loading

Wästbygg stärker sin närvaro i Mälardalsregionen

Wästbygg växer och etablerar sig på ytterligare en ort. Den 1 juni i år öppnar vi ett kontor i Västerås och stärker därmed vår närvaro i Mälardalen.

Organisatoriskt kommer det nya kontoret att tillhöra region Öst och det befintliga kontoret i Stockholm, där Jeanet Corvinius är regionchef.

– För att komma närmare våra befintliga kunder och för att kunna möta en ökad efterfrågan ifrån nya uppdragsgivare, öppnar vi nu ett kontor i Västerås. Vi bedömer att marknaden i Mälardalen har gynnsamma förutsättningar och är så pass intressant att vi vill etablera oss där. Med en entreprenadverksamhet på plats i Västerås och med stöd av projektutvecklingsverksamheten i Stockholm, så ser vi goda möjligheter till att öka våra marknadsandelar i Mälardalsregionen, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef.

Två nya medarbetare har anställts för att starta upp verksamheten på plats, Mathias Eriksson som arbetschef och Björn Gruvsjö som chef Tekniskt Centrum. De har båda lång erfarenhet ifrån branschen samt god kunskap om Västerås, vilket ger dem bra förutsättningar att tillsammans starta upp vårt nya kontor. Mathias och Björn börjar hos oss under sommaren.

– Jag ser fram emot att välkomna Mathias och Björn till vårt team. Vi har redan haft en del uppdrag i Mälardalen som har hanterats från vårt kontor i Stockholm, men med en organisation på plats i Västerås skapar det helt andra möjligheter för oss att i framtiden arbeta med projekt i detta område. Jag tror också att det kommer att skapa mervärde för såväl befintliga som nya kunder när vi nu kan jobba ännu närmare projekten i regionen, säger Jeanet Corvinius, regionchef Öst.

……………………….

Kontaktuppgifter:

För mer information, kontakta Jörgen Andersson vd och koncernchef, tel 0703-23 32 02
eller jorgen.andersson@wastbygg.se
www.wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.