• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Wästbygg 40 år

1981 startades Wästbygg, eller Wäst-Bygg som var den ursprungliga stavningen, i Borås av Gunnar Ivarson och Kjell Berggren. De två var kollegor på ett annat byggföretag i Borås när de beslutade sig för att öppna eget för att kunna förverkliga sina egna tanker och idéer.

Historien om Wästbygg är också historien om ett framgångsrikt företagsbyggande. Gunnar och Kjell insåg tidigt värdet av att nätverka för att etablera relationer med tänkbara beställare. Målet var att söka sig bort från det traditionella kund-/leverantörsförhållandet för att i stället genomföra projekten i samverkan och med möjlighet att vara med redan från planeringsstadiet. Parallellt skapade företaget sina egna affärer genom fastighetsförvärv i och kring Borås men också en del nyproduktion i egen regi. Successivt byggdes ett allt större eget bestånd av hyresfastigheter upp som renoverades och förädlades. På så sätt stod Wästbygg starkt under 1990-talets byggkris.

En viktig milstolpe i företagets historia är samarbetet med McDonalds som inleddes 1995. Ett strategiskt samverkansavtal tecknades som resulterade i att cirka 170 McDonaldsrestauranger byggdes runt om i Sverige under en tioårsperiod. Det lokala företaget tog därmed steget ut på en betydligt större arena och mot en allt bredare kundbas. Ett annat samarbete som fått stor påverkan på bolagets utveckling är när Wästbygg och WH-Bygg tillsammans startade Logistic Contractor 2004. Det amerikanska bolaget Prologis sökte en samarbetspartner på den svenska marknaden när de expanderade i Europa och tillsammans med WH-Bygg kunde vi anta den utmaningen. Logistic Contractor etablerade sig snabbt som en tongivande aktör inom logistikbyggande och sedan 2011 är Wästbygg ensam ägare till företaget.

Karta med Wästbyggs kontor

Som ett naturligt steg i utvecklingen valde Wästbygg att etablera sig med egna kontor på fler orter. Vi tror på att finnas med egen representation på de marknader där vi vill ta betydande marknadsandelar, helt enkelt vara en lokal aktör på fler orter. Först ut var Göteborg 2001, sedan följde Varberg, Stockholm, Malmö, Jönköping och Helsingborg. Från och med 2021 finns även Västerås med på listan över Wästbyggs kontorsorter. Logistic Contractor har blickat mot den nordiska marknaden och etablerat sig i Norge, Danmark och Finland.

Kjell Berggren lämnade företaget redan 1997 men Gunnar Ivarson, och sedan 1995 även hans son Patrik, drev företaget vidare. 2012 breddades ägandet till att också omfatta Jörgen Andersson som är Wästbyggs nuvarande koncernchef, och ytterligare en mångårig medarbetare. 2013 lämnade familjen Ivarson Wästbygg helt och hållet när M2 Gruppen tog över som majoritetsägare. Sedan 2020 är Wästbygg noterat på Nasdaq Stockholm, men huvuddelen av aktierna ägs fortfarande av M2 Gruppen och Jörgen Andersson.

Den ursprungliga affärsmodellen lade grunden till ett stabilt företag och i mångt och mycket arbetar vi på samma sätt idag. Samverkan från tidigt skede är fortfarande vårt prioriterade arbetssätt i entreprenader och vi skapar egna affärer i stor omfattning genom att utveckla bostäder, kommersiella byggnader samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Våra kärnvärden Klok, Kreativ och Hjärta har vi formulerat relativt nyligen, men de representerar i allra högst grad det sätt som bolaget har drivits på i 40 år. När vi nu blickar fram emot en fortsatt spännande utveckling gör vi det i trygg förvissning om att vi har en stabil plattform, noggrant byggd under 40 år, att ta avstamp ifrån!