• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Regulatorisk

Med anledning av Carnegies förvärv av Erik Penser Bank har Wästbygg Gruppen sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och i stället utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgaranti.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande kvotera köp- respektive säljvolym för Wästbygg Gruppens aktie i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter fastställda av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Robin Sundin, Koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 725 29 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

group.wastbygg.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda

.