loading

Wästbygg Gruppens förvärv av Rekab Entreprenad har slutförts

Regulatoriska

Som tidigare meddelats ingick Wästbygg den 24 september avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av dess ägarbolag Trekcyd AB. Förvärvet var villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet var villkorat av ett beslut av bolagstämman i Wästbygg Gruppen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier.

Den 7 oktober meddelade Konkurrensverket att de godkänner förvärvet och den 21 oktober fattades erforderliga beslut kring finansieringen vid en extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen AB. Idag, den 28 oktober, har förvärvet slutförts och Rekab Entreprenad med 175 anställda är numera en del av Wästbygg Gruppen. Köpeskillingen uppgår till totalt 230 mkr.

– Vi hälsar medarbetarna på Rekab Entreprenad varmt välkomna till Wästbygg Gruppen. Tillsammans är vi nu en betydande aktör inom både entreprenad och projektutveckling med över 500 anställda och en verksamhet som sträcker sig över stora delar av Sverige. Med en stark gemensam organisation och det tydliga kundfokus som båda våra företag har, ser jag goda möjligheter till att stärka vår marknadsposition. Parallellt med förvärvet av Rekab stärker vårt koncernbolag Logistic Contractor sin närvaro i norra Sverige genom att öppna kontor i Luleå, vilket öppnar för intressanta synergieffekter mellan de båda bolagen, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen.

– Att nu ha ett börsnoterat bolag som ägare känns tryggt. Det skapar goda förutsättningar för vår verksamhet att växa samt för att utöka vårt erbjudande på den norrländska marknaden. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med både Wästbygg och Logistic Contractor, bli en ännu starkare affärspartner för alla våra kunder, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

Anton Johansson tar nu, i samband med att affären har slutförts, plats i Wästbygg Gruppens koncernledning.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 anställda, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

2020 uppgick Wästbygg Gruppens omsättning till cirka 3,8 miljarder kronor och Rekab Entreprenads till 900 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.