loading

I Brunnshög byggs framtiden

  • 1 / 2
  • 2 / 2

I framtidens stad står hållbarhet i fokus. Helt andra krav på kollektivtrafik, odlingsmöjligheter, avfallshantering och en varierad bebyggelse kommer att ställas. Om du vill kika på framtiden så titta mot Lund – här byggs just nu ett område som överträffar kraven.

Hyresrätter och bostadsrätter i en brokig blandning med kontor, handelsstråk och parker. Så beskrivs Lunds nya, hållbara stadsdel. Det är 2,2 miljoner kvadratmeter tidigare obebyggd mark som nu förvandlas till framtidens stad. Större byggnader med mäktig utsikt över landskapet ska blandas med stadsradhus med små egna, lummiga tomter.  Längs stadsdelens huvudstråk, Brunnshögsgatan och spårvägssträckningen, planeras även ett större handelskvarter.

Wästbygg är med och utvecklar ett av kvarteren med 82 lägenheter i ett hus som uppförs med en trästomme i korslimmat trä som levereras av Södra. Huset byggs för att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och går med andra ord i linje med målet för Brunnshög.
– Visionen för Brunnshög är att skapa en mötesplats för människor, natur och kultur. Vikten av ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material står i fokus, säger Karl Stenson som är marknadsområdeschef för Wästbygg Projektutveckling i region Syd. Vad passar då bättre än att bygga med trästomme som är långsiktigt hållbart? Trävaror lagrar koldioxid under lång tid dessutom arbetar vi för att hela kedjan, från tillverkning till transporter ska vara energisnål och kostnadseffektiv. Wästbygg kommer att klimatberäkna hela livscykeln för projektet enligt LFM30s riktlinjer.

 

HÅLLBARHET I VARJE ASPEKT

I närheten av Brunnshög finns forskningsanläggningarna ESS och MAX IV vilket gör att forskning och nya idéer kommer att prägla Brunnshögs identitet.

Kontakten med den goda jorden är ett annat genomgående tema i Brunnshög och realiseras genom parker med ätbara växter samt odling på innergårdarna, taken och i matbutiken. De bördiga odlingsfälten kring Lund flätas helt enkelt samman med den tätbebyggda stadsmiljön.

Andra intressanta mål med Brunnshög är bland annat:

  • Maximalt en tredjedel av trafiken till och från området ska ske med bil, minst två tredjedelar ska ske med cykel eller kollektivtrafik.
  • En yteffektiv avfallshantering krävs och ett stort sopsugssystem byggs vilket gör att sopbilar inte behöver köra in i och ut ur stadsdelen.
  • Klimatförändringarna som väntar medför risker för kraftiga skyfall och översvämningar. I Brunnshög skapas därför ett sammansatt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar.

– Visst är det ett spännande område som utvecklas i Brunnshög, fortsätter Karl Stenson. Att få vara med här och bygga för framtiden känns ju såklart väldigt bra. Vi som samhällsbyggare vill vara med och ställa om branschen mot en mer hållbar framtid vilket går i linje med vår målsättning att vara fossilfria till 2030. Därför är det väldigt roligt att vara en del av utvecklingen i Brunnshög och närma oss vår målsättning genom våra fina projekt.

Lyssna på Lansas Vd Clas Malmkvist berätta om förvärvet av trähuset Lagerkransen i Lund:

Visionsbilderna är gjorda av Benjamin Walfridzon samt Cobe Architects.