Arkiv

Beslut om byggstart för tre egenutvecklade bostadsprojekt

Under december har Wästbygg fattat beslut om att tre egenutvecklade bostadsrättsprojekt ska byggstartas efter att de interna kriterier som satts upp för vart och ett av dem har uppfyllts. De tre projekten är Slottshusen i Täby, Hökälla Ängar etapp 2 i Göteborg och Cityterrassen i Malmö.

För Slottshusen förvärvades byggrätter för de 89 lägenheterna under sommaren 2021 och bygglov var då redan klart. Under senhösten har förberedande markarbeten gjorts, varför byggnationen kommer att inledas omgående. I den första etappen av Slottshusen planeras för inflyttning under 2023.

Hökälla Ängar etapp 2 omfattar 36 radhus, där samtliga är sålda. Cityterrassen i Malmö kommer att bestå av två torn med 16 respektive 18 våningar som innehåller 174 lägenheter. För båda dessa projekt planeras för produktionsstart under våren och för inflyttning under 2023 respektive 2024.