Arkiv

Wästbygg Gruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på wastbygg.se.

Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär nedan:

Här kan du beställa ett tryckt exemplar av Wästbygg Gruppens års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Tack för din beställning!

Leverans sker från och med mitten av april.

…………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 073-920 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. Koncernen har 525 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 3,8 miljarder kronor.