• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser negativ resultatpåverkan på grund av omstruktureringskostnader och nedskrivningar

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens (”Bolaget”) resultat för det andra kvartalet 2023 påverkas negativt av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och nedskrivningar i projekt och av koncernens tillgångar. Vidare belastas resultatet av ytterligare reserveringar i ett logistikprojekt på den danska marknaden.

Under första halvåret 2023 genomförde Wästbygg Gruppen en betydande omstrukturering och genomlysning av pågående projekt och verksamhet vilket medfört att ytterligare nedskrivningar krävts. Efter avstämning med legala ombud har det även beslutats att göra reserveringar för ett sedan tidigare färdigställt logistikprojekt i Danmark. Effekterna av ovan summerar till –299 Mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas därför uppgå till –262 Mkr.

– Huvuddelen av effekterna påverkar inte koncernens framtida kassaflöde. Vi ser en fortsatt utmanande marknad främst för nyproduktion av bostäder och den genomlysning vi gjort av våra pågående projekt har syftet att säkerställa att vi baserar våra bedömningar på rätt ingångsvärden och med hänsyn tagen till uppskattad framtida marknadsutveckling. Trots vårt kontinuerliga arbete med kontroll av våra underentreprenörer har rådande marknadsläge även medfört ett antal konkurser i vår leverantörskedja – något som också belastat resultatet för kvartalet, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef, Wästbygg Gruppen.

Med grund i det förväntade resultatet för kvartalet är det Bolagets bedömning att Bolaget inte längre kommer att uppfylla det finansiella nyckeltalet ränteteckningsgrad gentemot ett fåtal långivare av kortfristiga lån med förfall innan årsskiftet 2023 samt enligt villkoren i Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer. Det är Wästbygg Gruppens intention att inleda ett skriftligt förfarande för att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke till avsteg från detta finansiella nyckeltal.

– Att även framgent ha kvar våra obligationsinnehavares och långivares förtroende är en prioriterad fråga för oss. Även om bolagets ränteteckningsgrad reduceras på grund av det negativa resultatet ska det framhållas att bolagets soliditet är fortsatt stark. Vidare är det vår intention att minska bolagets skuldsättningsgrad allteftersom pågående utvecklingsprojekt färdigställs och överlämnas, avslutar Jonas Jönehall.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära. Wästbygg Gruppens kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 offentliggörs den 22 augusti 2023 kl. 08.00.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

group.wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.