40 år i all ära. Men vi har stora framtidsplaner

Vi har byggt livsmiljöer i 40 år tillsammans med engagerade medarbetare, beställare och leverantörer. Redan när vi startade i Borås 1981 arbetade vi utifrån en tydlig värdegrund och en genuin laganda. Med tiden har vi skaffat oss en massa erfarenhet och utvecklats från ett lokalt företag till en aktör med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige och, genom koncernbolaget Logistic Contractor även i Norge, Danmark och Finland. Idag är vi över 300 specialister som utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter och anläggningar för logistik och industri – alltid med stort fokus på hållbarhet och utifrån vår strävan att vara helt fossilfria år 2030 inom el, värme, transporter och avfall. Vi är också noterade på Nasdaq Stockholm, vilket ger oss styrka att utveckla företaget i rätt riktning.

Ett stort tack till alla er som har varit med oss på ett eller annat sätt under åren som gått. Och hjärtligt välkomna att följa med på den fortsatta resan. För nu satsar vi ännu mer. Har man som vi byggt för en hållbar framtid i 40 år ska vi självklart också vara en del av den framtiden.

Läs mer: Wästbygg 40 år