loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt logistikkoncernen Dachser

​Logistic Contractor har fått i uppdrag av Dachser Sverige AB att uppföra en ny lagerbyggnad/terminal i Göteborg. Fastigheten är på 7000 kvm och ska stå färdig i juni 2014. Arbetet är redan påbörjat. Fastigheten kommer att nyttjas gemensamt av Galliker Transport AB Dachser Sverige AB.

För mer information, kontakta Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor, tel 0732-03 48 36, e-post christoffer.booj@logistic-contractor.se