loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Wästbygg bygger kontor och lager åt Arom-dekor Kemi

Wästbygg har fått i uppdrag att bygga ut Arom-dekor Kemis anläggning strax öster om Borås. Arom-dekor Kemi, som bland annat tillverkar kväveoxidreducerande kemikalier till fordonsindustrin, kommer efter utbyggnaden att få ytterligare 4 000 kvm kontors- och lageryta. Ordervärdet är 36 mkr.

Projekteringsarbetet pågår och markarbetena påbörjas under december. Därefter följer en kort och effektiv byggperiod, tillbyggnaden ska lämnas över till beställaren under tredje kvartalet 2021.