Kvarteret Häggen – Inwitas första projekt

Wästbyggs koncernbolag Inwita Fastigheter är inriktat på att äga de samhällsfastigheter som Wästbygg utvcklar och bygger. Företaget startades vid årsskiftet 2019/2020 och bolagets första projekt är Kvarteret Häggen i Halmstad.

Häggen är ett trygghetsboende som vänder sig till personer som fyllt 65 år. Lägenheterna upplåts som kooperativa hyresrätter, en boendeform som plockar russinen ur kakan från både bostadsrätter och hyresrätter. Å ena sidan finns ett självbestämmande över den vardagsnära förvaltningen. Denna hanteras av husets kooperativa förening där alla boende är medlemmar och nivån på föreningens engagemang bestäms i samråd med Inwita. Å andra sidan krävs inget stort ekonomiskt åtagande som vid ett köp av en bostadsrätt. En upplåtelseinsats betalas in vid inflyttningen men återbetalas när hyresgästen flyttar ut. Därutöver betalas en månadshyra för lägenheten, som kan sägas upp med tre månaders varsel.

Inflyttning i Kvarteret Häggen sker från och med sommaren 2021. Huset miljömärks med Svanen.

Det bästa med Häggen:

– Det har varit en intressant resa med Inwitas första projekt, där mina kollegor och jag i princip har fått utforma huset och konceptet själva. Utmanande såklart också eftersom beslutet om att Inwita skulle äga fastigheten och att den skulle Svanenmärkas kom när vi redan påbörjat projektet. Ett mycket bra samarbete med vår produktionspersonal har gjort hela projektet väldigt roligt att arbeta med.

Christina Andersson, projektutvecklare

 

– Jag brinner personligen för projekt där jag och mina kollegor kan vara med tidigt i planeringen och påverka slutprodukten utifrån vår kunskap och erfarenhet. Att som i det här fallet få göra det i ett internt projekt tillsammans med våra kollegor som arbetar med projektutveckling är extra roligt. Dessutom känns det nästan lite högtidligt att få arbeta med Inwitas allra första projekt.

Therese Håkansson, projektchef