Slutsålt i Tuvebo Smedja

  • 1 / 4
  • 2 / 4
  • 3 / 4
  • 4 / 4

I februari var det inflyttning i vårt egenutvecklade Tuvebo Smedja med 58 lägenheter på Hisingen i Göteborg. Då fanns det fortfarande ett fåtal osålda lägenheter kvar, men helt nyligen såldes den allra sista.

– Vi har haft en positiv känsla från start i det här projektet. Även om vi har fått tänka om en hel del i försäljningsarbetet och vid visningarna till följd av covid-19 har intresset för lägenheterna varit stort ända sedan vi lanserade projektet, säger Linnéa Karlén, kund- och marknadsansvarig på Wästbygg i Göteborg.

Alldeles intill pågår byggandet av en andra etapp, Tuvebo Ateljé, för fullt. Där planeras för inflyttning i slutet av året.

– I nuläget finns det ett tiotal lediga lägenheter av totalt 71 i Tuvebo Ateljé och vi har haft bra tryck i lägenhetsförsäljningen hela våren. Fortsätter avtalen att tecknas i samma takt som nu ser jag goda möjligheter till att även dessa ska vara sålda innan det är dags för inflyttning.

Wästbygg erhöll markanvisningen för Tuvebo av Göteborgs stad 2016. Området var en del av satsningen BoStad 2021 som syftade till att 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, skulle stå klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.