• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Delårsrapport januari-mars 2023

 • Språk:Svenska
 • Talare:Vd och koncernchef Jonas Jönehall, CFO Jessica Gårdmo

Återskapad lönsamhet står i fokus för 2023.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för januari–mars 2023.

– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett åtgärdsprogram initierats. En av åtgärderna inkluderar varsel av medarbetare. Ett sådant beslut är aldrig lätt att fatta, men för att kunna fortsätta bygga en långsiktigt stark och lönsam koncern behöver vi anpassa verksamheten, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen.

NYCKELTAL ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 31 mars 2023

 • Intäkter 1 379 mkr (1 183)
 • Rörelseresultat 22 mkr (30)
 • Resultat efter skatt 22 mkr (41)
 • Resultat per aktie 0,69 kr (1,26)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -427 mkr (-57)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 464 mkr (741)
 • Soliditet 47 % (43)
 • Orderingång 328 mkr (1 345)
 • Orderstock 31 mars 4 764 mkr (6 657)

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 31 mars 2023

 • Intäkter 1 207 mkr (1 046)
 • Rörelseresultat 5 mkr (-10)
 • Resultat efter skatt 1 mkr (0)
 • Resultat per aktie 0,03 kr (0,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -655 mkr (-245)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -1 134 mkr (-14)
 • Soliditet 35 % (40)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • En centralt belägen fastighet i Malmö med en uthyrningsbar yta på 3 000 kvm har förvärvats och hyresavtal har tecknats med Praktiska Sverige AB, ett bolag inom AcadeMedia. Efter ombyggnad ska lokalerna användas till skolverksamhet på gymnasienivå. Investeringskostnad för förvärv och ombyggnad uppgår till cirka 100 mkr.
 • Hösten 2022 tecknade Wästbygg Gruppen och Varberg Energi en avsiktsförklaring om ett joint venture bolag rörande byggnation och drift av två vindkraftverk samt uppförande av en ny solcellspark i Varberg. I början av mars enades parterna om villkoren för projektet samt driften av verksamheten i JV-bolaget, Bäckasol AB. Wästbygg Gruppen blir majoritetsägare med 75 procent av aktierna. Bäckasol AB har även ingått avtal med Varberg Energi om drift av vindkraftsanläggningen och solcellsparken samt försäljning av elen för JV-bolagets räkning. När dessa är i full drift förväntas produktionen uppgå till cirka 12 GWh/år, av vilka Wästbygg Gruppen att planerar att köpa runt 7 GWh.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q1-2023/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.