loading

Wästbygg Projektutveckling går in i Uppsala

Tisdagen den 14 mars blev det klart att Wästbygg har tilldelats en markanvisning vid Brantingstorget i centrala Uppsala. Byggrätten är på 4 900 kvm och omfattar cirka 55 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna. Wästbygg har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet för bostäderna liksom på arkitekturen för att de nybyggda husen ska harmoniera med den befintliga bebyggelsen.

– Uppsala är en av Sveriges starkaste tillväxtorter och Wästbygg Projektutveckling har under en längre tid arbetat aktivt på att komma in på den marknaden. Vi har nu tilldelats ett fint första projekt mitt i en levande stadsdel och ser med både glädje och tillförsikt fram emot att få utveckla och uppföra bostäder även i Uppsala, säger Mattias Björk, affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Förutsättningarna för markanvisningen har arbetats fram tillsammans med Arkitema Architects i en samverkansprocess med Uppsala kommun och Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Arbetet med detaljplanen påbörjas under året och trolig tidpunkt för byggstart är 2019.