loading

Hökälla Utveckling och Wästbygg utvecklar Lillhagsparken gemensamt

Hökälla Utveckling AB och Wästbygg Projektutveckling Sverige AB har tecknat ett samarbetsavtal och ska i ett gemensamt bolag utveckla och bygga cirka 300 bostadsrätter i Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg.

 Detaljplanen för området vann laga kraft i maj 2015 och innehåller även drygt 350 hyresrätter. Byggandet av dessa pågår med Tornet AB som byggherre. Projekteringsarbetet för bostadsrätterna påbörjas omgående och efter sommaren inleds arbetet på plats med en rivning av ett antal befintliga flerbostadshus. Första inflyttningar planeras ske under 2018.

– Vi på Hökälla har valt Wästbygg som samarbetspartner utifrån deras breda kunnande och gedigna bakgrund som byggare och i synnerhet deras syn på bostadsbyggande och bostadsutveckling, som stämmer väl med vad vi vill åstadkomma i Lillhagsparken. Vi är glada över att vi kunnat hitta en samarbetsform som skapar förutsättningar för att vårt projekt ska kunna dra full nytta av Wästbyggs kunnande kring hela processen, säger Hans Herngren, projektledare för Hökälla Utveckling

– Hökälla har arbetat med projektet sedan 2010 då man erhåll markanvisningen av Göteborgs Stad. Lillhagsparken har ett utmärkt läge för bostäder och vi ser fram emot att få vara med och fortsätta utveckla hela området i samverkan med såväl Hökälla som med övriga i området.  För området som helhet är det positivt med blandade upplåtelseformer och tillsammans ska vi aktörer skapa ett attraktivt boende, säger Jonas Hulterström, affärsutvecklare på Wästbygg.