• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Nyheter

Formellt första spadtag för Cityterrassen

Under fredagen firade vi att vi är i gång med byggnationen av Cityterrassen, beläget i Malmös nya stadsdel Nyhamnen. Cityterrassen är startskottet för den nya stadsdelen och byggnaden ligger endast ett stenkast från tågstationen. De 174 bostäderna erbjuder alltifrån penthouses, stadsradhus och välplanerade lägenheter i olika storlekar. Husen har lokaler i bottenplan och en gemensam grönskade gård. Planteringen av ett äppleträd, som kommer...

Läs mer

Wästbygg Gruppen presenterar inverkansrapport 2021/2022 för sin gröna obligation

Idag är det ett år sedan Wästbygg Gruppen emitterade ett grönt obligationslån. I samband med ettårsdagen presenteras den första inverkansrapporten som redoviserar till vilka projekt emissionslikviden har använts och vilken miljömässig inverkan dessa projekt har. Wästbygg Gruppen var under 2021 först ut med att lansera ett kombinerat grönt ramverk, vilket möjliggjorde emission av såväl gröna aktier som gröna skuldinstrument. I november...

Läs mer

Inflyttning i Svanemärkta radhus i Falkenberg och Vårberg

I veckan pågår inflyttning i två av våra egenutvecklade bostadsrättsprojekt, Parklyckan i Vårberg och Strandängen i Skogstorp utanför Falkenberg –totalt 65 Svanenmärkta radhus. Strandängen är resultatet av ett förvärv av en fastighet i Skogstorp 2020. I det fina läget nära havet och Falkenbergs centrum har vi velat skapa en lugn och trygg hemmiljö i ett moderna och okomplicerade bostadsrättradshus.  Husen har ett plan, fördelat på...

Läs mer

MARIA ANDERSSON NY EKONOMICHEF PÅ LOGISTIC CONTRACTOR

Maria Andersson tillträdde tjänsten som ny CFO på Logistic Contractor den 24 september. Hon efterträder Jessica Gårdmo som rekryterats till rollen som CFO för Wästbygg Gruppen, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande i början av april.

Läs mer

Wästbygg bygger om två lagerlokaler i Göteborg

Wästbygg har tecknat samverkansavtal om två mindre byggprojekt i Göteborg. På uppdrag av Cargab Fastighets AB genomförs en omfattande renovering av en 5 300 kvm stor lagerlokal. Rivningsarbetet är påbörjat och arbetet ska vara slutfört vid årsskiftet. Det andra projektet har Hammarviken Fastigheter som beställare och omfattar en tillbyggnad av ett befintligt lager med 400 kvm. Markarbeten är igång och i slutet av oktober ska den tillbyggda...

Läs mer

Första spadtag Kaxholmen

Nu har vi tagit det allra första spadtaget på tomten i vackra Kaxholmen i Huskvarna. Här ska Wästbygg AB bygga ett flerbostadshus med 39 lägenheter i KL-trä på uppdrag av Junehem. Spadtaget togs av Junehems styrelseordförande David Gerson och Wästbygg ABs arbetschef Christian Jestin.   - Spadtag är en av de roligaste uppgifterna som ordförande i ett bostadsbolag. Då känns det verkligen som att man skapar nytta för de boende i kommunen. Att...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut Paradisbadet i Örnsköldsvik

Under 2021 tecknade Rekab Entreprenad ett samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun om en tillbyggnad av badanläggningen Paradiset. I en första fas har parterna gemensamt projekterat och säkerställt kalkylen. Denna första fas är nu avslutad och entreprenadavtal har tecknats för produktionen. Ordervärdet, som uppgår till cirka 100 mkr, inkluderades i Rekabs orderstock redan 2021 när avtalet för Fas 1 skrevs. – Vårt uppdrag omfattar en...

Läs mer

Wästbygg Gruppen anställer koncernjurist

Då Wästbygg Gruppen som koncern fortsätter att växa, medför detta ett behov av kontinuerlig juridisk expertis. Därför har en ny roll, koncernjurist, inrättats till vilken Robin Sundin har rekryterats. Robin Sundin har en juristexamen från Göteborgs universitet och är specialiserad inom kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och förvärv. Under de senaste fyra åren har han varit anställd som advokat hos Setterwalls och anlitats av Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg avslutar sexårig om- och tillbyggnad av Asecs köpcentrum i Jönköping

I början av 2016 tecknade Wästbygg avtal om en omfattande om- och tillbyggnad av köpcentrumet Asecs. Beställare är fastighetsägaren Alecta. Lagom till Asecs 35-årsjubilum i slutet av april 2022 har nu hela köpcentrumet omvandlats till en modern shoppingupplevelse. Totalt har 95 butiker och 18 restauranger fått nya och mer ändamålsenliga lokaler under ombyggnaden. Därutöver har tre nya entréer byggts och alla gångstråk och övriga publika...

Läs mer

Minskad klimatbelastning för Wästbygg Gruppen under 2021

Den 29 mars släppte Wästbygg Gruppen sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Emma Järund, tf hållbarhetschef, summerar de viktigaste punkterna i hållbarhetsarbetet och berättar om hur bolaget har kunnat minska sina koldioxidutsläpp med 26 procent jämfört med 2020 inom de områden som mäts. Vi har fyra övergripande hållbarhetsmål som vi arbetar mot. Vår klimatpåverkan ska minska, till år 2030 ska vi vara fossilfria inom områdena el,...

Läs mer

Wästbygg Gruppen introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter Wästbygg Gruppen utseende från och med den 28 mars.

Läs mer

Wästbygg AB förstärker i region syd

Den 1 mars tillträdde Zlatan Kucukovic rollen som affärsutvecklare på Wästbyggs kontor i Malmö. Zlatan kommer närmast från en tjänst som fastighetsutvecklare på ThorénGruppen AB och har tidigare bland annat tjänstgjort på Eslövs kommun och i Malmö Stad. Zlatan är utbildad i Malmö inom bebyggelseutveckling med inriktning mot byggdesign. –Det känns verkligen som att jag har hamnat rätt här på Wästbygg. Jag kommer att ha stor...

Läs mer

Wästbygg Gruppen skänker 500 kronor per anställd till UNHCRs arbete i Ukraina

Wästbygg Gruppen vill visa vårt stöd och bidra med hjälp till alla dem som har drabbats direkt av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Invasionen medför att människors trygghet krossas och innebär ett fruktansvärt lidande där ett stort antal människor tvingats till flykt inom eller utanför landet. Vi har beslutat att skänka 500 kronor per anställd, vilket blir totalt 262 000 kronor. Efter att ha utvärderat tänkbara mottagare har vi...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Anna Källström som regionchef för entreprenadverksamheten i Väst

Den 4 april börjar Anna Källström på Wästbygg och kommer då att ansvara för entreprenadverksamheten i region Väst. Anna Källström kommer närmast från Skanska, där hon arbetat i femton år, bland annat som distriktschef för såväl södra Älvsborg som Halland. – Det känns mycket positivt att vi har fått Anna ombord. Hon är en driven och engagerad person med ett brett kontaktnät inom byggbranschen i Västsverige. En fördel är att Anna...

Läs mer

Wästbygg Gruppen blir medlemmar i SeniorVärlden

Wästbygg har lång erfarenhet av att bygga äldre- och trygghetsboenden på entreprenad. Det är också ett prioriterat område inom vår projektutvecklingsverksamhet och för vårt fastighetsbolag Inwita, som är inriktat på att äga och förvalta våra egenutvecklade samhällsfastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv. För att få än mer kunskap om behov och önskemål hos de som ska nyttja de boenden Wästbygg utvecklar och bygger blir  vi...

Läs mer

Ett första spadtag i Lund

I förra veckan firades det första spadtaget för den nya idrottsanläggning som Wästbygg på uppdrag av Hemsö ska bygga i Sankt Larsparken i Lund.   Det blir en anläggning i tre plan samt parkeringsmöjligheter i bottenvåningen. Hyresgästen, Nordic Wellness, kommer att erbjuda ett toppmodernt gym med konditionsutrustning, gruppträning, två padelbanor och en idrottshall. Idrottshallen kommer under dagtid att kunna används av skolor och även...

Läs mer

Färdigställd bilhall i Bromma

Den sista januari färdigställde vi, Veho Bils 5 000 kvadratmeter stora anläggning i Bromma. - Vi vill tacka alla inblandade för ett gott samarbete. Trots sena materielleveranser under pandemin och förändrade förutsättningar för projektet under resans gång har vi nu levererat en fin bilhall, berättar arbetschef Erik Lindholm. Veho Bil har totalt åtta anläggningar över landet. Utöver anläggningen i Bromma har vi även byggt den i Smista...

Läs mer

Suzana Lindblad blir ny arbetschef i region Syd 

Wästbygg har anställt Suzana Lindblad som arbetschef i region Syd. Hon kommer närmast från liknande tjänst på Nimab och har dessförinnan arbetat som projektchef och entreprenadingenjör på Peab. Under sina många år i branschen har hon arbetat med byggproduktion av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. – Vi ser fram emot att hälsa Suzana välkommen till Wästbygg. Just nu ser vi en ökad efterfrågan inom bland annat handel och...

Läs mer

Säljstart Kvarteret Tjärleken

På ett fantastiskt läge intill hamnpromenaden i Norrtälje Hamn har vi utvecklat Kvarteret Tjärleken, ett kringbyggt kvarter med 111 bostadsrätter. Nu startar vi försäljningen av den första etappen, Brf Tjäran, med 50 lägenheter i varierande storlekar. Det här är en miljö där Wästbyggs tänkande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har resulterat i flera extra mervärden. Till exempel innehåller kvarteret coworkingmöjligheter...

Läs mer

Beslut om byggstart för tre egenutvecklade bostadsprojekt

Under december har Wästbygg fattat beslut om att tre egenutvecklade bostadsrättsprojekt ska byggstartas efter att de interna kriterier som satts upp för vart och ett av dem har uppfyllts. De tre projekten är Slottshusen i Täby, Hökälla Ängar etapp 2 i Göteborg och Cityterrassen i Malmö. För Slottshusen förvärvades byggrätter för de 89 lägenheterna under sommaren 2021 och bygglov var då redan klart. Under senhösten har förberedande...

Läs mer

Fastighetschef anställs för Wästbygg Gruppens satsning på eget ägande av samhällsfastigheter

Wästbygg Gruppens eget fastighetsbolag, Inwita Fastigheter, startades för två år sedan i syfte att kunna erbjuda en komplett helhet inom samhällsfastigheter, det vill säga utveckling, entreprenad samt ägande och förvaltning av den färdiga fastigheten. Nyligen färdigställdes Inwitas första projekt, Häggen, ett trygghetsboende i Halmstad som vänder sig till personer som fyllt 65 år.

Läs mer