• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Wästbygg Gruppens satsning på egen vindkraft tar form

I Tvååker utanför Varberg byggs Bäckagård vindkraftsanläggning som Wästbygg Gruppen samäger tillsammans med Varberg Energi i ett joint-venture bolag, Bäckasol AB. Byggnationen har kommit en bit på vägen och målsättningen är att anläggningen ska vara färdig för att kunna producera el till hösten.

Det har nu gått några månader sedan avtalet för det gemensamt ägda bolaget Bäckasol AB blev klart. Så här långt i projektet är betongfundamenten för de två vindkraftverken på plats och olika tekniska förberedelser utförda. Nästa steg är leverans och att resa de 110 meter höga vindkraftverken, vilket enligt plan ska ske i slutet av oktober. Därefter kommer vindkraftsanläggningens produktion av förnybar el att starta.

Återbrukade turbiner i vindkraftverken

Bäckagård vindkraftsanläggning är ett så kallat repowering-projekt, vilket innebär att man restaurerar och återanvänder turbiner som producerat el tidigare, i stället för att använda nytillverkade. Turbinerna som ska användas för Bäckagård har tidigare haft sin hemvist i Nederländerna. Efter renovering kommer de att kunna brukas för att producera förnybar el under ytterligare 20 år framöver.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid

I samarbetet mellan Wästbygg Gruppen och Varberg Energi ingår också uppförandet av en solcellspark. Driften av vindkraftsanläggningen och solcellsparken, samt försäljning av elen som produceras, kommer att ske genom det gemensamma bolaget Bäckasol AB.

När anläggningarna är i full drift förväntas produktionen uppgå till ca 12 GWh/år och av dessa planerar Wästbygg Gruppen att köpa runt 7 GWh. Det motsvarar den elkonsumtion som Wästbygg Gruppen i genomsnitt använder i samtliga projekt under ett års tid.

– Klimatomställningen kan inte lösas av en enskild part, det är en fråga vi behöver samarbeta kring. Därför känns det väldigt bra att vi har hittat denna samarbetsform med Varberg Energi. Det är ett fint kvitto på att hållbarhet kan skapa nya affärer för oss och som dessutom bidrar till vår och samhällets klimatomställning, avslutar John Nyberg, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.