Hornbachs butik är 8 600 kvm stor, varav cirka hälften utgörs av ett drive in-lager.

    Granngården, Högbergs Rör och Würth delar på cirka 3 900 kvm.

    I uppdraget ingick även uppförande av butikslokal för Bevego.

Tillbaka till projekt

Pro Stop Borås

Pro Stop är ett koncept som Corem Property Group har skapat för att utveckla och bygga handelsplatser med inritning mot yrkesbutiker för byggsektorn.

Borås valdes ut som första etableringsort och här har Wästbygg uppfört butikslokaler åt Hornbach, Bevego, Högbergs Rör, Würth och Granngården. Samarbetet med Hornbach under byggtiden ledde till att Wästbygg även fick uppdraget att utveckla och bygga en snarlik butik åt dem i Trollhättan.