• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Valberedning inför årsstämman 2024 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Regulatorisk

Enligt antagen instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Rutger Arnhult, representerande M2 Gruppen, Magnus Örtorp, representerande Fino Förvaltning AB, Tomas Risbecker, representerande Svolder AB (publ) och Cecilia Marlow, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ). Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen ska löpa till dess att ny valberedning utsetts.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade den 30 september tillsammans cirka 72 procent av det totala antalet röster i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida group.wastbygg.se.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med förslag via e-post till robin.sundin@wastbygg.se eller via vanlig post till: Wästbygg Gruppen AB, Att. Robin Sundin, Sofierogatan 3 B, 412 51 Göteborg.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Robin Sundin, Koncernjurist och IR-chef
Tel 0725-29 30 04, e-post robin.sundin@wastbygg.se

group.wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.