplats. Målet är att vi år 2030 ska ha 100 procent guldetableringar. Tre av de byggprojekt som avslutades 2021 klarade guldnivån och vi har i nuläget fem pågående projekt som har målet att nå guld. Dessa utvärderas kontinuerligt mot kraven.

Vi miljöcertifierar alla egenutvecklade projekt och arbetar aktivt med att inspirera våra beställare att göra detsamma. Tittar vi på orderstocken vid årets slut bedöms 68 procent av den som ”grön” enligt vårt gröna ramverk. När det gäller intäkter och kostnader för 2021 har vi låtit Cicero Shades of Green tredjepartsgranska siffrorna. Enligt dem är den gröna andelen av både kostnader och intäkter 74 procent jämfört med 65 procent för 2020, vilket känns mycket positivt. Cicero ger oss även betyget Excellent för strategi och styrning av hållbarhetsarbetet.

Andelen kvinnor i företaget minskar något under 2021. Anledningen är förvärvet av Rekab Entreprenad som genomfördes under hösten. Det bolaget är betydligt mer mansdominerat än övriga koncernbolag inom Wästbygg Gruppen, främst till följd av ett stort antal anställda yrkesarbetare. När det gäller andelen kvinnor på ledande befattningar ligger vi på ungefär samma nivå som förra året. Andelen medarbetare med utländsk härkomst har vi börjat mäta under 2021, så där har vi inga jämförelsetal i nuläget.

Tittar vi på hållbarhetsarbetet totalt sett är vi nöjda med året. En viktig del av det fortsatta arbetet under 2022 är att integrera Rekab Entreprenad fullt ut i mål och uppföljning. Två andra prioriterade områden, där vi inte nått önskat resultat under 2021, är arbetsmiljö och avfallshantering.