loading

Arbetsmiljöveckan är igång

Under måndagen startade Wästbygg Gruppens fokusvecka arbetsmiljö och i år är temat psykosocial arbetsmiljö. På byggarbetsplatser och kontor kommer man att träffas – med Coronaavstånd såklart – för att workshoppa om ämnet.

Syftet med fokusveckan är att få igång en dialog samt att öka medvetenheten kring kränkande särbehandling, negativ stress, prestationskrav, återhämtning och arbetsbelastning.
– Byggbranschen sysselsätter hundratusentals människor i Sverige. Med årets fokusvecka vill vi på Wästbygg Gruppen bidra till ökad dialog angående den psykosociala arbetsmiljön – vi vill att det ska vara kul att gå till jobbet och alla ska må bra, säger Wästbygg Gruppens risk- och internkontrollchef Johan Gustafsson. Vi hoppas på många intressanta diskussioner under fokusveckan och att vi får igång en dialog kring det egna ansvaret i de här frågorna. Vi tror att vi stärker vår kultur och vårt ledarskap genom att vi diskuterar vad vi gemensamt kan göra för att skapa en bra arbetsmiljö för alla.