Vi firar 40 år med en riktigt stark halvårsrapport!

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari – juni 2021.

– En entreprenadmarknad som på allvar börjar peka uppåt igen i kombination med vårt målmedvetna arbete med att stärka vår projektutvecklingsverksamhet gör att vi kan redovisa ett mycket starkt första halvår. Vårt rörelseresultat enligt segmentsrapporteringen uppgår till 68 mkr för andra kvartalet och 133 mkr för halvåret. Därtill har vi en orderingång på 1,5 mdkr i andra kvartalet och 2,2 mdkr sedan årets början. Tittar vi på rullande tolv månader har vi ett rörelseresultat på 277 mkr enligt segmentsrapporteringen och en orderingång på 4,4 mdkr. Det är bättre än något av Wästbygg Gruppens tidigare verksamhetsår, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:

1 april – 30 juni 2021

 • Intäkter 1 051 mkr (1 050)
 • Rörelseresultat 91 mkr (77)
 • Resultat efter skatt 99 mkr (69)
 • Resultat per aktie 3,05 kr (3,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 72 mkr (-38)

1 januari – 30 juni 2021

 • Intäkter 1 951 mkr (1 976)
 • Rörelseresultat 166 mkr (102)
 • Resultat efter skatt 172 mkr (94)
 • Resultat per aktie 5,32 kr (4,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 mkr (-86)
 • Räntebärande nettokassa (+) / nettoskuld (-) 684 mkr (-189)
 • Soliditet 52 % (33)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:

1 april – 30 juni 2021

 • Intäkter 911 mkr (1 124)
 • Rörelseresultat 68 mkr (86)
 • Resultat efter skatt 77 mkr (79)
 • Resultat per aktie 2,37 kr (3,45)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 92 mkr (-3)
 • Orderingång 1 473 mkr (433)

1 januari – 30 juni 2021

 • Intäkter 1 725 mkr (2 025)
 • Rörelseresultat 133 mkr (110)
 • Resultat efter skatt 141 mkr (103)
 • Resultat per aktie 4,37 kr (4,48)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 216 mkr (-46)
 • Räntebärande nettokassa (+) / nettoskuld (-) 905 mkr (-12)
 • Soliditet 55 % (39)
 • Orderingång 2 240 mkr (1 066)
 • Orderstock 30 juni, 3 666 mkr (2 864)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Entreprenadavtal har tecknats med Nobia om att bygga en produktionsanläggning utanför Jönköping. Ordervärdet uppgår till cirka 400 mkr.
 • Entreprenadavtal har tecknats med Svenska Bostäder om att uppföra Kv Mangon i Stockholm med 169 lägenheter. Ordervärdet uppgår till 350 mkr.
 • Tre avtal har tecknats som tillsammans omfattar nästan 600 000 kvm logistik- och industrimark i Sverige och Norge genom förvärv och samarbetsavtal. Nedlagda förvärvskostnader uppgår till 165 mkr under andra kvartalet.
 • Ett grönt ramverk, som omfattar såväl grön finansiering som grön aktie har offentliggjorts. Wästbygg har även ansökt om, och fått, beteckningen Nasdaq Green Equity Designation på aktien.
 • Joakim Efraimsson har utsetts till vd i koncernbolaget Wästbygg AB. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 juni och tog då också plats i Wästbygg Gruppens koncernledning.
 • Wästbygg Gruppens HR-chef Anders Jansson har sagt upp sig och lämnar koncernen senare i år. Han lämnar därmed också sin plats i koncernledningen. Malin Bjurström har rekryterats som efterträdare och tillträder den 1 oktober.

………………………………………….

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens:
Delårsrapport januari-juni 2021 – Wästbygg Gruppen (wastbygg.se)

…………………………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.