• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Namnkunnig panel presenterade konkreta förslag under vårt seminarie

Det presenterades ett antal konkreta förslag kring hur vi kan skapa överkomliga nya lägenheter när Wästbygg arrangerade ett frukostseminarium med rubriken "Hur säkerställer vi de bostäder som Sverige behöver".
– Från Wästbygg har vi lanserat ett antal förändringar och förbättringar och det verkar som en del av dessa komma att uppfyllas de närmaste åren, säger Åsa Henninge, VD för Wästbygg projektutveckling och en av paneldeltagarna.

En namnkunnig panel lockade flera besökare inom bygg- och fastighetssektorn och närbesläktade branscher. Och naturligtvis frågan i sig. Åsa Henninge inledde seminariet med att konstatera att behovet av nybyggda lägenheter finns kvar även om vi för till fället ser en nedgång inom vissa delar av byggsektorn. Enligt Boverkets senaste byggbehovsprognos behövs 90 000 nya bostäder per år byggas. 

Panelen bestod förutom Åsa Henninge av Kurt Eliasson, regerings utredare i Kommittén för enklare byggregler, Jahja Zeqiraj, ordförande i Fastighetsnämnden, Petter Lodmark, arkitekt QPG och David Lega, kommunalråd och gruppledare för KD.

Det blev en spänstig och konstruktiv debatt och där inte minst Kurt Eliasson kunde berätta att redan den 1 juli införs flera förändringar inom PBL. Kurt tog också upp hur den pågående digitaliseringen snabbat upp planprocesser och att det finns en politisk samstämmighet kring digitala satsningar. Han var även starkt kritiskt till den höga kostnadsutvecklingen inom byggnadsindustrin och menade att byggbranschen har mycket att lära av industri- och tjänsteföretagen.

I egenskap av ordförande för Fastighetsnämnden tog Jahja Zeqiraj upp Jubileumssatsningen i Göteborg som ett bra exempel på nytänkande och där samverkan mellan byggherrar och kommunen snabbat upp planeringsprocesserna. Jahja efterlyste dock en ökad samordning mellan olika kommunala förvaltningar i Göteborg för att öka takten i bostadsbyggandet. När det gäller trögheten på bostadsmarknaden skulle Jahja ur ett riksperspektiv vilja se att staten stöttade förstagångsköpare och underlättade för äldre med flyttskatten.

Arkitekten Petter Lodmark höll med om att de också upplevde en bristande samordning i Göteborg jämfört med andra större städer och att för många särkrav både försenar och fördyrar bostadsprojekt. Petter framhöll att koncepthus och repetitioner är ett sätt att bygga billigare och att det inte måste utmynna i strömlinjeformad produktion. Det går även arkitektoniskt att variera koncepthus.

David Lega trodde inte på fler utan färre regleringar inom PBL och lyfte fram Kungälvs kommun som ett bra exempel på aktörsdriven byggprocess. Han vill också se att det släpps fler tomter till småhus inom Göteborgs kommun. Sedan flera år är det många göteborgare som väljer att bosätta sig i kranskommunerna vilket påverkar stadens skatteintäkter negativt. En trend som måste brytas.

Åsa Henninge avslutade med att hålla med de två politikerna i panelen. I mångt och mycket handlar bristen på lägenheter i just Göteborg på viljan och attityden. Det måste till ett bättre samarbete mellan byggaktörer och kommunen.

Läs Åsa Hennings debattartikel i Göteborgs-Postens nätupplaga