• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) inleder skriftligt förfarande

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett skriftligt förfarande i förhållande till Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter.

Bolaget meddelade den 9 augusti 2023 sin avsikt att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”) med anledning av att Bolaget förutser en negativ resultatpåverkan för det andra kvartalet 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”). I syfte att hantera effekten av den förutsedda resultatpåverkan innefattar det Skriftliga Förfarandet en förfrågan om att stryka den finansiella kovenanten räntetäckningsgrad och i stället höja tröskeln för den finansiella kovenanten soliditetskvot, som Bolaget har att uppfylla enligt villkoren för Obligationerna. Vidare innefattar det Skriftliga Förfarandet ett förslag om att Bolaget, i förhållande till Obligationerna, ska amortera ett belopp om totalt 100 miljoner kronor senast vid utgången av det första kvartalet 2024, varav minst 50 miljoner kronor ska amorteras innan årsskiftet, samt ett förslag om att ta bort Bolagets möjlighet att göra aktieutdelningar under Obligationernas kvarvarande löptid.

Bolaget har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 11 augusti 2023. Meddelandet om Skriftligt Förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet infaller den 21 augusti 2023 och sista dag för röstning infaller den 31 augusti 2023.

För frågor kring förslaget i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Bolaget.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat juridiskt ombud i relation till det Skriftliga Förfarandet.
……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

group.wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.