• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) erhåller samtycke från obligationsinnehavare att ändra villkoren för sina utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarande som inleddes genom ett meddelande till obligationsinnehavarna den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), idag har slutförts.

Kvorum uppnåddes och en erforderlig majoritet av de röstberättigade obligationsinnehavarna röstade för Bolagets begäran vid det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed samtyckt till att stryka den finansiella kovenanten räntetäckningsgrad och i stället höja tröskeln för den finansiella kovenanten soliditetskvot, att Bolaget ska amortera ett belopp om totalt 100 miljoner kronor senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 miljoner kronor ska amorteras innan årsskiftet, samt att Bolagets möjlighet att göra aktieutdelningar under Obligationernas kvarvarande löptid tas bort.

Begäran enligt det Skriftliga Förfarandet trädde i kraft kl. 15:00 CEST idag den 31 augusti 2023 i samband med att röstningsperioden för det Skriftliga Förfarandet löpte ut.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat juridiskt ombud i relation till det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

group.wastbygg.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.