Arkiv

Wästbygg byggstartar Tuvebo Glashytta med 45 Svanenmärkta lägenheter

2016 fick Wästbygg en markanvisning av fastighetsnämnden i Göteborg för att utveckla och bygga bostäder i anslutning till Tuve Centrum på Hisingen. Under 2021 var de två första etapperna klara för inflyttning, Tuvebo Smedja med 58 lägenheter och Tuvebo Ateljé med 71 lägenheter.

Nu sätts spaden i marken för den tredje och sista etappen, Tuvebo Glashytta med 45 lägenheter. Bygglov har erhållits och ungefär hälften av lägenheterna är bokade eller reserverade. Inflyttning planeras till oktober 2023. Ordervärdet för entreprenaden uppgår till 76 mkr.

Alla tre etapperna av Tuvebo Svanenmärks. Det innebär bland annat att fokus har lagts på kloka, hållbara materialval, en hälsosam innemiljö samt på att minimera husens energianvändning.

– Vi är väldigt stolta över de två etapper av Tuvebo som vi hittills har färdigställt och glada över den positiva respons vi fått från dem som har flyttat in. Det fina kvarteret är ett resultat av ett nära samarbete i hela regionens projektteam. Det är en väl samkörd organisation som nu börjar byggandet av den tredje etappen, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
wastbyggvarahem.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.