• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör avstämningsdag och utbetalningsdag för samtyckesavgift i enlighet med det skriftliga förfarandet för sina utestående gröna obligationer

Den 31 augusti 2023 meddelade Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) att det skriftliga förfarande som inleddes den 14 augusti 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att efterfråga vissa ändringar avseende finansiella kovenanter i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”), framgångsrikt hade slutförts.

I enlighet med meddelandet till obligationsinnehavarna om det Skriftligt Förfarandet har Bolaget åtagit sig att senast inom 20 bankdagar från den 31 augusti 2023 betala en samtyckesavgift om noll komma två (0,20) procent av det nominella beloppet för Obligationerna (motsvarande ett totalt belopp om 1 000 000 kronor) (”Samtyckesavgiften”) till innehavare per avstämningsdagen för sådan utbetalning.

Bolaget meddelar härmed att Samtyckesavgiften kommer betalas genom Euroclear Sweden den 14 september 2023. Betalningen kommer ske pro rata till personer som är registrerade som innehavare av Obligationer på avstämningsdagen, den 7 september 2023. Betalningen kommer ske till samtliga innehavare av obligationer på denna avstämningsdag, oavsett om sådana innehavare har deltagit i det skriftliga Förfarandet eller röstat för eller emot förslagen i det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

group.wastbygg.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.