loading

Wästbygg förstärker projektutvecklingsverksamheten

​Den 1 oktober slår Wästbygg samman sina projektutvecklingsbolag till ett enda – Wästbygg Projektutveckling AB. Samtidigt görs en regionindelning och tre regionchefer tillsätts. 

– Vi har idag en omfattande verksamhet inom Wästbygg Projektutveckling Stockholm och Wästbygg Projektutveckling Sverige och vi kan se stora fördelar med att verksamheten framöver bedrivs från ett enda bolag till skillnad från dagens två. Gentemot marknaden och våra kunder får vi ett ännu starkare varumärke och en tydligare avsändare. Med en enda organisation kan vi också dra bättre nytta av all den kompetens som finns inom våra båda projektutvecklingsbolag samtidigt som vi stärker våra regionala organisationer, säger Jörgen Andersson, koncernchef i Wästbygg Gruppen. 

De nya regioncheferna är:

Magnus Björkander, region Syd
Carmith Mårtensson, region Väst och Mitt
Jörgen Modig, region Öst

Jörgen Modig är nyrekryterad och kommer närmast från en tjänst som projektchef på AB Borätt/Seniorgården AB. Magnus Björkander och Carmith Mårtensson har tillsatts internt.