• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Delårsrapport januari-mars 2022

 • Språk:Svenska
 • Talare:Jörgen Andersson, vd, Jonas Jönehall CFO och vice vd samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
 • Sektor:Construction & Materials
 • Ring-in till webcast:SE: +46851999383
  UK: +443333009263
  US: +1 6319131422

  PIN: 56553367#

God orderingång och ökade intäkter trots utmaningar på marknaden

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2022.

– Årets första kvartal har medfört en rad utmaningar i byggbranschen. Utöver de kvarvarande effekter som fortfarande finns från covid-19-pandemin har Rysslands invasion av Ukraina skapat osäkerhet i leverantörsleden. Wästbygg Gruppens intäkter för första kvartalet uppgick till nästan 1,2 mdkr enligt segmentsrapporteringen. Det är en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period förra året, vilket känns mycket positivt. Därtill levererade vi ett rörelseresultat på 30 mkr, vilket förstås är lägre än önskat i förhållande till våra intäkter, men samtidigt har vi gjort en noggrann genomlysning av pågående projekt och har under första kvartalet tagit alla de kostnadsökningar som vi idag kan förutse för höjda materialpriser. Efter en orderingång på drygt 1,3 mdkr uppgick orderstocken vid kvartalets slut till nästan 6,7 mdkr. Denna rekordhöga orderstock skapar stor trygghet framöver inom hela koncernen, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:

1 januari – 31 mars 2022

 • Intäkter 1 046 mkr (900)
 • Rörelseresultat -10 mkr (76)
 • Resultat efter skatt 0 mkr (73)
 • Resultat per aktie 0,01 kr (2,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -245 mkr (-7)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -14 mkr (523)
 • Soliditet 40 % (53)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:

1 januari – 31 mars 2022

 • Intäkter 1 183 mkr (814)
 • Rörelseresultat 30 mkr (66)
 • Resultat efter skatt 41 mkr (65)
 • Resultat per aktie 1,26 kr (2,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 mkr (124)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 741 mkr (1 031)
 • Soliditet 43 % (60)
 • Orderingång 1 345 mkr (767)
 • Orderstock 31 mars 6 657 mkr (3 102)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Avtal har tecknats med Umeå kommun om att uppföra en ny högstadieskola på området Carlslund.
  Ordervärdet uppgår till 274 mkr.
 • Wästbygg Gruppens styrelse har utsett Jonas Jönehall, nuvarande CFO och vice koncernchef, till ny vd och koncernchef. Han efterträder Jörgen Andersson, som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och ordförande för anbuds- och investeringsutskottet. Jörgen Andersson kommer i sin nya roll att fokusera på investeringar och tillväxt. Jonas Jönehall tillträder den 6 maj, dagen efter Wästbygg Gruppens årsstämma. I samband med detta lämnar Jörgen Andersson sin plats i koncernledningen.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, vd och koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens: https://group.wastbygg.se/sv/q1-2022/

……………………….
För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Andersson, vd
Telefon 0703-23 32 02
E-post jorgen.andersson@wastbygg.se

Jonas Jönehall, vice vd och CFO
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Telefon: +46 73 467 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.