Arkiv

Wästbygg får markanvisning för kontor med stort hållbarhetsfokus i Malmö

Vid möte i tekniska nämnden i Malmö den 26 april beslutades att Wästbygg tilldelas en markanvisning i stadsdelen Hyllie. Markanvisningen omfattar en triangelformad kontorsbyggnad på 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer. Byggstart sker tidigast 2024.

– Vi är både glada och stolta över att Malmö stad gett Wästbygg förtroendet att få delta i den fortsatta utvecklingen av Hyllie genom denna tilldelning. Vår ansökan är en del i vårt strategiska arbete med att öka andelen kommersiella projekt i vår utvecklingsportfölj. Det känns därför positivt att tekniska nämnden har sett kvaliteterna i det förslag som vi har tagit fram tillsammans med C.F. Møller Architects. Vi ska nu använda vårt kunnande inom hållbart byggande för att skapa moderna och trivsamma arbetsplatser för kommande hyresgäster, då byggnaden ska certifieras enligt Breeam, Well och NollCo2, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Wästbyggs markanvisning ingår i exploateringsområdet ”Öster om mässan” i Hyllie där det också ska byggas bostäder. Samtliga byggherrar kommer att delta aktivt i en byggherredialog kring hur området ska utformas för att också inkludera social hållbarhet. Cirka hälften av bostäderna i området ska byggas enligt Malmö stads satsning på det egna Mallbokonceptet, som innebär att nya metoder ska testas för att nå en normhyra om maximalt 1 400 kronor/kvm boyta.

– Vi ser fram emot samarbetet med de övriga aktörerna i byggherredialogen och vara en aktiv part i hela arbetet med att forma det här fina området. Bland annat ska vi se över hur vi kan göra delar av kontorsbyggnaden tillgänglig för aktiviteter och mötesplatser även under kvällstid, avslutar Joakim Efraimsson.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.