Wästbygg i siffror

Här har vi samlat de viktigaste nyckeltalen för Wästbyggkoncernen. Komplett ekonomisk information finns i vår årsredovisning tillsammans med en omfattande beskrivning av vår verksamhet under det gångna året.
Våra årsredovisningar hittar du här.

*Från och med 2019 tillämpas IFRS 16 Leasing. Åren till och med 2018 är inte omräknade, då ändringen har liten effekt på resultatet.

 

 

 

Personalstatistik