• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Nyheter

Wästbygg Gruppens huvudkontor flyttar till ny central fastighet i Göteborg

Från och med mitten av april blir Johan Willins gata 6 i Gårda ny adress för Wästbygg Gruppens huvudkontor i Göteborg. Det nya kontoret är ritat av arkitektbyrån KAKA Arkitekter och byggs av koncernbolaget Wästbygg AB. ”Vårt kommande huvudkontor är utformat med samverkan och gemenskap i fokus och har en design som på ett inspirerande sätt knyter an till vår kärnverksamhet”, säger Jonas Jönehall, VD och koncernchef för Wästbygg...

Läs mer

I Malmös nya hållbara stadsdel skjuter Cityterrassen i höjden

En genomtänkt och enkel design som skapar en stark och uttrycksfull arkitektur. Så beskriver arkitekterna bostadsprojektet Cityterrassen som Wästbygg AB uppför i stadsdelen Nyhamnen. Med sin höjd blir Cityterrassen ett nytt landmärke i området som ska bli Malmös nya hållbara stadsdel. Under de närmaste decennierna kommer Nyhamnen i Malmö etappvis att genomgå en betydande transformation från hamn- och industriområde till en ny, levande del av...

Läs mer

Med hållbarhet i fokus växer Journalen fram

I början av 2017 fick Wästbygg AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, en markanvisning av Malmö Stad för att bygga bostäder i det tidigare sjukhusområdet Sege Park. Området har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen från Malmö stad är att Sege Park ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet. Ett starkt hållbarhetsfokus har således varit en bärande del i bostadsprojektet...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bygger till höglager i Göteborg

Wästbygg har tecknat avtal med DEAS Asset Management om en tillbyggnad på 2 200 kvm av ett befintligt höglager i Göteborg. Ordervärdet uppgår till 45 mkr. Höglagret är 22 meter högt och förbereds för installation av ett helautomatiserat lager. Tillbyggnaden ska ske samtidigt som verksamheten bedrivs som vanligt i den befintliga delen, vilket ställer stora krav på planering och samordning med hyresgästen. Efter färdigställandet planeras...

Läs mer

Med vårt gröna ramverk styr vi mot hållbara affärer och den framtid vi vill ha

Wästbygg Gruppen har under många år arbetat systematiskt med att minska koncernens klimatavtryck och sedan drygt fem år tillbaka finns en målsättning att verksamheten ska vara fossilfri år 2030 inom el, värme, transporter och avfall. Som ett led i att ytterligare stärka styrningen mot hållbara affärer lanserades för två år sedan ett grönt kombinerat ramverk, vilket möjliggör grön märkning av både aktier och skuldinstrument. Utöver...

Läs mer

Så byggde vi Mathems nya toppmoderna logistikanläggning – prisat som Årets Bygge 2023

För drygt tre år sedan sökte Mathem en samarbetspartner som kunde ta sig an såväl projektutveckling som byggnation av en ny logistikanläggning. Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, fick uppdraget. I mars tilldelades det omfattande, och till viss del utmanande, projektet utmärkelsen Årets Bygge 2023 av branschtidningen Byggindustrin. Det krävdes betydande markarbeten innan spaden kunde sättas i marken för Mathems 36 000...

Läs mer

Mathems anläggning prisades för Årets Bygge 2023

Igår, den 28 mars, tilldelades Mathem priset för Årets Bygge 2023 i kategorin Industri/Logistik/Butik.  Det är byggbranschens mest prestigefyllda pris inom samhällsbyggnad som delas ut av tidskriften Byggindustrin. Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har byggt och utvecklat anläggningen i Larsboda söder om Stockholm. Priset togs emot av Mikael Hemmingsen, projektledare Future Logistics på Mathem och Martin Häller, vice vd på...

Läs mer

Wästbyggs radhus i Falkenberg får arkitekturpris

Radhusområdet Strandängen i Skogstorp strax utanför Falkenberg har belönats med Falkenbergs kommuns arkitekturpris. Strandängen består av 29 enplans radhus i bostadsrättsform. De gedigna Svanenmärkta trähusen är byggda av våra snickare direkt på plats. Bostäderna har genomarbetade lösningar, sammanhållna materialval och en harmonisk färgsättning som har inspirerats av naturen runt omkring - Naturen har fått vägleda i val av material...

Läs mer

Formellt första spadtag för Cityterrassen

Under fredagen firade vi att vi är i gång med byggnationen av Cityterrassen, beläget i Malmös nya stadsdel Nyhamnen. Cityterrassen är startskottet för den nya stadsdelen och byggnaden ligger endast ett stenkast från tågstationen. De 174 bostäderna erbjuder alltifrån penthouses, stadsradhus och välplanerade lägenheter i olika storlekar. Husen har lokaler i bottenplan och en gemensam grönskade gård. Planteringen av ett äppleträd, som kommer...

Läs mer

Wästbygg Gruppen presenterar inverkansrapport 2021/2022 för sin gröna obligation

Idag är det ett år sedan Wästbygg Gruppen emitterade ett grönt obligationslån. I samband med ettårsdagen presenteras den första inverkansrapporten som redoviserar till vilka projekt emissionslikviden har använts och vilken miljömässig inverkan dessa projekt har. Wästbygg Gruppen var under 2021 först ut med att lansera ett kombinerat grönt ramverk, vilket möjliggjorde emission av såväl gröna aktier som gröna skuldinstrument. I november...

Läs mer

Inflyttning i Svanemärkta radhus i Falkenberg och Vårberg

I veckan pågår inflyttning i två av våra egenutvecklade bostadsrättsprojekt, Parklyckan i Vårberg och Strandängen i Skogstorp utanför Falkenberg –totalt 65 Svanenmärkta radhus. Strandängen är resultatet av ett förvärv av en fastighet i Skogstorp 2020. I det fina läget nära havet och Falkenbergs centrum har vi velat skapa en lugn och trygg hemmiljö i ett moderna och okomplicerade bostadsrättradshus.  Husen har ett plan, fördelat på...

Läs mer

MARIA ANDERSSON NY EKONOMICHEF PÅ LOGISTIC CONTRACTOR

Maria Andersson tillträdde tjänsten som ny CFO på Logistic Contractor den 24 september. Hon efterträder Jessica Gårdmo som rekryterats till rollen som CFO för Wästbygg Gruppen, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande i början av april.

Läs mer

Wästbygg bygger om två lagerlokaler i Göteborg

Wästbygg har tecknat samverkansavtal om två mindre byggprojekt i Göteborg. På uppdrag av Cargab Fastighets AB genomförs en omfattande renovering av en 5 300 kvm stor lagerlokal. Rivningsarbetet är påbörjat och arbetet ska vara slutfört vid årsskiftet. Det andra projektet har Hammarviken Fastigheter som beställare och omfattar en tillbyggnad av ett befintligt lager med 400 kvm. Markarbeten är igång och i slutet av oktober ska den tillbyggda...

Läs mer

Första spadtag Kaxholmen

Nu har vi tagit det allra första spadtaget på tomten i vackra Kaxholmen i Huskvarna. Här ska Wästbygg AB bygga ett flerbostadshus med 39 lägenheter i KL-trä på uppdrag av Junehem. Spadtaget togs av Junehems styrelseordförande David Gerson och Wästbygg ABs arbetschef Christian Jestin.   - Spadtag är en av de roligaste uppgifterna som ordförande i ett bostadsbolag. Då känns det verkligen som att man skapar nytta för de boende i kommunen. Att...

Läs mer

Rekab Entreprenad bygger ut Paradisbadet i Örnsköldsvik

Under 2021 tecknade Rekab Entreprenad ett samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun om en tillbyggnad av badanläggningen Paradiset. I en första fas har parterna gemensamt projekterat och säkerställt kalkylen. Denna första fas är nu avslutad och entreprenadavtal har tecknats för produktionen. Ordervärdet, som uppgår till cirka 100 mkr, inkluderades i Rekabs orderstock redan 2021 när avtalet för Fas 1 skrevs. – Vårt uppdrag omfattar en...

Läs mer

Wästbygg Gruppen anställer koncernjurist

Då Wästbygg Gruppen som koncern fortsätter att växa, medför detta ett behov av kontinuerlig juridisk expertis. Därför har en ny roll, koncernjurist, inrättats till vilken Robin Sundin har rekryterats. Robin Sundin har en juristexamen från Göteborgs universitet och är specialiserad inom kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och förvärv. Under de senaste fyra åren har han varit anställd som advokat hos Setterwalls och anlitats av Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg avslutar sexårig om- och tillbyggnad av Asecs köpcentrum i Jönköping

I början av 2016 tecknade Wästbygg avtal om en omfattande om- och tillbyggnad av köpcentrumet Asecs. Beställare är fastighetsägaren Alecta. Lagom till Asecs 35-årsjubilum i slutet av april 2022 har nu hela köpcentrumet omvandlats till en modern shoppingupplevelse. Totalt har 95 butiker och 18 restauranger fått nya och mer ändamålsenliga lokaler under ombyggnaden. Därutöver har tre nya entréer byggts och alla gångstråk och övriga publika...

Läs mer

Minskad klimatbelastning för Wästbygg Gruppen under 2021

Den 29 mars släppte Wästbygg Gruppen sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Emma Järund, tf hållbarhetschef, summerar de viktigaste punkterna i hållbarhetsarbetet och berättar om hur bolaget har kunnat minska sina koldioxidutsläpp med 26 procent jämfört med 2020 inom de områden som mäts. Vi har fyra övergripande hållbarhetsmål som vi arbetar mot. Vår klimatpåverkan ska minska, till år 2030 ska vi vara fossilfria inom områdena el,...

Läs mer

Wästbygg Gruppen introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nya koncernbolag som verkar under olika varumärken har tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter Wästbygg Gruppen utseende från och med den 28 mars.

Läs mer

Wästbygg AB förstärker i region syd

Den 1 mars tillträdde Zlatan Kucukovic rollen som affärsutvecklare på Wästbyggs kontor i Malmö. Zlatan kommer närmast från en tjänst som fastighetsutvecklare på ThorénGruppen AB och har tidigare bland annat tjänstgjort på Eslövs kommun och i Malmö Stad. Zlatan är utbildad i Malmö inom bebyggelseutveckling med inriktning mot byggdesign. –Det känns verkligen som att jag har hamnat rätt här på Wästbygg. Jag kommer att ha stor...

Läs mer

Wästbygg Gruppen skänker 500 kronor per anställd till UNHCRs arbete i Ukraina

Wästbygg Gruppen vill visa vårt stöd och bidra med hjälp till alla dem som har drabbats direkt av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Invasionen medför att människors trygghet krossas och innebär ett fruktansvärt lidande där ett stort antal människor tvingats till flykt inom eller utanför landet. Vi har beslutat att skänka 500 kronor per anställd, vilket blir totalt 262 000 kronor. Efter att ha utvärderat tänkbara mottagare har vi...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Anna Källström som regionchef för entreprenadverksamheten i Väst

Den 4 april börjar Anna Källström på Wästbygg och kommer då att ansvara för entreprenadverksamheten i region Väst. Anna Källström kommer närmast från Skanska, där hon arbetat i femton år, bland annat som distriktschef för såväl södra Älvsborg som Halland. – Det känns mycket positivt att vi har fått Anna ombord. Hon är en driven och engagerad person med ett brett kontaktnät inom byggbranschen i Västsverige. En fördel är att Anna...

Läs mer

Wästbygg Gruppen blir medlemmar i SeniorVärlden

Wästbygg har lång erfarenhet av att bygga äldre- och trygghetsboenden på entreprenad. Det är också ett prioriterat område inom vår projektutvecklingsverksamhet och för vårt fastighetsbolag Inwita, som är inriktat på att äga och förvalta våra egenutvecklade samhällsfastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv. För att få än mer kunskap om behov och önskemål hos de som ska nyttja de boenden Wästbygg utvecklar och bygger blir  vi...

Läs mer

Ett första spadtag i Lund

I förra veckan firades det första spadtaget för den nya idrottsanläggning som Wästbygg på uppdrag av Hemsö ska bygga i Sankt Larsparken i Lund.   Det blir en anläggning i tre plan samt parkeringsmöjligheter i bottenvåningen. Hyresgästen, Nordic Wellness, kommer att erbjuda ett toppmodernt gym med konditionsutrustning, gruppträning, två padelbanor och en idrottshall. Idrottshallen kommer under dagtid att kunna används av skolor och även...

Läs mer

Färdigställd bilhall i Bromma

Den sista januari färdigställde vi, Veho Bils 5 000 kvadratmeter stora anläggning i Bromma. - Vi vill tacka alla inblandade för ett gott samarbete. Trots sena materielleveranser under pandemin och förändrade förutsättningar för projektet under resans gång har vi nu levererat en fin bilhall, berättar arbetschef Erik Lindholm. Veho Bil har totalt åtta anläggningar över landet. Utöver anläggningen i Bromma har vi även byggt den i Smista...

Läs mer

Suzana Lindblad blir ny arbetschef i region Syd 

Wästbygg har anställt Suzana Lindblad som arbetschef i region Syd. Hon kommer närmast från liknande tjänst på Nimab och har dessförinnan arbetat som projektchef och entreprenadingenjör på Peab. Under sina många år i branschen har hon arbetat med byggproduktion av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. – Vi ser fram emot att hälsa Suzana välkommen till Wästbygg. Just nu ser vi en ökad efterfrågan inom bland annat handel och...

Läs mer

Säljstart Kvarteret Tjärleken

På ett fantastiskt läge intill hamnpromenaden i Norrtälje Hamn har vi utvecklat Kvarteret Tjärleken, ett kringbyggt kvarter med 111 bostadsrätter. Nu startar vi försäljningen av den första etappen, Brf Tjäran, med 50 lägenheter i varierande storlekar. Det här är en miljö där Wästbyggs tänkande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har resulterat i flera extra mervärden. Till exempel innehåller kvarteret coworkingmöjligheter...

Läs mer

Beslut om byggstart för tre egenutvecklade bostadsprojekt

Under december har Wästbygg fattat beslut om att tre egenutvecklade bostadsrättsprojekt ska byggstartas efter att de interna kriterier som satts upp för vart och ett av dem har uppfyllts. De tre projekten är Slottshusen i Täby, Hökälla Ängar etapp 2 i Göteborg och Cityterrassen i Malmö. För Slottshusen förvärvades byggrätter för de 89 lägenheterna under sommaren 2021 och bygglov var då redan klart. Under senhösten har förberedande...

Läs mer

Fastighetschef anställs för Wästbygg Gruppens satsning på eget ägande av samhällsfastigheter

Wästbygg Gruppens eget fastighetsbolag, Inwita Fastigheter, startades för två år sedan i syfte att kunna erbjuda en komplett helhet inom samhällsfastigheter, det vill säga utveckling, entreprenad samt ägande och förvaltning av den färdiga fastigheten. Nyligen färdigställdes Inwitas första projekt, Häggen, ett trygghetsboende i Halmstad som vänder sig till personer som fyllt 65 år.

Läs mer

Pär Lindahl får ansvaret för Wästbyggs entreprenadverksamhet i region Syd

Pär Lindahl, som idag arbetar som arbetschef på Wästbyggs region Syd, får från och med den 1 februari nya arbetsuppgifter. Han tillträder då sin nya tjänst som regionchef entreprenad vid Wästbyggs kontor i Malmö, och efterträder Henrik Hopp som lämnar företaget för nya utmaningar. – Så sent som i maj i år började Pär på Wästbygg och han har på kort tid kommit in i verksamheten på ett bra sätt. Pär är en tydlig och coachande...

Läs mer

Logistic Contractor förstärker bolagsledningen

Logistic Contractor AB, som är en del av Wästbygg Gruppen, gör en förändring i företagsledningen. Martin Häller, nuvarande operativ chef har utsetts till vice vd. Samtidigt har nuvarande vice vd, Anders Nilsson, tillträtt en helt nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef. Förändringarna träder i kraft omedelbart. – På Logistic Contractor har vi flera år av kraftig tillväxt bakom oss och vi ser ett behov av att renodla...

Läs mer

Wästbyggs regionchef Jeanet Corvinius blir ordförande för Byggcheferna

Vid branschföreningen Byggchefernas stämma den 6 oktober valdes Jeanet Corvinius till styrelseordförande. Jeanet är sedan flera år tillbaka regionchef i Wästbyggs region Öst. Vi gratulerar henne till ett uppdrag där hon får möjlighet att göra skillnad på nationell nivå inom viktiga framtidsfrågor för byggbranschen som ledarskap, arbetsmiljö och likabehandling, frågor som hon själv har ett brinnande engagemang för. Hon är väl meriterad...

Läs mer

Wästbygg rekryterar Håkan Jönsson som operativ chef Bostad

Håkan Jönsson har tillträtt en tjänst som operativ chef Bostad på Wästbygg. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för Wästbyggs bostadsbyggande och omfattar såväl företagets egenutvecklade projekt som entreprenaduppdrag. Håkan Jönsson kommer närmast från en tjänst som projektutvecklare på Skanska, men har även arbetat i konsultledet och med byggproduktion på Peab. – Vi har redan idag integrerat projektutveckling och entreprenad...

Läs mer

Två nya arbetschefer till Wästbygg

Wästbygg har rekryterat Bahra Ali som arbetschef till region Mitt och Kajsa Löf som arbetschef i region Syd. Bahra Ali har en ingenjörsexamen från Högskolan i Borås och har arbetat på Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås kommun i många år med bland annat förstudier, projektering och byggledning av ett stort antal förskolor, skolor, boenden och övriga kommunala verksamheter. Med sin mångåriga erfarenhet från beställarsidan inom...

Läs mer

Helene Åsander tillträder som inköpschef på Wästbygg Gruppen

Vi har rekryterat Helene Åsander till en nyinrättad roll som inköpschef för Wästbygg Gruppen. Helene tillträder 23 augusti och får då det övergripande ansvaret för att utveckla vårt strategiska inköpsarbete. Helene är en rutinerad inköpare med gedigen kunskap om byggbranschen och inköpsfrågor. Hon kommer närmast från en roll som regioninköpschef på Peab. - Med Helene som övergripande ansvarig för vårt inköpsarbete skapar vi ännu...

Läs mer

Hållbarhet i fokus på DHL Kastrup

När DHL planerade den terminal på Kastrups flygplats som Logistic Contractor (som är en del av Wästbygg Gruppen) nu bygger var långsiktig hållbarhet en viktig fråga. Resurser som sol, regn och grundvatten skapar förutsättningar för energieffektiv drift av den 26 000 kvm stora byggnaden. På taket kommer 1 900 kvm solceller att installeras som kommer att kunna generera upp till 280 MWh el till fastigheten varje år. Dagar när elproduktionen...

Läs mer

Kvarteret Häggen – utformat för social samvaro

Häggen är ett trygghetsboende som vänder sig till personer som fyllt 65 år. Huset är utformat för att främja social samvaro bland de boende. I entréplanet finns ett rymligt samlingsrum med kök där de kan laga mat tillsammans, hålla möten eller ordna andra gemensamma aktiviteter. I anslutning till det finns ett tv-rum och ett hobbyrum. Hobbyrummet utrustas i samråd med de boende efter inflyttningen. Även gården utformas för att uppmuntra...

Läs mer

Wästbygg Gruppen rekryterar Johanna Nydélius som arbetsmiljöchef

Våra medarbetares säkerhet och hälsa är av yttersta vikt för oss och vi strävar därför efter att våra anställda ska ha en trygg fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi har nu inrättat en ny tjänst – Arbetsmiljöchef och till den har vi rekryterat Johanna Nydélius. Ansvaret för vårt arbetsmiljöarbete har tidigare delats mellan ett antal roller inom bolaget, men Johanna får nu det övergripande ansvaret för att driva och utveckla...

Läs mer

Vårt storbygge åt DHL på Kastrups flygplats börjar ta form

I november 2020 tecknade Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, avtal med DHL om att bygga en ny paketterminal och kontor åt dem på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Totalt är det 26 000 kvm som ska byggas samt ett parkeringsdäck på 7 500 kvm. Byggnaden börjar nu ta form. Projektet inleddes med att 3 000 pålar slogs ner i marken. Därmed skapades en stabil grund för byggnaden. Under hela våren har arbetet med att resa stålstommen...

Läs mer

Ny arbetschef och affärsutvecklare på Wästbygg

I slutet av maj tillträdde två nya, mycket rutinerade, medarbetare sina tjänster på Wästbygg. Vi har rekryterat Ansieh Sabetirad som arbetschef i region Väst och Carl Runberg som affärsutvecklare i region Öst. Ansieh Sabetirad kommer närmast från Skanska där hon har arbetat i många år, bland annat med strategiskt inköps- och produktionsstöd samt verksamhetsutveckling. Hos oss får Ansieh ansvar för Wästbyggs bostadsbyggande projektgrupper...

Läs mer

Slutsålt i Tuvebo Smedja

I februari var det inflyttning i vårt egenutvecklade Tuvebo Smedja med 58 lägenheter på Hisingen i Göteborg. Då fanns det fortfarande ett fåtal osålda lägenheter kvar, men helt nyligen såldes den allra sista. – Vi har haft en positiv känsla från start i det här projektet. Även om vi har fått tänka om en hel del i försäljningsarbetet och vid visningarna till följd av covid-19 har intresset för lägenheterna varit stort ända sedan vi...

Läs mer

Kvarteret Häggen – Inwitas första projekt

Wästbyggs koncernbolag Inwita Fastigheter är inriktat på att äga de samhällsfastigheter som Wästbygg utvcklar och bygger. Företaget startades vid årsskiftet 2019/2020 och bolagets första projekt är Kvarteret Häggen i Halmstad. Häggen är ett trygghetsboende som vänder sig till personer som fyllt 65 år. Lägenheterna upplåts som kooperativa hyresrätter, en boendeform som plockar russinen ur kakan från både bostadsrätter och hyresrätter....

Läs mer

40 år i all ära. Men vi har stora framtidsplaner

Vi har byggt livsmiljöer i 40 år tillsammans med engagerade medarbetare, beställare och leverantörer. Redan när vi startade i Borås 1981 arbetade vi utifrån en tydlig värdegrund och en genuin laganda. Med tiden har vi skaffat oss en massa erfarenhet och utvecklats från ett lokalt företag till en aktör med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige och, genom koncernbolaget Logistic Contractor även i Norge, Danmark och...

Läs mer

Vi välkomnar Pär Lindahl som ny arbetschef i region Syd

Från och med den 3 maj finns Pär Lindahl på plats på Wästbyggs kontor i Malmö. Pär tillträder då en tjänst som arbetschef i region Syd. Han kommer närmast från Medicon Village Fastighets AB i Lund. Där har han arbetat med fastighets- och projektutveckling, men har även ett förflutet på Peab i olika roller. – Med Pär får vi en kompetent och positiv lagspelare som förstärker vårt team i region Syd. Han kommer inledningsvis bland annat...

Läs mer

Virtuellt besök på Nakterhusskolan

Lagom till höstterminen 2020 var Nakterhusskolan i Haninge klar. Wästbygg har utvecklat och byggt. Hemsö äger fastigheten. Haninge kommun hyr skolan och driver verksamheten. Tillsammans har vi skapat en fin F–6-skola, med en integrerad förskola med fem avdelningar, där både lärare och elever trivs. Sedan 2017 är Wästbygg en av elva huvudpartners i organisationen Forum Bygga Skola. I Forum Bygga Skola samlas representanter för skolhuvudmän,...

Läs mer

Fortsatt samarbete mellan Wästbygg och Flügger i ytterligare utbyggnadsetapp

Helt nyligen färdigställde Wästbygg en första utbyggnad på 2 500 kvm av Flüggers industri- och lagerlokaler i Bollebygd, strax väster om Borås. Parallellt har företagen gemensamt projekterat för ytterligare en tillbyggnad på 2 000 kvm och entreprenadavtal har nu tecknats för byggnationen. Dit kommer Flügger att flytta sin butik i Bollebygd och den nya tillbyggnaden ska även innehålla kontor, personalmatsal och ytterligare lageryta.

Läs mer

Säljstart av 29 Svanenmärkta radhus i Skogstorp, Falkenberg

I ett natur- och havsnära läge i Skogstorp strax utanför Falkenberg har vi utvecklat Strandängen med 29 Svanenmärkta radhus. Här har vi skapat en trivsam och bekväm hemmamiljö utan trappor. Radhusen är i ett plan och alla innehåller tre rum och kök. Takhöjden i både vardagsrummet och det största sovrummet är upp till 3,70, där dubbla fönster ger ett fint ljusinsläpp. – Intresset för radhusen är stort, både från yngre familjer och...

Läs mer

Snart klart för byggstart av Soluret i Malmö

Nästan alla lägenheter är sålda och bygglovet är klart. Efter semestern börjar vi bygga vårt egenutvecklade projekt Soluret med 45 Svanenmärkta lägenheter i stadsdelen Hyllie i Malmö. Härligt sydvästläge med generösa balkonger. Fönster från golv till tak för maximalt ljusinsläpp. Och en stadsdel som växer så det knakar med utmärkta pendlingsmöjligheter till hela Öresundsområdet. Inte konstigt att lägenheterna i Soluret gått åt...

Läs mer

Lyckad försäljning av radhusen i Parklyckan

Det tog inte ens två månader från försäljningsstarten i februari förrän alla våra 36 egenutvecklade radhus i Vårberg söder om Stockholm var sålda. I slutet av mars tecknades det sista avtalet och nu planerar vi för ett första spadtag under maj. Vårberg är ett område där det händer mycket just nu. Stockholms Stad gör en storsatsning på att utveckla hela området, bland annat med den nya aktivitetsparken Vårbergstoppen. I direkt...

Läs mer

Stolta men inte nöjda!

Wästbygg Gruppen vill ta en tydlig position inom byggbranschen vad gäller jämställdhet och mångfald. 2016 påbörjade vi ett målmedvetet arbete om att öka andelen kvinnor inom koncernen. För att få ett så snabbt genomslag som möjligt valde vi att inleda arbetet på chefsnivå. Vi satte ett mål om att till 2020 skulle andelen kvinnor i ledande befattning på Wästbygg ha ökat från dåvarande 6 procent till 30. Med facit i hand kan vi...

Läs mer

Åtta nya butikslokaler överlämnade till mycket nöjd beställare

I mitten av februari avslutade Wästbygg en tillbyggnad av Härlövs handelsplats i Kristianstad på uppdrag av Svenska Handelsfastigheter. Byggnationen har pågått sedan slutet av 2019 och har resulterat i nio nya butikslokaler med en total yta på 15 000 kvm. Överlämning har skett etappvis och den sista etappen levererades i mitten av februari. – Vi vill tacka både Svenska Handelsfastigheter och hyresgästerna för ett mycket gott samarbete under...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Roger Carlelycke som ny affärsutvecklare

Logistic Contractor rustar för fortsatt utveckling och förstärker sin organisation med en ny affärsutvecklare. Till den tjänsten har Roger Carlelycke rekryterats. Han kommer närmast från Bockasjö, där han har arbetat i tio år med projektledning och affärsutveckling av stora logistikfastigheter. Roger Carlelycke tillträder sin tjänst den 1 mars.

Läs mer

Wästbyggs fastighetsbolag påbörjar uthyrning av lägenheter i sitt första egna förvaltningsprojekt

Wästbygg Gruppens egna fastighetsbolag, Inwita firar nu ett år. Vi är extra glad att i samband med årsdagen kunna påbörja uthyrningen av lägenheterna i vårt första egna förvaltningsprojekt- Kvarteret Häggen. I Kvarteret Häggen hyr vi ut 29 kooperativa hyresrätter, från välplanerade ettor till rymliga treor, för dig som är 65+. - När det gäller våra egenägda fastigheter ser vi att det är en styrka att kunna hantera utveckling,...

Läs mer

Vår strävan efter Guld

Hållbarhetsambitionerna för vårt trähus Lagerkransen i Lund har från allra tidigaste planeringsfasen varit höga. Bland annat har vi satt upp som mål att huset ska klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. När vi nu gör sammanställningen inför den preliminära ansökningen till Sweden Green Building Council ser det grönt ut. Eller ska vi kanske snarare säga gyllengult! På Brunnshögsområdet i Lund håller just nu stommen på att resas...

Läs mer

Två nya ramavtal för Wästbyggs byggserviceavdelning

Wästbygg ABs byggserviceavdelning har startat 2021 på bästa möjliga sätt genom att teckna två ramavtal för renoveringar samt mindre om- och tillbyggnader. Avtalsparter är RISE samt Marks Bostads AB och båda avtalen är på fyra år.

Läs mer

Trästommen växer upp på Lagerkransen i Lund

Under årets första vecka påbörjades arbetet med att resa stommen till Wästbyggs trähus Lagerkransen i Lund. Tretton veckor ska detta specifika arbetsmoment ta, sedan ska hela stommen till det fem våningar höga huset vara på plats.

Läs mer

Wästbygg Gruppen hjälper barnfamiljer att få mat på bordet under jul

För oss på Wästbygg Gruppen är hållbarhet en naturlig och viktig del av vår verksamhet, med andra ord en del av vårt DNA. Som samhällsbyggare känner vi ett stort ansvar att verka för att barn ska få bra uppväxt- och livsvillkor. I coronakrisens spår har extra många familjer drabbats av ekonomisk utsatthet. För dessa familjer blir julen en särskilt svår tid. Här kände vi på Wästbygg Gruppen att vi ville vara med och göra skillnad....

Läs mer

Wästbygg bygger ut Tillbergaanstalten i Västerås

Utifrån det ramavtal som Wästbygg och Specialfastigheter tecknade 2018 har Specialfastigheter avropat en utbyggnad av Tillbergaanstalten utanför Västerås i form av moduler. Utbyggnaden omfattar ett boende med 48 platser samt en byggnad för utbildningsverksamhet. – Detta är Wästbyggs första uppdrag efter att ramavtalet tecknades. Specialfastigheter, som äger och förvaltar byggnader där kundernas verksamhet har särskilda säkerhetskrav, är...

Läs mer

Nu har vi överlämnat 3 800 kvm leklust i Borås

För tio månader sedan fick Wästbygg AB i uppdrag av Borås Stads fastighetsbolag IBAB att bygga Borås Event där Leos Lekland ska vara hyresgäst. Uppdraget är nu slutfört. Den 10 december öppnar Leos Lekland portarna till sin nya 3 800 kvm stora anläggning, som ligger i direkt anslutning till Borås Djurpark. Byggnaden är projekterad och byggd för att klara certifiering enligt GreenBuilding och alla inköp har gjorts efter avstämning i...

Läs mer

I projekteringen hittar vi träets fördelar

I Lund växer stadsdelen Brunnshög fram med hållbarhet som främsta fokus. Här utvecklar och bygger nu Wästbygg Lagerkransen – ett flerbostadshus med trästomme. Det är ovanligt med trästomme i Skåne, det finns få specialister i ämnet och Wästbygg har inte gjort det förut. Ett svårt men, för det hållbara byggandets utveckling, nödvändigt uppdrag. Så hur ska det gå till? Erik Ahlsten är en av dem som varit med i arbetet med...

Läs mer

Björn Jensen tillträder som chef för region Mitt på Wästbygg AB

Entreprenadbolaget Wästbygg AB har utsett Björn Jensen som ny regionchef för Mitt. Han har arbetat med stora byggprojekt i mer än 20 år. Till Wästbygg kom Björn Jensen 2013, först som projektledare och har därefter arbetat som arbetschef. Sedan 2016 har han bland annat ansvarat för den stora om- och tillbyggnad av köpcentrumet Asecs i Jönköping som fortfarande pågår, ett miljardprojekt som omfattar 56 000 kvm.

Läs mer

Första skoptag för Det goda vattnet i Lund

Torsdagen den 3 december togs det första skoptaget för bostadsprojektet Det goda vattnet i Lund. Till följd av covid-19 har den traditionsenliga gemensamma aktiviteten för byggherre och byggentreprenör valts bort. I stället var det en ensam grävmaskinist som fick uppdraget att formellt byggstarta projektet. Det goda vattnet omfattar 61 bostäder fördelade på 49 lägenheter och 12 staplade radhus och uppdragsgivare är Paulssons Fastigheter och...

Läs mer

MatHem tar första spadtaget för framtidens lager i Larsboda

I februari blev det klart att MatHems nya, toppmoderna och miljöanpassade lager kommer att ligga i Larsboda, Stockholm. Tillsammans med Logistic Contractor  tecknades ett avtal om lagret, som planeras att tas i drift under 2022. I förra veckan togs det första spadtaget, och byggprojektet är nu officiellt invigt. – Detta är en oerhört viktig milstolpe för MatHem. Vårt nya lager kommer att innebära ett enormt uppsving för hela vår verksamhet....

Läs mer

Wästbygg bygger kontor och lager åt Arom-dekor Kemi

Wästbygg har fått i uppdrag att bygga ut Arom-dekor Kemis anläggning strax öster om Borås. Arom-dekor Kemi, som bland annat tillverkar kväveoxidreducerande kemikalier till fordonsindustrin, kommer efter utbyggnaden att få ytterligare 4 000 kvm kontors- och lageryta. Ordervärdet är 36 mkr. Projekteringsarbetet pågår och markarbetena påbörjas under december. Därefter följer en kort och effektiv byggperiod, tillbyggnaden ska lämnas över...

Läs mer

Avanzas Digitala Börsdag 18 november

Hör vår VD Jörgen Andersson intervjuas i samband med Avanzas Digitala Börsdag den 18 november! Nu på onsdag går Avanzas digitala börsdag av stapeln, ett event som arrangeras tillsammans med Placera och Financial Hearings. Tid: 18 november kl. 08.40 – 13.10 Plats: www.financialhearings.com Under börsdagen får ni höra intressanta bolag presentera sig och kommentera framtida möjligheter och utmaningar. Till eventet har analytiker, institutioner,...

Läs mer

Logistic Contractor bygger ut Nordic Nests lager i Kalmar

Under hösten 2019 färdigställde Logistic Contractor lager och kontor åt e-handelsföretaget Nordic Nest strax utanför Kalmar. Fastighetsägaren M2 Gruppen har nu tecknat avtal med Logistic Contractor om en tillbyggnad av fastigheten. Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga byggnaden, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvm stor. Byggnationen påbörjas omgående och tillbyggnaden ska vara klar under hösten 2021. Ordervärdet uppgår till 84 mkr.

Läs mer

Första spadtag för unikt trähus i Lund

Fredagen den 16 oktober togs ett traditionsenligt första spadtag på Brunnshög i Lund för bostadshuset Lagerkransen med 82 lägenheter. Spadtaget togs av Fredrik Ljunghill, vice ordförande i kommunstyrelsen i Lunds kommun, Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter som är fastighetsägare och Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling som utvecklat och sålt projektet till Lansa och som även ansvarar för byggnationen.

Läs mer

I Brunnshög byggs framtiden

I framtidens stad står hållbarhet i fokus. Helt andra krav på kollektivtrafik, odlingsmöjligheter, avfallshantering och en varierad bebyggelse kommer att ställas. Om du vill kika på framtiden så titta mot Lund – här byggs just nu ett område som överträffar kraven. Hyresrätter och bostadsrätter i en brokig blandning med kontor, handelsstråk och parker. Så beskrivs Lunds nya, hållbara stadsdel. Det är 2,2 miljoner kvadratmeter tidigare...

Läs mer

Wästbygg uppför 61 bostäder i Lund

Wästbygg har tecknat avtal med Goda Vattnet Projekt AB om att bygga 61 bostäder i Lund. Huvudmännen bakom projektbolaget är Paulssons Fastigheter och arkitektfirman Siegel. Det Goda Vattnet, som bostadsprojektet heter, ska uppföras i utvecklingsområdet Brunnshög och ordervärdet är 123 mkr. Av de 61 bostäderna är 49 lägenheter och 12 staplade radhus.

Läs mer

Skolstart för Nakterhusskolan i Haninge

I Vega i Haninge har Wästbygg utvecklat och byggt Nakterhusskolan som står klar lagom till terminsstarten. Här finns det plats för 400 barn från förskola till årskurs sex. Byggnaden har miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver och får exempelvis tak med växtlighet. Skolan har tillagningskök, matsal, idrottshall, hemkunskap och slöjdsalar. – Efter drygt fyra år är vi färdiga i Vega! Vi har utvecklat och byggt två förskolor, en skola,...

Läs mer

Wästbygg bygger ut Flüggers anläggning i Bollebygd

Flügger, som är en av de ledande leverantörerna till måleribranschen, har tecknat avtal med Wästbygg om en utbyggnad av företagets industri- och lagerlokaler i Bollebygd, strax väster om Borås. Utbyggnaden är på 2 500 kvm och skapar förutsättningar för att öka kapaciteten inom Flüggers produktion av spackel.– Vi tackar för uppdraget och påbörjar arbetet omgående. I mars nästa år ska vi vara klara och lämna över till Flügger,...

Läs mer

Skotsteken i Malmö är ihopknuten

I Limhamn i Malmö har vi uppfört kvarteret Skotsteken 1 för MKB. Skotsteken tar upp ett helt kvarter och hyresgästerna får därmed en fin och avskild innergård. Och att Malmö är en cykelstad syns tydligt på gården. Se så fint det blev! 

Läs mer

173 nya hyresrätter är överlämnade

Under maj avslutade vi vårt bostadsprojekt Guldmyntsgatan i Göteborg. I en samverkan med beställarna Almgrens Fastighets AB och Svanström Fastigheter AB har vi byggt 173 hyresrätter fördelade på tre kvarter. För våra uppdragsgivare har det varit viktigt med hög kvalitet, både vad gäller utrustning och utförande. Själva la vi till ytterligare en kvalitetsstämpel på projektet – en helt felfri slutbesiktning och en mycket fin leverans.

Läs mer

Hållbarhetsarbete leder till konkurrenskraft

Till 2030 ska Wästbygg vara helt fossilfria i sin verksamhet. För att nå målet finns bland annat Klimatsmart byggarbetsplats – ett internt certifieringssystem för de egna byggarbetsplatserna. Det handlar inte bara om att bidra till en bättre miljö, utan också om att ligga i framkant för att vara ett modernt byggbolag som är redo för framtidens krav. Wästbygg Gruppens mål är en pusselbit i den stora färdplan om en fossilfri bygg- och...

Läs mer

Partilles nya signaturbyggnad står klar

Kronhöjden stoltserar nu färdigbyggt i hjärtat av Partille med ett stort P på taket som kommunens nya landmärke. Det är Wästbygg AB som uppfört byggnaden med 74 bostadsrätter samt kommersiella lokaler för Riksbyggen. Skulpturen på taket är framtagen av konstnären Gunilla Bergström på Abako arkitektkontor och består av en snurr där man kan ana P:et i Partille. Snurren kan också liknas vid ett nav eller ett centrum runt vilket livet...

Läs mer

Wästbygg Gruppen bidrar med matlådor till vårdpersonal

Tillsammans med Nordish Market och Maten é klar bidrar Wästbygg Gruppen med matlådor till vårdpersonal i Stockholm, Göteborg och Skåne. - Matdonationer till vårdpersonal har en dubbeleffekt. Det ger ett mervärde för de som arbetar inom sjukvården och utgör också ett stöd till restaurangbranschen. Därför känns det extra bra med detta initiativ som vi valt att ge stöd till på de orter där vår verksamhet är som störst, säger Marie...

Läs mer

Kreativa lösningar ordnar säljstart för Tuvebo ateljé

I mars skulle vi haft säljstart för Tuvebo ateljé – 71 lägenheter i Tuve strax utanför Göteborg. Intresset var stort och många hade anmält sig men som du säkert anar satte Coronapandemin stopp för våra förväntansfulla kunder. Nu tar vi nya tag och bjuder in till en alternativ säljstart den 30 maj. Vi träffas utomhus vid vår visningsbod och våra kunder får boka in sig på en tid så att vi inte är mer än tre sällskap på plats...

Läs mer

Så funkar byggarbetsplatsen under Coronapandemin

Det är våren 2020 och det nya coronaviruset har gjort att världen går igenom en de värsta kriserna i modern tid. Allt står dock inte helt stilla. Häng med till en av våra byggarbetsplatser för att se hur vi inom Wästbygg Gruppen har anpassat oss efter situationen.   Utanför Borås uppför vår logistik- och industribyggare Logistic Contractor ett nytt logistikcenter för e-handelsföretaget Nelly.com. Det blir 38 000 kvm...

Läs mer

Ett starkt 2019 för Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen gjorde återigen sitt bästa år någonsin. Rörelseresultatet ökade med tolv procent, intäkterna med sju procent och vi hade en orderingång på nästan en och en halv miljard kronor under fjärde kvartalet som tillsammans med våra pågående projekt resulterar i att vi går in i 2020 med en orderstock på nästan fyra miljarder kronor. Vårt starka resultat och en stadig orderstock ger oss en stabil grund för att driva Wästbygg...

Läs mer

Nudging skapade säkrare byggarbetsplats – fick 87 procent fler att rapportera

Idag är byggarbetsplatsen en av Sveriges farligaste arbetsplatser. Tillbudsrapportering, det vill säga att rapportera in skador eller risker som kan leda till skada, är en viktig faktor för att förebygga olyckor. På en byggarbetsplats i Jönköping lyckades Wästbygg och Beteendelabbet öka rapporteringen avsevärt med hjälp av nudging. Genom att intervjua yrkesarbetare och kartlägga beteenden på byggarbetsplatsen fick Beteendelabbet förståelse...

Läs mer

God jul från Sirapsvägen

Vi önskar god jul med några härliga bilder från Sirapsvägen i Hökarängen där vi utvecklar ungdomsbostäder för Heba.  Byggnaden har fem våningsplan och består av trämoduler där varje modul motsvarar en lägenhet. Bostäderna ska stå klara för inflyttning våren 2020.

Läs mer

Atea – årets logistiketablering

Följ med till Växjö där Logistic Contractor har utvecklat och uppfört årets logistiketablering 2019! Det är IT-företaget Ateas 27 000 kvm stora logistikanläggning som av tidningen Intelligent Logistik fick utmärkelsen tidigare i höstas för sin utgångspunkt i en hållbar logistiklösning.

Läs mer

Nu väntar Myggan på barnen

I slutet av oktober var arbetet med förskolan Myggan i Jönköping klart. I alla fall själva byggandet och markarbetena runt omkring. Nu har beställaren Jönköpings kommun tagit över och ansvarar för att inventarier, möbler och annan inredning kommer på plats. I början av 2020 ska de fyra avdelningarna öppnas och fyllas med förväntansfulla småttingar och förskolelärare.– Vi är jättenöjda både med den produkt som vi lämnar efter oss...

Läs mer

Första spadtag för No.12 i Kristianstad

I veckan togs ett första spadtag för 76 nya bostäder på bästa läge mitt i centrala Kristianstad. Spadtaget togs av de köpande kunderna Per-Ola Stedt och Annica Engwall, Kristianstads stadsarkitekt Roger Jönsson, husets arkitekt Claus Uldal från Kanozi samt Magnus Björkander, VD på Wästbygg Projektutveckling AB. Bostäderna ska vara klara för inflyttning våren 2021.– Det känns riktigt roligt att vara igång nu och att kunna bidra till...

Läs mer

Nya Asecs är invigt!

I tre år har Wästbygg AB byggt om handelsplatsen Asecs i Jönköping och i oktober, exakt på utsatt tid, kunde den nya shoppingdelen invigas.   

Läs mer

Första spadtag för Lefflers park

På Hisingen i Göteborg ska Wästbygg AB bygga ett unikt kvarter för Bräcke diakoni där bostäder blandas med verksamhetslokaler och ett LSS-boende. Hundar, förskolebarn och medarbetare från Bräcke diakoni samt Wästbyggs representanter samlades under onsdagen för ett livligt första spadtag.   – Vilken härlig blandning av människor och hundar vi fick, säger Joakim Efraimsson som är arbetschef för Wästbygg AB. Bräcke diakoni har en bred...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling utvecklar förskola på rekordtid

I nybyggda området Vega i Haninge är nu Förskola 2 färdigställd efter att Wästbygg Projektutveckling utvecklat den på rekordkort tid.– Vi fick uppdraget att utveckla och leverera en förskola inom ett år, berättar Lary Marben, projektutvecklare för Wästbygg Projektutveckling. Ett år är kort om tid och vi valde att använda oss av en lösning tillsammans med modulhusleverantören Flexator och vårt entreprenadbolag Wästbygg AB gjorde...

Läs mer

Fokusvecka arbetsmiljö

Nästa vecka har Wästbygg och Logistic Contractor fokusvecka arbetsmiljö. Målet med veckan är att öppna upp för diskussion och skapa mer utrymme för eftertanke och reflektion kring arbetsmiljön samt att stärka säkerhetskulturen och det personliga ansvaret. I varje projekt kommer man att sätta sig tillsammans under veckan för att diskutera frågorna. I år visas också en kort film om hur ett kort ögonblick kan få ödesdigra...

Läs mer

Jag vill hitta en schysst teamkänsla i allt vi gör

I början av augusti klev Jeanet Corvinius in genom dörrarna till Wästbyggs kontor i Stockholm för att börja sitt nya jobb som chef för region Öst. Nu har det gått några veckor och vi ber henne berätta om den första tiden. Hur går det, börjar du lära känna företaget?Ja, jag har fått en otroligt fin introduktion. Wästbygg har ett fantastiskt bra program för att ta hand om nya medarbetare och det har verkligen hjälpt mig att snabbt komma...

Läs mer

Hej från Nya Särö

I Särö centrum i Kungsbacka kommun uppför vårt entreprenadbolag Wästbygg AB ett nytt bostadskvarter; Nya Särö. I sommar har första etappen blivit klar och de 38 bostadsrätterna i låg- och radhus är inflyttade. I december avslutas andra etappen med hyres- och bostadsrätter i fyra punkthus. Visst blir det fint? Beställare är Järngrinden, Mjöbäcks entreprenad och AB Hundra. Så här skriver Järngrinden om området:På Nya Särö bor du med...

Läs mer

Olika är lika bra

Under våren har Wästbygg Gruppen haft fokus på likabehandling. Bolagets likabehandlingsgrupp har turnerat runt på våra projekt och kontor för att hålla i en workshop om likabehandling och dess påverkan på vår arbetsmiljö och företagskultur. Deltagarna har fått ta del av det arbete som lagts ner inom området och hur arbetet kommer att tas vidare inom koncernens alla bolag. Man har även fått spela Wästbygg Gruppens likabehandlingsspel; ett...

Läs mer

Vi bygger Pro Stop Backa

Corems koncept för handelsområden med yrkesbutiker, Pro Stop, kommer nu till Backa i Göteborg och Wästbygg AB kommer att uppföra byggnaderna.Pro Stop Backa kommer att ligga i ett fördelaktigt kommunikationsläge på Exportgatan intill E6 samt den kommande Marieholmsförbindelsen. Hyresavtal finns tecknade med K-Rauta och Din Bil, samt sedan mars 2019 även med Elektroskandia. När området är färdigutbyggt beräknas det omfatta ca 22 500 kvm, med...

Läs mer

Första spadtag för förskola och skola i Vega

Med hjälp av förskolebarn från Raoul Wallenbergskolan tog vi i fredags första spadtaget för en ny förskola och skola i stadsdelen Vega i Haninge. Det blir vår andra förskola i området och första skola. Hemsö är förvärvare och hyresgäst blir Raoul Wallenbergskolan. Skolan kommer att ligga mitt i det nya Vega-området där grundskolan har plats för 350 barn i årskurserna F till 6 och förskolan har plats för 100 barn. Byggnaden kommer ...

Läs mer

Wästbygg Gruppen väljer fossilfritt flygbränsle med BRA

Wästbygg Gruppen väljer att flyga med 100 procent fossilfritt biobränsle och full klimatkompensation på alla företagsresor genom BRA Miljö Class.  – Vi har målet att bli fossilfria till år 2030 och detta är bara en del i det arbetet. Här finns det möjlighet att göra skillnad redan idag, säger    Wästbygg   Gruppens hållbarhetschef Kristin Lundmark.     Wästbygg   Gruppen har en tydlig strategi för sitt hållbarhetsarbete...

Läs mer

Första spadtag för kvarteret Tuvebo

Under torsdagen togs första spadtaget för Wästbyggs 58 bostadsrätter i Kvarteret Tuvebos första etapp på Hisingen i Göteborg. Här ska ett nytt område växa fram som bidrar till att Tuve blir en mer stadsmässig stadsdel.    Det första spadtaget togs av representanter från både Wästbygg, bostadsköpare, Bonava, som också byggstartar sina hyresrätter i området nu, och Göteborgs stad.   Ann-Louise och Kjell Eriksson har köpt...

Läs mer

Sober hemtrevnad hos Maria i Stockholm

Maria Carlsson är kund- och marknadsansvarig för Wästbygg projektutveckling i Stockholmsområdet. Hon är en inredningsarkitekt som älskar att få skapa drömhem där människor ska trivas och känna sig till freds länge. Läs vad hon har att säga om sin sobra inredningsstil och vad hon kan hjälpa dig som bostadsköpare med.  Beskriv din inredningsstil! Personlig med touch av trend, gamla minnen och loppisfynd. Jag vill ha en lugn färgskala som...

Läs mer

Snart rullar däcken ut

Logistic Contractor fick uppdraget att utveckla och bygga en ny logistikanläggning åt tyska däckföretaget Continental. När beslutet om att lämna Gislaved fattades var det egentligen till Göteborg som Continental ville flytta. Men LC kunde i stället erbjuda en tomt på Viareds industriområde, väster om Borås, vilket gav en betydligt attraktivare hyresnivå.I juni 2019 ska däckföretaget Continental flytta in i sina nya lokaler i Borås och...

Läs mer

Wästbyggprojekt i Varberg prisas

För andra året i rad vinner ett av Wästbyggs projekt Varbergs kommuns byggnadspris. Det är hyreshusen på Mandarinen 2 som prisas för bland annat för sitt hållbarhetsfokus och arkitektoniska gestaltning.      Förra året var det Ventilohuset, en kontorsbyggnad på Birger Svenssons väg som Wästbygg AB uppförde åt Ventilo AB, som vann. I år går priset till Mandarinen 2 som kom till efter en kommunal markanvisning som vanns...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling vinner markanvisning i Malmö

​Malmö Stad har tilldelat Wästbygg Projektutveckling AB en markreservation för två kvarter i exploateringsprojektet och utbyggnadsområdet Citadellsfogen i Västra Hamnen. Intresseanmälan har lämnats in tillsammans med White Arkitekter.Arbetet med detaljplanen för Citadellsfogen påbörjades 2017 och planen beräknas antas och vinna laga kraft under hösten 2019/våren 2020. Området kommer utbyggt att omfatta blandad stadsbebyggelse fördelat...

Läs mer

Logistic Contractor är marknadsledande inom logistikutveckling

​Med närmare 30 procent av marknaden är Logistic Contractor inte bara den logistikbyggare som utvecklar flest projekt men som även bygger flest kvadratmeter logistikyta. Och marknaden är gynnsam just nu för logistikutvecklarna.Branschtidningen Intelligent Logistik har årligen publicerat den stock av nybyggda logistikanläggningar som färdigställs i Sverige överstigande 10 000 kvadratmeter. Under 2018 byggdes sammanlagt cirka 570 000 kvm i...

Läs mer

Byggstart för Kvarteret Tuvebo

​Wästbygg Projektutveckling har nu bygglov för Kvarteret Tuvebo i Tuve på Hisingen. Projektet är resultatet av en vunnen markanvisningstävling utlyst av Göteborgs stad. Projektet ingår i stadens satsning BoStad 2021 som innebär byggnation av 7 000 fler lägenheter än normalt fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Wästbyggs entreprenadorganisation startar igång bygget i mars och sen är det full fart fram till beräknad första...

Läs mer

Nudging på Asecs blev succé

En stor del av Sveriges totala mängd avfall kommer från byggindustrin. Med hjälp av nudging har Wästbygg ökat avfallssorteringen och minskat mängden avfall med 90 ton på en av sina byggarbetsplatser och närmar sig nu målet mot en avsevärt förbättrad sorteringsgrad och minskade kostnader.För att nå FN:s hållbarhetsmål 2030 behöver byggbranschen öka sin återvinning av material snabbt och markant. Därför startade Wästbygg med hjälp av...

Läs mer

Byggstart för Hökälla Ängar

I februari startar vi byggnationen av de 22 radhusen på Hökälla Ängar i Lillhagsparken i Göteborg. Lillhagsparken ska enligt Göteborgs stads vision för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska miljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola byggstartades under 2018 och står snart färdig.Naturområdena runt...

Läs mer

Magnus Björkander blir vd för Wästbygg Projektutveckling

​Wästbygg Gruppen utser Magnus Björkander till vd för koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling. Han har närmast varit vice vd för bolaget. – Magnus Björkander har med 20 år i branschen den gedigna kunskap som ger rätt förutsättningar att fortsätta att utveckla Wästbygg Projektutveckling, säger Wästbygg Gruppens koncernchef Jörgen Andersson. Han har också i sin roll som vice vd visat rätt kvalifikationer och det ledarskap som vi...

Läs mer

Wästbygg bygger för Riksbyggen i Helsingborg

​Wästbygg har tecknat entreprenadavtal med Riksbyggen om att uppföra 111 hyresrätter och 38 bostadsrätter på Regementsvägen vid norra infarten till Helsingborg. Projektet omfattar två niovåningshus och i ett av husen byggs även en förskola och en gemensamhetslokal.– Under större delen av 2018 har Riksbyggen och Wästbygg samverkat kring projektering och planering av projektet. Nu ser vi alla fram emot att gå från förberedelser till...

Läs mer

Wästbygg AB tillsätter två nya arbetschefer i syd

Olof Rennstam och Jessica Snygg blir nya arbetschefer inom entreprenadbolaget Wästbygg AB i region Syd. Olof Rennstam har det senaste året jobbat som projektchef inom Wästbygg AB och har tidigare haft flera olika roller inom både Skanska och Peab. – Wästbygg känns som ett modernt byggföretag med ett härligt gäng medarbetare som är på hugget och är målmedvetna. Jag vill bidra med mina olika erfarenheter som jag har samlat på mig från en...

Läs mer

Wästbygg AB tillsätter ny arbetschef i region Väst

Henrik Larsen blir ny arbetschef inom det kommersiella segmentet i region Väst för entreprenadbolaget Wästbygg AB. Wästbygg AB vidareutvecklar nu affärsområdet Kommersiellt genom att rekrytera Henrik Larsen som ny arbetschef. Henrik har en gedigen bakgrund i byggbranschen och kommer senast från Skanska där han varit projektchef för Göteborg och Halland i fem år.– Med Henrik får vi en stark ledare som kan utveckla vår kommersiella verksamhet...

Läs mer

Wästbygg AB bygger förskola i Borås

I förra veckan togs första spadtaget för förskolan Vildmarken i Borås. Wästbygg AB kommer att uppföra förskolan som får plats för 120 barn och en avdelning för dygnet-runt-verksamhet.  Första spadtaget togs såklart av barnen själva, en delegation från Solgårdens förskola var på plats och de hade även gjort en lista med önskemål kring den nya förskolan, bland annat ett rum där man kan dega och rita, klätterställning, böcker och...

Läs mer

Logistic Contractor bygger för Design Online i Kalmar

​Logistic Contractor kommer att utveckla och bygga en logistikanläggning för e-handelsföretaget Design Online i Kalmar. För projektet har LC köpt 21 000 kvm mark av Kalmar kommun i Flygstaden.Anläggningen blir 9500 kvm varav 1100 kvm blir kontor och utställningslokal. I utställningsdelen kommer extra finess att läggas vid utformningen där inspirationen hämtas från nordiska material. När det gäller lagret och logistikhanteringen...

Läs mer

En färgrik oas mitt i Malmö

​Färgrikedom och personliga detaljer genomsyrar Pernilla Ehlenbergs hem i centrala Malmö. Här samsas vackra mönster med trä och grönt glas. Välkommen hem till Wästbygg Projektutvecklings inredningsproffs.En mjuk höstsol skiner över Malmö en mild fredag i november då vi hälsar på hemma hos Pernilla. Att kliva över tröskeln är som att välkomnas i en mjuk famn av färg, vackra material och knasiga detaljer. I tittskåpet från Josef Frank...

Läs mer

Logistic Contractor säljer logistikportfölj

Logistic Contractor säljer tre logistikfastigheter till Ängsö Logistik AB (publ), ett nybildat svenskt bolag etablerat av Arctic Securities AS, filial Sverige. Fastigheterna ligger i Borås, Örebro och Vansbro och är under uppförande med planerat färdigställande under 2019 då köparen kommer att tillträda portföljen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 48 000 kvm och är fullt uthyrd till Continental Däck Sverige AB (Borås), Ebrex...

Läs mer

Wästbygg bygger ännu mer i Limhamn

I samverkan med fastighetsbolaget Vita Örn AB kommer Wästbygg AB att uppföra Kvarteret Gjutformen 1 med 191 lägenheter i Limhamn. Projektet blir cirka 21 000 kvm och förutom lägenheterna kommer även två lokaler samt ett underjordiskt garage att uppföras. Kvarteret projekteras för att ha en hög hållbarhetsprofil och ska uppföras enligt Miljöbyggprogram SYD, vilket är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer...

Läs mer

LC utvecklar och bygger för TMJ i Danmark

För danska TMJ ska nu Logistic Contractor utveckla och bygga en distributionscentral samt nytt huvudkontor i Höje-Tåstrup utanför Köpenhamn. Logistic Contractor har i september månad förvärvat en tomt om 21 000 kvm från Höje-Tåstrup kommun samt nu tecknat ett hyresavtal med TMJ som är en grossist inom apoteks- och läkemedelsbranschen. Den nya anläggningen kommer att omfatta cirka 6500 kvm lager och cirka 1400 kvm kontor som blir TMJ:s nya...

Läs mer

Kvarteret Galten i Lund tar form

Mer liv och stadskaraktär med biograf, butiker och nya bostäder ingår i det gestaltningsförslag för kvarteret Galten som nu byggnadsnämnden i Lund beslutat att gå vidare med. I centrala Lund ska Wästbygg Projektutveckling tillsammans med danska NorCap utveckla och bygga kvarteret Galten vid Mårtenstorget. Gestaltningsförslaget som Marge Arkitekter har tagit fram ska ligga till grund för en ny detaljplan. Den nya utformningen bygger vidare på...

Läs mer

Vi kollar läget i Vansbro

I Vansbro pågår markarbeten för Lykos nya logistikanläggning. Här utvecklar och bygger Logistic Contractor 13 000 kvm lager och 500 kvm butiksyta. Vi kollar med platschefen Charlotte Murath hur läget är.Hej Charlotte! Vilka förväntningar har du på Lyko-projektet?— Det är höga förväntningar såklart, både på mig själv och kollegor att utföra ett så bra projekt som möjligt på alla sätt utifrån de förutsättningar som finns.Största...

Läs mer

Anders Hinn blir utvecklingschef för Wästbygg AB

Anders Hinn utses från och med 1 februari 2019 till utvecklingschef i entreprenadbolaget Wästbygg AB. Det är en ny tjänst inom bolaget med syftet att stärka organisationen.    Anders kommer att ingå ledningsgruppen och kommer att ansvara för att driva utvecklingsfrågor som får Wästbygg AB att ta nästa steg mot målet att producera hållbara och kostnadseffektiva produkter. Han har jobbat inom Wästbygg AB sedan 2016 och är baserad i...

Läs mer

LC-projekt blir Breeam-certifierat

På Hisingen i Göteborg bygger nu Logistic Contractor en logistikanläggning för Prologis som ska miljöcertifieras enligt Breeam. Breeam är ett frivilligt miljöcertifieringssystem som utvecklades i Storbritannien i början av 1990-talet. Det är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnadens totala miljöpåverkan. Logistic Contractor uppför nu sitt andra projekt som Breeam-certifieras. I Hisingen Logistikpark i Göteborg uppför LC en...

Läs mer

Frukost med knuff

Vi gillar nudging och nu har du också chansen att lära dig ALLT om att knuffas! Den 14 november bjuder Wästbygg Projektutveckling    på frukost med knuff i Göteborg. Nudging handlar om att "knuffa" mot mer hållbara val genom arrangerade valsituationer. Kajsa Lindström från Beteendelabbet kommer att berätta om hur människan fungerar när vi ska ta beslut och hur man med design och psykologi kan få oss att göra "bättre" val....

Läs mer

Wästbygg AB certifieras enligt ny arbetsmiljöstandard

Wästbygg    AB är som ett av de första byggbolagen i landet certifierade enligt den nya ISO-standarden för arbetsmiljö.   Under fem dagar i oktober genomfördes revisionen på fyra kontor och sju byggarbetsplatser hos   Wästbygg    AB.   Vad är ISO 45001?  ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete. En nyhet i ISO 45001 är bland annat ökat...

Läs mer

Första spadtag för Continental Däck i Viared

​I fredags togs första spadtaget för Continental Däcks nya logistikanläggning i Viared utanför Borås som Logistic Contractor kommer att uppföra.Anläggningen om cirka 21 000 kvm kommer att användas för lager och distribution av däck samt montering av hjul. Miljöaspekter som LED-belysning, materialval för isolering och styrning kommer att vara i fokus.Området i västra Viared är ett expansivt område där flertalet företag redan etablerat...

Läs mer

Så blir andra etappen av nya Asecs

​Nu invigs den andra etappen av ombyggnationen av handelscentret Asecs i Jönköping som Wästbygg AB uppför. Den nya paradentrén är öppen och både nya och redan kända butiker har flyttat in.Asecs fortsätter sin resa mot ett modernt handelscenter som ska främja och omfamna olikheter, öppenhet och världens influenser. Hösten 2017 invigdes etapp 1A då ett internationellt restaurangtorg öppnade. Här är interiören global i sitt uttryck, det...

Läs mer

En framtid av möjligheter

Tänk dig att en annan verksamhet tar över kontoret när din arbetsplats avslutar för dagen vid 17-snåret. En växande och förtätad stad kräver ökad effektivitet och möjligheter att dela på ytor och funktioner. Är multifunktionella byggnader framtiden? Vi tar ett snack om framtidens samhällen med Wästbygg AB:s arbetsledare Linnéa Arvidsson som är en del av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggares femte omgång. Linnéa Arvidsson har...

Läs mer

Lennart Ekelund till Wästbygg Gruppens styrelse

​Lennart Ekelund har valts in i Wästbygg Gruppens styrelse. Lennart Ekelund har bred kompetens från fastighetsverksamhet inom bland annat ekonomi, finans och affärsutveckling och var senast CFO för Platzer Fastigheter under närmare tio år. Sedan september i år är han konsult i egen verksamhet.    — Vi är glada att Lennart Ekelund vill ingå i Wästbygg Gruppens styrelse, säger Jörgen Andersson, som är...

Läs mer

Vi förädlar och hittar platsens identitet

Har du också funderat över vad Wästbygg Projektutveckling sysslar med? Följ med till Kvarteret Trädgårn så får du veta mer!​Att projektutveckla är att hitta en bit mark och förädla dess värde. Genom att ta vara på platsens historia, egenskaper och styrkor skapar vi en stark identitet för de byggnader som vi utvecklar.   När vi sätter igång med utveckling av en markbit så samlar vi alla inblandade för att tillsammans ta fram vad som...

Läs mer

Jonas Jönehall blir vice koncernchef

Wästbygg stärker koncernens ledningsfunktion. Jonas Jönehall, idag CFO på Wästbygg, får ett utökat ansvarsområde och har utsetts till vice koncernchef parallellt med att han behåller sitt nuvarande uppdrag.– Wästbygg fortsätter att växa helt i enlighet med den plan vi har lagt fast. Jonas Jönehall har arbetat hos oss i fyra år och har under den tiden byggt upp ett stort förtroende både internt och externt. Dessutom arbetar han redan idag...

Läs mer

LC bygger och utvecklar för Continental Däck

Continental Däck Sverige har valt LC när de flyttar till Viared. LC kommer att bygga och utveckla en logistikanläggning om cirka 21 000 kvm.  Anläggningen kommer att användas för lager och distribution av däck samt montering av hjul. Stora krav kommer att ställas på sprinkleranläggningen, den kommer att uppfylla FM-Global-kraven. Vidare är miljöaspekter som LED-belysning, materialval för isolering och styrning i fokus. Continental AG är...

Läs mer

Wästbygg bygger bostäder i Malmö

Wästbygg får förnyat förtroende av MKB Fastighets AB och ska nu bygga 82 hyresrätter i kvarteret Holmastycket.Det nya kvarteret ska uppföras mitt i utbyggnadsområdet Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie. – Det känns riktigt roligt att fortsätta samarbetet med MKB. Vi håller just nu även på att uppföra Kv. Skotsteken 1 med 169 hyresrätter tillsammans, säger Henrik Hopp, regionchef på...

Läs mer

Wästbygg AB tillsätter ny regionchef i Skåne

Henrik Hopp blir ny regionchef i syd för entreprenadbolaget Wästbygg AB.    Henrik har en lång bakgrund inom byggproduktion och har sedan 2016 arbetat som arbetschef inom Wästbygg AB där han har varit en del av bolagets satsning i Skåne.  – Det är riktigt roligt att se att vi kan växla över regionchefsrollen till Henrik och jag ser att med Henriks trygghet kommer regionen att utvecklas ytterligare, säger Susanne Liljedahl, vd...

Läs mer

LC bygger för DHL Express i Stavanger

Logistic Contractor uppför nu en logistikterminal för DHL Express med unikt läge bredvid landningsbanan på flygplatsen Sola i Stavanger.     Byggnaden kommer att bestå av lager och kontor med angöringsplats för 60 transportbilar utöver lasthusen. Den ökade kapaciteten kommer att innebära ännu bättre tjänster till kunder i Stavangerregionen och terminalen är ett första steg i DHL Express satsning på logistiklösningar vid...

Läs mer

LC utvecklar för skönhetsjätten Lyko

LC utvecklar och bygger när hårvård- och skönhetsspecialisten stärker upp med ett nytt högautomatiserat centrallager.  Lyko är Vansbroföretaget som gått från frisörsalong till e-handelskoncern med 500 anställda. Nu vill man satsa på en automatiserad lösning av verksamheten för att klara en ökad försäljningsvolym med ett effektivare flöde. – Detta är en betydande investering för att möta en ökad tillväxt och säkerställa att...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling förstärker och utser vice vd

​Wästbygg Projektutveckling förstärker nu sin organisation på samtliga regioner samtidigt som Magnus Björkander, tidigare regionchef syd, tar rollen som vice vd och Christofer Söderström, tidigare affärsutvecklare i region öst, har utsetts till produktutvecklingschef.– Vi är ett bolag som har vuxit stadigt de senaste åren och vi har idag en omfattande verksamhet på flera orter i Sverige inom våra två affärsområden affärsutveckling och...

Läs mer

Wästbygg och Veho Bil fortsätter samarbeta

Nu bygger Wästbygg en tredje bilhall åt bilhandelskoncernen.Det är längs Ranhammarsvägen i Bromma den nya bilhallen på cirka 6 000 kvm ska byggas. Projekteringen är igång och Wästbygg räknar med att starta rivningsarbeten av en befintlig fastighet i september och sätta spaden i marken någon gång i oktober. Ungefär ett år senare ska den nya bilhallen stå klar. Kontraktssumman är på 75 Mkr. – Detta blir vårt tredje projekt för Veho...

Läs mer

Wästbygg bygger verkstad för KSB

Wästbygg har tecknat avtal med det tyskägda pump- och ventilföretaget KSB om att uppföra en ny verkstad i Upplands Väsby.Byggnaden, som uppförs i tre plan, kommer att rymma både proffsbutik och verkstad. Den totala ytan är på cirka 2300 kvm. – Det ska bli spännande att tillsammans med beställaren utveckla en fastighet som specialanpassas för verksamhetens behov. Projektet byggstartas omgående och inflyttning är beräknad till oktober 2019,...

Läs mer

Wästbygg bygger Coop-butik i Motala

​På uppdrag av NREP kommer Wästbygg att uppföra en ny Coop-butik.Det är på fastigheten Kv. Linden i Motala som den nya butiken på 2 800 kvm kommer att byggas enligt   butikskonceptet Coop. – Det känns roligt att få förnyat förtroende av NREP och Coop. Detta blir vår tredje Coop-butik med NREP som beställare och samarbetet fungerar väl, säger Kenneth Samuelsson, arbetschef på Wästbygg. Markarbeten inleds omgående och portarna till...

Läs mer

LC utvecklar och bygger för Ebrex i Örebro

​För det brittiska företaget Ebrex kommer Logistic Contractor att utveckla och bygga en logistikanläggning på 12 000 kvm som ska fungera som reservdelslager för Fords verksamhet i Norden.  — Anläggningen uppförs enligt LC:s standard och blir en generisk produkt som tilltalar marknaden, säger Patrik Lööv som är affärsutvecklare på Logistic Contractor. Läget i Västra Pilängen i Örebro är mycket attraktivt och expansivt med...

Läs mer

Wästbygg bygger förskola i Jönköping

Intill Stadsparken i Jönköping kommer Wästbygg AB att uppföra en förskola. Förskolan omfattar fyra avdelningar med plats för cirka 60 barn och tolv anställda. Det blir en suterrängbyggnad i två våningar om 1250 kvm samt en generös utemiljö. Beställare är Jönköpings kommun och inflyttning sker senhösten 2019.– Det är alltid roligt att starta ett nytt projekt och extra kul känns det att vi får bygga något som bidrar till samhällets...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling satsar på fler ungdomsbostäder

Wästbygg Projektutveckling AB har de senaste åren utvecklat fler än 700 student- och ungdomsbostäder i Stockholmsregionen. Nu utvecklar man ytterligare 84 ungdomsbostäder i Hökarängen.     Bostäderna, som ska uppföras i Hökarängens centrum i närheten av tunnelbanestationen, har nyligen förvärvats av HEBA till ett värde cirka 140 mkr. HEBA har sedan tidigare förvärvat 155 ungdomsbostäder som Wästbygg Projektutveckling utvecklat i...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling säljer två förskolor

​Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 80 mkr när Wästbygg Projektutveckling säljer sina två första egenutvecklade förskolor till Svenska Samhällsfastigheter. I Haninge har Wästbygg Projektutveckling utvecklat en förskola med fem avdelningar för cirka 100 barn. Här kommer Raoul Wallenbergskolan att flytta in i augusti 2018.  Den andra förskolan ligger i Huddinge och rymmer sex avdelningar och cirka 120 barn....

Läs mer

Träffa Wästbygg i Almedalen

När Almedalsveckan drar igång på söndag kommer vi på Wästbygg att finnas på plats. Vi pratar gärna om hur vi säkerställer de bostäder som Sverige behöver eller om hur vi kan samverka för att göra processer smidigare. Fråga oss gärna om varför vi tycker att återvinning är snyggt! Eller vill du diskutera hållbarhet och hur man ställer om till fossilfritt? Och så gillar vi ju att knuffas - nudging är något som vi gärna pratar...

Läs mer

Namnkunnig panel presenterade konkreta förslag under vårt seminarie

Det presenterades ett antal konkreta förslag kring hur vi kan skapa överkomliga nya lägenheter när Wästbygg arrangerade ett frukostseminarium med rubriken "Hur säkerställer vi de bostäder som Sverige behöver".– Från Wästbygg har vi lanserat ett antal förändringar och förbättringar och det verkar som en del av dessa komma att uppfyllas de närmaste åren, säger Åsa Henninge, VD för Wästbygg projektutveckling och en av...

Läs mer

Ny webbtv-serie om fossilfrihet

​Wästbygg Gruppen ska bli fossilfria till år 2030 och nu lanserar vi en webbtv-serie om klimatresan.Tittaren får följa Clara som har fått i uppdrag att undersöka vad det innebär för ett företag i byggbranschen att bli fossilfritt. Med hjälp nav experter och medarbetare på Wästbygg går hon igenom de viktigaste stegen. I parallella filmer får tittaren också tips kring hur en privatperson ska tänka för att bli mer fossilfri.Filmerna kommer...

Läs mer

Wästbygg och Förbo bygger hyresrätter

​I veckan signerade Wästbygg och Förbo ett avtal om att bygga bostadskvarteret Norra Säteriet i Mölnlycke. 51 hyreslägenheter kommer att uppföras. Det nya huset kommer att ligga i direkt anslutning till det befintliga bostadsområdet, ettområde som just nu genomgår en stor renovering och får en modernare kostym. Lägenheterna kommer att spänna från ett till fyra rum och kök, alla med tillgång till hiss och egen balkong. Samtliga lägenheter...

Läs mer

1000 skolor på 10 år

Sveriges skolbyggare går sammanWästbygg är med i nätverket Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen bidra till en vision om världens bästa skolbygge. I Almedalen 2018 bjuder Opinion Bygga Skola in hela Skolsverige för diskussioner kring hur vi åstadkommer just detta.  De kommande tio åren kommer det att byggas 1000 nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Som en samhällsbyggare vill Wästbygg bidra...

Läs mer

Wästbygg samarbetar med My Dream Now

​Wästbygg Gruppen har inlett ett samarbete med My Dream Now. I deras klasscoachprogram får representanter från företaget träffa högstadieelever i syfte att eleverna ska förstå sina möjligheter i samhället.My Dream Now utbildar volontärer från arbetsliv och högskola som ska inspirera högstadie- och gymnasieelever att se möjligheterna i arbetslivet. Visionen är att ungdomar i områden med hög arbetslöshet, som Tensta, Rosengård och...

Läs mer

Knuffar gör det lätt att göra rätt

Skyltar i annorlunda färger samt tydligare budskap är knuffarna som ska göra det lätt att göra rätt när det gäller avfallssortering och rapportering av tillbud på byggarbetsplatsen Asecs. Wästbyggs första pilotprojekt inom nudging på arbetsplatsen är igång.Efter en workshop tillsammans med yrkesarbetare på Asecs och Beteendelabbet blev resultatet att skyltar och information kan bli tydligare. Att ofta bli påmind om hur avfallet sorteras...

Läs mer

LC bygger med miljöprofil för Prologis

 I Göteborg uppför nu Logistic  Contractor en logistikanläggning samt kontor för Prologis med Storex som hyresgäst.  I anläggningen finns plats för två hyresgäster varav den ena kommer att vara Storex, ett företag som erbjuder logistiklösningar inom tredjepartslogistik. Lageryta, kontor samt entresol kommer att totalt bli cirka 25 000 kvm.– Det är alltid kul med återkommande kunder, säger Sandu Nylmon som är kalkylchef på LC. Vi är...

Läs mer

Betongsparande idé blir verklighet

​Betong bidrar till växthuseffekten. Men det senaste projektet som fått medel ur Wästbyggs fond för hållbar utveckling minskar användningen av betong i byggnadsgrunden med cika 30 procent. Möt Wästbyggs egen Oppfinnar-Jocke. ­­- Det är dags att revolutionera byggbranschen, säger Gabriel Villouta. Jag är trött på att vi bygger på samma sätt, alla andra branscher utvecklas – varför inte byggbranschen. Nej, han saknar knappast idéer...

Läs mer

Susanne Liljedahl blir vd för Wästbygg AB

​Entreprenadbolaget Wästbygg AB har rekryterat Susanne Liljedahl som ny vd. Susanne kommer från en lång karriär inom Skanska.– Jag är väldigt glad över att vi lyckats landa Susanne till oss, säger Jörgen Andersson, koncernchef i Wästbygg Gruppen. Hon står för ett tryggt och tydligt ledarskap och med sin gedigna erfarenhet kommer hon att kunna tillföra mycket. Susanne Liljedahls senaste roll inom Skanska var regionchef för Region Hus...

Läs mer

Vänliga knuffar gör livet bättre

​Vi gillar att knuffas och luras. Vi har till och med ett helt koncept som handlar om det. Med nudging, som är små knuffar åt rätt håll, uppmuntrar vi boende i våra egenutvecklade bostadsprojekt att röra på sig, umgås med grannen och dela med sig. Häng med till Bålsta för att se hur det funkar!Nudging är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Till exempel...

Läs mer

Wästbygg undertecknar klimatavtal i väst

​Wästbygg ställer sig bakom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Målet är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.Att underteckna det regionala klimatmålet innebär att man som företag tar ansvar och...

Läs mer

LC bygger för Bring Frigo i Helsingborg

​Bring Frigo väljer Logistic Contractor i sin satsning på ny logistikanläggning i Helsingborg. Anläggningen blir ett nytt tillskott i Bring Frigos nätverk av tempererad lagring och transporter i Norden.– Satsningen är ett led i att fortsätta utveckla våra tempererade tjänster och därmed vårt erbjudande till våra kunder, säger Peter Haveneth, VD Bring Frigo. Nu investerar vi i en anläggning som är både energieffektiv, flexibel och...

Läs mer

Wästbygg bygger Coop-butik i Trelleborg

På uppdrag av NREP kommer Wästbygg att uppföra en ny livsmedelsbutik för Coop i Ståstorp i Trelleborg.Den nya byggnaden kommer att vara 3500 kvm och stå klar hösten 2019. Butikskonceptet blir Stora Coop. – Vi är glada att få bygga för NREP och Coop igen, säger Kenneth Samuelsson, arbetschef på Wästbygg. Vi känner varandra väl och har ett gott samarbete. ​

Läs mer

Wästbygg förstärker i Stockholmsregionen

​Wästbygg fortsätter sin satsning i Stockholm och Mälardalen genom att rekrytera Rickard Segh som arbetschef.Rickard kommer närmast från en anställning hos O.B.Wiik, men har lång erfarenhet från flera företag i branschen. - Wästbygg står inför en spännande fas där jag såg utmaningar hos mig själv, säger Rickard Segh. Att vara med på den resan, att bygga upp en ny grupp och vara med i att sprida varumärket Wästbygg ska bli...

Läs mer

Första spadtaget i Lillsjönäs

​Med fanfar och firande togs i fredags tog första spadtaget för kvarteret Lillsjönäs i Bromma. Här bygger Wästbygg i samverkan med Stockholms kooperativa bostadsförening 45 lägenheter.– Kvarteret angränsar till ett fint koloniområde och rekreationsområde mot Lillsjön, berättar Anders Runberg, regionchef Wästbygg. Projektet går helt enligt tidplan och planerad inflyttning är under våren 2019. Fastigheten är en miljöbyggnad med låg...

Läs mer

Wästbygg står bakom en klimatsmart byggsektor

Under onsdagen överlämnades byggsektorns gemensamma färdplan för en klimatneutral bransch till regeringen. Fler än 60 aktörer inom branschen har samlats runt färdplanen och Wästbygg är en av dem.Bygg- och anläggningssektorn står för runt en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det finns potential att drastiskt minska utsläppen men det krävs också en del innovationer och ny teknik. – Med vårt eget mål om att bli fossilfria till 2030 så...

Läs mer

LC förstärker med ny affärsutvecklare

​Logistic Contractor har rekryterat Fredrik Jagersjö som affärsutvecklare. Fredrik kommer närmast från JLL där han var ansvarig för uthyrning av logistik i Sverige. Han har tidigare jobbat på Colliers International  som projektledare inom uthyrning inom samma område samt dessförinnan på DHL som produktionsledare och kundkoordinator. Han är utbildad inom industriell ekonomi med inriktning mot logistik. – Logistik är och har alltid varit...

Läs mer

Wästbygg nudgar på Asecs i Jönköping

​Wästbygg och Beteendelabbets projekt  Nudging på arbetsplatsen rullar vidare. Under våren jobbas lösningar fram som kan öka säkerheten samt förbättra sorteringen av avfall på byggarbetsplatserna. Asecs i Jönköping är pilotprojekt. I förra veckan genomfördes en workshop i Jönköping, där Wästbygg bygger om och till handelsplatsen Asecs. En del av produktionspersonalen fick ge sin input kring de hinder och barriärer som finns när det...

Läs mer

Fruktsamt logistikcenter färdigställt

Logistic Contractor har färdigställt 10 500 kvm logistikcenter i Kristianstad för GDL Fastigheter. Hyresgästen Kiviks Musteri fördubblar   därmed sin lagerkapacitet.Lagret har 20 000 pallplatser och får temperaturzoner för kylda och frysta varor. Här har nu Kiviks Musteri sitt centrallager men det finns även plats för fler hyresgäster.– Det har varit ett spännande projekt med en del tekniska utmaningar för att få en optimerad...

Läs mer

Wästbygg bygger unikt boende för Järngrinden

​Wästbygg har tecknat avtal med Järngrinden om att uppföra bostadsprojektet Loft 46 i centrala Borås. Totalt är det 31 bostadsrätter fördelade på två-tre våningsplan som ska uppföras ovanpå det befintliga huset inom Kv. Saturnus mellan Kvarngatan och Källegatan i Borås. -  Loft 46 är ett spännande projekt där man verkligen har spänt bågen. Det är en tredimensionell fastighetsbildning mitt i city, vilket ställer krav på såväl...

Läs mer

Ludvig är vår nya byggtalang

​Ludvig Nilsson är Wästbygg region    Syds Byggtalang 2018! Men vem är han? Hallå Ludvig!  Vi vill veta mer om dig... Vad pluggar du?Jag läser tredje året på Civilingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Mitt intresse för teknik, människa och miljö fick mig att välja Väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Att få vara delaktig i att utveckla samhället efter nya utmaningar såsom klimatförändringar och befolkningstillväxt...

Läs mer

Hur gör vi när olyckan är framme?

​Hur hanterar man det som inte får hända? Trots omfattande säkerhetsregler på en byggarbetsplats kan allvarliga olyckor inträffa. Under tisdagen hade Wästbygg övning i arbetsplatsolycka på projektet Sockerstan i Staffanstorp.Vad och i vilken ordning ska saker göras? Hur ska vi kommunicera? Det var frågor som vi fick fundera över och öva på i Staffanstorp under tisdagen. Till vår hjälp hade vi säkerhetsföretaget Onsitus som ...

Läs mer

Halvvägs till verkligheten

​Malin Axelsson är Wästbyggs trainee i programmet Framtidens samhällsbyggare. Traineeperioden har nått ungefär halvvägs och det är dags för Malin att lämna Wästbygg ett tag för sin andra breddningsperiod. Vi besökte Malin på projektet Nya Särö där hon är arbetsledare.  Hallå där, Malin! Det är halvtid i traineeprogrammet – hur skulle du beskriva första halvan? Första halvan av programmet har varit väldigt intressant och...

Läs mer

Energisnål logistikanläggning klar i Helsingborg

​Logistic Contractor har utvecklat och byggt Seafrigos första anläggning i Sverige. Det blir en unik logistiklösning för kyl-, frys och kolonialvaror som har byggts med stort fokus på energieffektivitet.Anläggningen är på 13 000 kvm och kommer att ha plats för 15 000 pallar och en 2000 kvm stor kyld entresol anpassad för plock av konsumentförpackningar till e-handel. Byggnaden har designats för effektiv logistikantering och energisnålhet...

Läs mer

Wästbyggs kontor i Varberg får byggnadspris

​Ventilohuset i Varberg har belönats med Varbergs kommuns byggnadspris för att med sin moderna arkitektur och lekfullhet sätta tonen i hela området. Ventilohuset är ett kontorshotell som med sin iögonfallande fasadbeklädnad i aluminium, och med takterrass runt stora delar av huset, har blivit ett landmärke utmed Birger Svenssons vältrafikerade väg i Varberg. Huset byggdes av Wästbygg för   Ventilo AB, som består av Maleryd Fastigheter,...

Läs mer

Hallands nya konstmuseum

​Wästbygg har nu inlett ombyggnationen av Hallands Konstmuseum i Halmstad. Det blir en ny, mer öppen museimiljö med uteservering, butik och nytt parkområde. Tanken är att museet ska vara mer välkomnande med huvudentré mot Nissan och resten av staden. — Det känns roligt att få bygga en ny mötesplats för hela Halland. Ombyggnationen möjliggör för fler utställningsytor   men det blir också en samlingspunkt med nytt kafé    och bra...

Läs mer

Så vill Wästbygg utveckla hållbart i Hyllie

Hyllie är ett av Malmös hetaste områden med en tydlig hållbarhetsprofil och stadsutveckling i framkant. Här vill Wästbygg Projektutveckling fokusera på innovationskraft och finna lösningar för ett klimatsmart boende som ett steg på vägen mot framtidens hållbara boende. Wästbygg Projektutveckling har fått en markreservation om 3500 kvm och tillsammans med Kanozi arktitekter har man tagit fram ett grönt kvarter som ska passa Hyllies...

Läs mer

Klimatsmart logistikcenter invigt

Under måndagen invigdes Apoteas nya logistikcenter som Logistic Contractor har byggt i Morgongåva. Anläggningen är i det närmaste koldioxidneutral med Sveriges största takplacerade solcellsanläggning.Hållbarhet samt att skapa nya unika lösningar för att optimera energianvändningen har varit ett stort fokus genom hela projektet i Morgongåva. Logistikcentret kommer att vara nästan helt    koldioxidneutralt  och Apoteas solcellsanläggning...

Läs mer

Wästbygg blir fossilfria till 2030

​Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar och byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning. Wästbygg Gruppen har därför antagit målet att bli fossilfria till 2030.  Att som företag bli fossilfri eller klimatneutral som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten. Energi som kommer från fossila bränslen som...

Läs mer

App för det uppkopplade hemmet

​Proptech-bolaget TMPL och  Wästbygg lanserar en app som ska främja gemenskap och hållbarhet bland de boende i två nya bostadsprojekt i Haninge och Bålsta. Via appen kommer de boende att kunna ha ett kommunikationsflöde där de bland annat kan skriva meddelanden till varandra, få information från brf-styrelsen och bjuda in till gemensamma aktiviteter. De kommer även kunna boka gemensamma utrymmen och resurser, som takterrass och...

Läs mer

LC bygger för Lidl i Rosersberg

Lidl har valt Logistic Contractor när centrallagret i Rosersberg norr om Stockholm ska byggas ut med 13 000 m² torr- och kyllager. Den befintliga byggnaden byggdes av Logistic Contractor och slutfördes 2013. Lidl står inför en stor expansion och en utbyggnad av centrallagret möjliggör en hög expansionstakt.– Logistikcentren är naven i Lidls verksamhet. Vår smarta logistik bidrar till vi kan hålla låga priser, dessutom är det en viktig del...

Läs mer

Wästbygg bygger äldreboende i Helsingborg

​I ett samverkansprojekt med Vectura Fastigheter kommer Wästbygg att uppföra kvarteret Bronsåldern med 97 bostäder uppdelat på trygghetsboende och äldreboende.Kvarteret Bronsåldern kommer att ligga i Mariastaden i nordöstra delen av Helsingborg. Det är ett ganska nytt bostadsområde med både villor och flerfamiljshus.  — Vi bygger nu i en expansiv del av Helsingborg och ser fram emot att sätta Helsingborg på kartan för både oss och...

Läs mer

Wästbygg blir partner i Forum Bygga Skola

​400 miljarder kronor kommer att investeras i ny- och ombyggnationer av skolor i Sverige under de kommande 15 åren*. 1000 nya skolor kommer att byggas och fler renoveras. För att ta del av den framtida utvecklingen går nu Wästbygg med i Forum Bygga Skola. Forum Bygga Skola är en sammanslutning för de aktörer som vill vara med i processen att bygga och renovera skolor. Det handlar om att bygga rätt för pedagogiken, miljö och hälsa,...

Läs mer

LC utvecklar för Plantagen i Helsingborg

Plantagen nyetablerar sig i Helsingborg och har tecknat avtal med Wästbygg Gruppens koncernbolag    Logistic Contractor     om att utveckla och bygga deras nya logistikanläggning. Plantagen, som säljer växter och trädgårdsutrustning, har idag över 130 butiker runt om i Norden och en omfattande logistikhantering. Ett sjuårigt hyresavtal har tecknats med Logistic Contractor. – Vi har förvärvat mark i direkt anslutning till E4/E6 utanför...

Läs mer

Ny fullserviceanläggning åt Veho Bil i Nacka

​Wästbygg uppför fullserviceanläggning åt Veho Bil i Nacka.  Veho Bil har valt Wästbygg som entreprenör när företaget expanderar och bygger nytt i Nacka. Uppdraget omfattar en fullserviceanläggning på 16 500 kvm med lokaler för försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt service- och skadeverkstad. Ordervärdet är 250 mkr. Arbetet påbörjas omgående och inflyttning sker under november 2019.– Vi öppnade helt...

Läs mer

Hon ska bygga framtiden

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare fortsätter och just nu har Wästbygg besök av Johanna Jeppsson som gör sin breddningsperiod då hon    besöker ett annat företag inom programmet. Vi hör vad hon kan avslöja om livet som trainee!Berätta om dig och din bakgrund.— Jag heter Johanna Jeppsson och är 26 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Malmö och bor sedan ett år tillbaka med min sambo i Kvillebäcken i Göteborg. Jag har...

Läs mer

Nudging på Wästbyggs byggarbetsplatser

​Wästbygg och Beteendelabbet samarbetar kring miljön på byggarbetsplatser.   Nobelpristagarens metod ska ge mer hållbara byggen.Wästbygg och Beteendelabbet har inlett ett samarbete där man med nudging och tjänstedesign ska hitta triggers som gör det lätt att göra rätt på byggarbetsplatsen. — Vi tror att nudging kan vara en bra metod ute på våra byggarbetsplatser. Några av våra viktigaste frågor idag är materialåtervinning och...

Läs mer

Wästbygg bygger Coopbutik och tennishall i Tumba

​Wästbygg har tecknat avtal med NREP om att uppföra en fastighet i Tumba. I entréplanet byggs en Coopbutik på 3 700 kvm samt lastnings- och lossningskajer. Det övre våningsplanet kommer att innehålla en tennishall på 4 200 kvm som ska disponeras av Tumba tennisklubb. Ytterligare yta för en mindre butikslokal finns på entréplanet. Ordervärdet är 125 mkr och Coopbutiken ska öppna lagom till påsk 2019. – Vi har helt nyligen avslutat...

Läs mer

LC utvecklar logistikanläggning åt Atea

Wästbygg Gruppens koncernbolag, ​Logistic Contractor, har tecknat avtal om att utveckla och bygga en ny kontors-, produktions- och logistikanläggning åt IT-företaget Atea Logistics AB i Växjö. Anläggningen ska fungera som centrallager för hela koncernen och här byggs också en toppmodern recyclingavdelning för att ta hand om och återvinna gamla IT-produkter. Totalt är det 27 000 kvm som ska byggas och mark för projektet har förvärvats i...

Läs mer

Wästbygg och NorCap utvecklar centrala Lund

​Wästbygg Projektutveckling och NorCap har tecknat avtal om att tillsammans utveckla kvarteret Galten, vid Mårtenstorget i centrala Lund. Man planerar nu tillsammans med Lunds kommun för 160 lägenheter, parkeringsgarage samt kommersiella ytor om 7 000 kvm. – Det är inte ofta det skapas möjlighet att utveckla ett centralt förtätningsprojekt på bästa läge. Vi vill värna om platsens befintliga kvaliteter samtidigt som vi vill markera det...

Läs mer

Wästbygg Gruppens byggnader klarar Svanens krav

​Nu kan Wästbygg Gruppen erbjuda Svanen-märkta flerbostadshus i egenutvecklade projekt. — Detta är ytterligare ett steg i Wästbyggs ambition att erbjuda bostäder som bidrar till en hållbar utveckling, säger Wästbyggs hållbarhetsansvariga Kristin Lundmark. Genom att bygga enligt Svanen säkerställer vi ett klimatsmart hem med energisnåla lösningar, miljösmarta materialval och en sund inomhusmiljö. Först ut blir Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling förstärker med ny VD

​Wästbygg Gruppen har rekryterat fastighetsexperten Åsa Henninge till VD-posten för koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling. Åsa kommer närmast från NAI Svefa där hon har varit analyschef.— Vi är mycket glada att Åsa Henninge blir VD för Wästbygg Projektutveckling. Med 20 år inom fastighetsbranschen har hon en gedigen erfarenhet som passar mycket bra in i Wästbygg Projektutvecklings fortsatta arbete, säger Jörgen Andersson som är...

Läs mer

Wästbygg utvecklar 150 bostäder i Malmö

​Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal med Jernhusen om att förvärva en byggrätt för cirka 150 bostäder i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Kvarteret, som ligger strax intill Malmö Centralstation, blir en del av den satsning som görs i Nyhamnen där stadens vision är att skapa en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel.— Det känns spännande och inspirerande för Wästbygg att vara en del av Nyhamnens utveckling...

Läs mer

Tre nya markanvisningar i Stockholm

​Wästbygg Projektutveckling får tre nya markanvisningar i Stockholm. På Årstafältet har Wästbygg vunnit ett jämförelseförfarande med förslaget Äppelknyckaren som omfattar 59 lägenheter och lokaler i bottenplan. Arbetet med framtagande av detaljplan kommer att påbörjas våren 2018.— Tillsammans med arkitektkontoret CF Möller har vi tagit fram en djärv tolkning av stadens programhandling för Årstafältet etapp 4. Staden har...

Läs mer

Vi planerar för 12-våningshus i Kristianstad

​Wästbygg Projektutveckling AB har förvärvat en centralt belägen fastighet i Kristianstad av Steen & Ström Holding AB. Här planerar Wästbygg att utveckla och uppföra ett tolv våningar högt punkthus med cirka 80 lägenheter.– Fastigheten ligger i ett av Kristianstads bästa lägen, mitt i staden i direkt anslutning till det nya busstorget och endast ett stenkast från centralstationen. Närmaste granne är Galleria Boulevard med ett stort...

Läs mer

Från soffpotatis till tv-stjärna

Klarar Logistic Contractors vd av en triathlon? Parkera framför tv:n när Anders Bothén deltar i Supercoachen på D-play!  Anders Bothén beskrivs av programmakarna bakom Supercoachen som en soffpotatis som behöver en förändring. Han vill gå ner i vikt och samtidigt få in träningen som en självklar del i vardagen. I programserien får han hjälp av Eddy Bengtsson, en OS-brottare och MMA-fighter som med stenhård träning ska få ordning på vår...

Läs mer

Full fart för hållbara hyresrätter i Varberg

Nu har det första betongelementet monterats på projektet Mandarinen 2 som är ett samarbete mellan Wästbygg, Maleryd Fastigheter och Dacapo. Projektet grundas i värdeorden inspiration, hållbarhet och gemenskap. Att skapa naturliga mötesplatser i kvarteret som uppmuntrar till just de tre värdeorden är en central del i projektet.Hållbarheten är en mycket viktig aspekt av Mandarinen. — Hållbarhet är något som genomsyrar alla våra nya projekt,...

Läs mer

Wästbygg bygger bostäder i Limhamn

​Wästbygg kommer att bygga kvarteret Skotsteken 1 i Limhamn, Malmö. 169 hyreslägenheter är planerade samt en tillhörande lokal och ett garage under hela fastigheten. Det blir Wästbyggs första projekt för MKB som är beställare. Första etappen ska vara klar i december 2019 och andra i april 2020.— Wästbygg är mycket glada för att få uppföra kvarteret Skotsteken 1 åt MKB i expansiva Limhamn. I och med detta projekt stärker vi vår...

Läs mer

Elefanten i rummet

​I helgen invigdes elefanthuset som Wästbygg har byggt på Borås djurpark. Elefanterna verkade speciellt gilla sandhögarna som finns lite varstans i nya lyan. Där både leker och vilar de. Inomhusmiljön är som en savann med sand och träd blandat med stenblock.– Det här var en riktigt lyckad premiär. Det märks att de trivs här inne. Sandunderlaget är mycket bättre för deras leder än betongen som vi hade tidigare, säger djurvårdaren...

Läs mer

Wästbygg bygger i Södertälje

​Wästbygg är en av fyra aktörer som valts ut av Södertälje kommun för att utveckla området Daldockan i Saltskog/Mariekälla. Vi kommer att bygga bostäder samt ett äldreboende och förskola.—  Wästbygg är en ny aktör på Södertäljemarknaden vilket vi tycker är jätteroligt, säger Emma Bergenholm som är affärsutvecklare på Wästbygg. Södertälje kommun ska de närmsta åren satsa mycket på förtätning av befintliga områden vilket...

Läs mer

Vi har arbetsmiljövecka

​Vad ska vi börja, fortsätta och sluta med? Det frågar vi oss själva den här veckan då vi fokuserar på arbetsmiljö.På många håll är arbetsmiljön bra men samtidigt finns det statistik som visar att byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. För att skapa diskussion och ge mer utrymme för eftertanke kring arbetsmiljön har Wästbygg fokus på arbetsmiljö hela denna vecka. — Trots stort fokus på säkerheten inträffar cirka 1 000...

Läs mer

173 nya hyresrätter i Göteborg (1)

​Wästbygg har fått i uppdrag att bygga 173 hyresrätter i tre kvarter i stadsdelen Högsbo i Göteborg av Almgren Fastighets AB och Svanström Fastigheter AB. Byggstart sker under hösten och lägenheterna kommer att färdigställas etappvis från sommaren 2019 och framåt. Ordervärdet är 226 mkr.– Samarbetet med Wästbygg inleddes i oktober 2016 och sedan dess har vi i samverkan projekterat, säkerställt kostnadsnivån och tagit fram alla...

Läs mer

Wästbygg bygger butik åt Bevego

​Corem Property Group och Wästbygg fortsätter att samarbeta kring ett nytt yrkeshandelsområde i Borås. Nyligen togs ett första spadtag för en butik åt den tyska byggvarukedjan Hornbach på platsen. Corem har nu tecknat hyresavtal med Bevego, ett handels- och grossistföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation, om en ny yrkesbutik på 2 600 kvm i direkt anslutning till Hornbachs anläggning. Byggstart sker under november och...

Läs mer

Bonava väljer Wästbygg

​Wästbygg har tecknat avtal med Bonava om att uppföra Kristinebergs Slottspark med 182 lägenheter, sju lokaler och garage. Bostäderna byggs som ett triangelformat kvarter på Kungsholmen i centrala Stockholm och de ska miljöcertifieras enligt Svanen. Ordervärdet är 356 mkr.– Vi är glada över att Bonava valt Wästbygg och att vi får bygga det här kvarteret. Kristinebergs Slottspark är ett fint bostadsprojekt med hög kvalitet på hela...

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt Tolust

Wästbygg Gruppens koncernbolag, Logistic Contractor, har tecknat avtal med fastighetsbolaget Tolust om att bygga en logistikanläggning på 10 000 kvm på Torsviks industriområde utanför Jönköping. Anläggningen ska lämnas över till beställaren i mars 2018.   – Vi har nu två projekt på gång i Torsvik eftersom vi även bygger 12 000 kvm åt Dagab Inköp & Logistik i samma område. Båda anläggningarna har en kort produktionstid, vilket...

Läs mer

Byggstart på kvarteret Gjutaren i Limhamn

Under sommaren har markarbetena påbörjats för den första etappen av kvarteret Gjutaren i stadsdelen Limhamn i Malmö. Etapp ett omfattar 84 hyresrätter av de totalt 250 som ska byggas på tomten och lägenheterna fördelas på tre huskroppar, varav en blir tio våningar hög. Kvarteret får en hög hållbarhetsprofil och byggs enligt Miljöbyggprogram Syd.Kvarteret Gjutaren är utvecklat i samverkan med beställaren Vita Örn. → Läs mer om...

Läs mer

Wästbygg uppför butik åt Hornbach

​Wästbygg har fått i uppdrag av Corem Property Group att uppföra en byggvarumarknad på 8 600 kvm i Borås. Hyresgäst i fastigheten blir den tyska byggvarukedjan Hornbach. Byggarbetet inleds omedelbart och till sommaren 2018 ska Hornbach inviga den nya butiken. Ordervärdet är 80 mkr. – Corem exploaterar nu ett nytt handelsområde i Borås och vi ser fram emot att samarbeta med dem i det här projektet. Det känns också mycket positivt att vår...

Läs mer

Wästbygg förstärker projektutvecklingsverksamheten

​Den 1 oktober slår Wästbygg samman sina projektutvecklingsbolag till ett enda – Wästbygg Projektutveckling AB. Samtidigt görs en regionindelning och tre regionchefer tillsätts. – Vi har idag en omfattande verksamhet inom Wästbygg Projektutveckling Stockholm och Wästbygg Projektutveckling Sverige och vi kan se stora fördelar med att verksamheten framöver bedrivs från ett enda bolag till skillnad från dagens två. Gentemot marknaden och...

Läs mer

Wästbygg Gruppen rekryterar koncernjurist

​Wästbygg Gruppen har anställt Erik Palmgren som koncernjurist. Erik Palmgren kommer närmast från Setterwalls Advokatbyrå där han också varit delägare.– Jag har haft förmånen att ha Wästbygg som klient i många år och jag ser fram emot en intressant och spännande tjänst som koncernjurist hos dem med fokus på entreprenad- och fastighetsjuridik. Wästbygg har ett nydanande arbetssätt som attraherar mig och jag lockas också av att få...

Läs mer

Malin – Framtidens Samhällsbyggare

​Den 1 september drar den fjärde omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare, initierat av Göteborgsregionens kommunalförbund och CMB, igång.  Vi är glada över att redan nu välkomna Malin Axelsson,  en av de deltagande traineerna, som börjat som arbetsledare hos oss på Wästbygg.  Hej Malin, kan du berätta lite kort om vad Framtidens Samhällsbyggare är för något?Framtidens Samhällsbyggare är en utbildning där både...

Läs mer

Wästbygg bygger hotell i Kista

Wästbygg har fått i uppdrag av Klövern AB att bygga om en befintlig kontorsfastighet i Kista till ett hotell med 194 rum, restaurang och gym. Fastighetens exteriör får också ett lyft med nya fönster, uppfräschad fasad och en ny entré. Dessutom ska alla installationer bytas ut. Ordervärdet är 157 mkr– Detta blir vårt andra hotellprojekt med Klövern som uppdragsgivare och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem.  Vi går igång med...

Läs mer

Wästbygg bygger vårdboende i Staffanstorp åt Odalen Fastigheter

​Wästbygg har tecknat ett totalentreprenadavtal med Odalen Fastigheter AB om att uppföra ett vårdboende om cirka 6 000 kvm och som omfattar 72 äldreboendeplatser. Boendet kommer att ha stora gemensamma ytor att vistas i med vardagsrum, aktivitetsrum och kök, en vinterträdgård samt en stor takterrass. Vårdboendet kommer att drivas av Humana Omsorg.Äldreboendet blir det första byggprojektet i Sockerstaden, det tidigare sockerbruksområdet i...

Läs mer

Wästbygg får markanvisning i Svedala

​Svedala kommun har beslutat att tilldela Wästbygg mark i utbyggnadsområdet Segestrand. Anvisningen är på 3 800 kvm BTA och Wästbygg planerar för att bygga 45 bostadsrättslägenheter. Bostäderna kommer att miljömärkas enligt Svanen.– Svedala är en intressant kommun och vi tackar för förtroendet att få vara en del av kommunens framtida utveckling. Vårt tilldelade område ligger i direkt anslutning till såväl Svedala centrum som till...

Läs mer

Wästbygg uppför kontorsbyggnad i Varberg

​Wästbygg har tecknat avtal med Ventilo AB om att bygga en kontorsfastighet på 4 400 kvm i centrala Varberg. Hyresgäster i den nya byggnaden blir bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fastigheten ska certifieras enligt Green Building.– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Ventilo, som är ett konsortium där några av Varbergs stora fastighetsägare ingår. Under 2015 färdigställde vi ytterligare en kontorsbyggnad åt...

Läs mer

Wästbygg bygger miljöcertifierade bostäder åt SKB i Bromma

Wästbygg har tecknat avtal med SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, om att uppföra Lillsjönäs med 45 hyresrätter i Bromma. Markarbeten inleds i september och hela produktionen beräknas pågå i två år. Lägenheterna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.– Projektet genomförs i samverkan med beställaren. I en första fas har vi under våren projekterat tillsammans med SKB. Gemensamt har vi utformat ett kostnadseffektivt...

Läs mer

Wästbygg rekryterar installationsledare

​Wästbygg region Öst har anställt Johan Hassius som installationsledare. Han kommer närmast från en liknande tjänst på Serneke och tillträdde den 16 maj.– Med Johan får vi en mycket kompetent installationsledare som kommer att arbeta både i projektens tidiga anbudsskeden och som stöd i produktionen. Wästbygg har tidigare valt att samarbeta med externa konsulter kring installationssamordning. Men med den produktionsvolym vi har framför...

Läs mer

Wästbygg bygger åt Partillebo

​Wästbygg har vunnit en upphandling åt det kommunala bostadsbolaget Partillebo för området Hossaberget vid Öjersjö centrum. Projektet omfattar 76 hyresrättslägenheter och ordervärdet uppgår till 135 mkr.– Vi är glada över att återigen få bygga åt Partillebo. Under 2014–15 byggde vi 32 seniorbostäder åt dem och vi ser nu fram emot att få återuppta det goda samarbetet, säger Magnus Landén, affärschef Bostad på Wästbygg region...

Läs mer

Första spadtag för 155 ungdomsbostäder i Tullinge

Fredagen den 28 april togs ett första spadtag för 155 nya hyresrätter på Solskensvägen i Tullinge, öronmärkta för ungdomar. Spadtaget togs av Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun tillsammans med Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som utvecklat projektet samt Lennart Karlsson, vd på HEBA Fastighets AB som kommer att äga och förvalta lägenheterna efter färdigställandet. Bostäderna ska vara...

Läs mer

Logistic Contractor bygger 38 000 kvm åt Morgongåva Företagspark

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Morgongåva Företagspark om att uppföra en distributionsanläggning med tillhörande lager på 38 000 kvm i Morgongåva. Hyresgäst i lokalen blir e-handelsföretaget Apotea som säljer apoteksvaror på nätet. Den nya anläggningen får både en tilltalande utformning och en mycket hög miljöprofil med optimal energieffektivitet. Halva taket ska täckas av solceller och dessutom...

Läs mer

Wästbygg uppför Brf Kronhöjden i Partille på uppdrag av Riksbyggen

​Riksbyggen kommer att skapa ett nytt landmärke i Partille centrum – Brf Kronhöjden med 74 bostadsrätter. Snart är det dags för byggstart och Riksbyggen har tecknat ett entreprenadavtal med Wästbygg.Partilles befolkning fortsätter att växa och kommunen är på god väg att nå målet 40 000 invånare omkring decennieskiftet.– Riksbyggen vill vara med och driva utvecklingen av Partille till att ta klivet från att vara en förort till att bli...

Läs mer

Wästbygg får två markanvisningar på totalt 180 lägenheter i Skåne

Wästbygg är en av fem aktörer som valts ut att utveckla Fridhemsområdet i södra delen av Ängelholm. De kriterier som Ängelholms kommun har ställt upp i sin markanvisningstävling är att bostäderna ska avvika från standard, ha en tilltalande arkitektur och möta kraven på ett hållbart byggande. Wästbyggs tilldelning omfattar ett kvarter där företaget planerar att uppföra 100 bostadsrättslägenheter. Wästbygg har dessutom fått en...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt GDL

GDL har tecknat avtal med Logistic Contractor om att bygga en anläggning för tredjepartslogistik på 11 000 kvm i Kristianstad. Byggnaden ska primärt användas som centrallager åt Kiviks Musteri. Lagret har plats för 20 000 pallplatser och får temperaturzoner för kylda och frysta varor. 200 kvm kontorsyta ingår också i projektet.– GDL är en ny kund för Logistic Contractor och vi ser fram emot uppdraget. Arbetet kommer att påbörjas...

Läs mer

Kommer du till Business Arena i Malmö den 20 april?

I så fall, kom gärna förbi vår monter och säg hej. Och missa inte våra kollegor Anders Jansson och Anders Bothén som bägge deltar i spänande seminarier under dagen.     Växande bolag letar arbetskraft Anders Jansson, HR-chef hos oss, diskuterar vad som krävs för påfyllning av kompetens i branschen. Vilka vägar finns det att gå?Tid: 15.15Plats: Kuben Marknaden för logistikfastigheter i ÖresundsregionenAnders Bothén, VD för vårt...

Läs mer

Hökälla Utveckling och Wästbygg utvecklar Lillhagsparken gemensamt

Hökälla Utveckling AB och Wästbygg Projektutveckling Sverige AB har tecknat ett samarbetsavtal och ska i ett gemensamt bolag utveckla och bygga cirka 300 bostadsrätter i Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg. Detaljplanen för området vann laga kraft i maj 2015 och innehåller även drygt 350 hyresrätter. Byggandet av dessa pågår med Tornet AB som byggherre. Projekteringsarbetet för bostadsrätterna påbörjas omgående och efter sommaren...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och uppför logistikanläggning åt Dagab

Vårt koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal om att utveckla och bygga en logistikanläggning på 12 000 kvm åt Dagab Inköp & Logistik AB, som ingår i Axfood-koncernen. Anläggningen byggs strax söder om Jönköping, i direkt anslutning till E4, och kommer huvudsakligen att användas som kyllager för matvaror. Produktionsarbetet inleds omgående och i januari 2018 ska anläggningen vara klar för inflyttning. Ett tioårigt hyresavtal...

Läs mer

Kommer du till Business Arena i Göteborg den 6 april?

​Vi kommer som vanligt att vara på plats och vill gärna passa på att träffa dig om du också ska dit. Kom förbi vår monter och säg hej.  Vi vill även slå ett slag för två intressanta seminarier där du hittar våra kollegor Kristin Lundmark och Anders Bothén uppe på scen.  Miljömässig hållbarhet i fastighetsbranschenVår hållbarhetsansvariga, Kristin Lundmark, kommer att diskutera hur vi i fastighetsbranschen kan hitta lösningar...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling går in i Uppsala

Tisdagen den 14 mars blev det klart att Wästbygg har tilldelats en markanvisning vid Brantingstorget i centrala Uppsala. Byggrätten är på 4 900 kvm och omfattar cirka 55 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna. Wästbygg har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet för bostäderna liksom på arkitekturen för att de nybyggda husen ska harmoniera med den befintliga bebyggelsen.– Uppsala är en av Sveriges starkaste tillväxtorter och...

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt Castellum i Göteborg

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Castellum om att uppföra en logistikanläggning på 26 000 kvm på Hisingen i Göteborg varav 3 700 kvm i ett entresolplan längs hela långsidan. Projektet utgör en första etapp av Hisingen Logistikpark, som Castellum planerar att skapa i anslutning till Göteborgs hamn. Anläggningen byggs för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Dessutom förbereds taket för...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger logistikanläggning åt Seafrigo Nordic

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal om att utveckla och bygga en logistikanläggning i Helsingborg åt Seafrigo Nordic, ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen får en yta på 13 000 kvm som är temperatur- och luftfuktighetskontrollerad i tre zoner för kyl-, frys och kolonialvaror. Produktionsarbetet inleds omgående och i januari 2018 ska...

Läs mer

Wästbygg vinner markanvisningstävling i Täby Park

​Wästbygg har vunnit en markanvisning för 74 bostadsrättslägenheter i Täby Park norr om Stockholm. Täby Park ska bli en helt ny stadsdel i Täby där Täby galoppbana låg tidigare och Wästbygg har tillsammans med tre andra aktörer fått de första markanvisningarna i området.– Vi planerar för ett bostadskvarter med fin arkitektur och hög hållbarhetsprofil. Här ska det vara attraktivt att bo och lätt att umgås. Gemensamma takterrasser,...

Läs mer

Wästbygg får markanvisning för 100 lägenheter i Sege Park

Wästbygg är en av elva aktörer som fått markanvisning när det tidigare sjukhusområdet Sege Park i Malmö ska förtätas. I ett första skede ska drygt 500 bostäder byggas och av dessa ska Wästbygg utveckla och uppföra cirka 100 lägenheter. Byggstart sker troligen under 2020.– Wästbyggs tilldelning omfattar ett kringbyggt kvarter, 4 – 5 våningar högt. Bruttoytan är 8 650 kvm vilket ger ungefär 100 lägenheter. Det känns positivt att...

Läs mer

Wästbygg bygger bostäder åt Mjöbäcks i Löddeköpinge

​Wästbygg har tecknat avtal med Mjöbäcks Entreprenad AB om att bygga etapp 1 av Björkenäsparken i Löddeköpinge. Etapp 1 omfattar 22 bostadsrätter och ordervärdet är 42 mkr. Avtalet innehåller även en option på en andra etapp med ytterligare 34 bostadsrätter. Arbetet inleds omgående och den första etappen ska vara klar för inflyttning i slutet av mars 2018.– Mjöbäcks planerar för ett fint och barnvänligt bostadsområde i expansiva...

Läs mer

All fastighetsdokumentation i ett svep

Hur kan vi på Wästbygg göra det enklare och smidigare för kunderna i samband med projektöverlämningar? Frågan väcktes internt för ett antal år sedan och svaret blev en egenutvecklad app. 2013 lanserade vi den första versionen av appen Din Wästbyggfastighet. Via appen får kunderna efter avslutat byggprojekt digital tillgång till all den dokumentation som hör till den nybyggda fastigheten som till exempel ritningar, tekniska beskrivningar...

Läs mer

Förändring i Wästbygg Gruppens ägarstruktur

Vid årsskiftet lämnade Ulf Christofferson sin tjänst som vd i Wästbygg AB för att satsa på egen verksamhet. Han avslutar nu även sitt övriga engagemang i Wästbygg Gruppen och lämnar bolagets styrelse. – I bästa samförstånd har vi kommit överens om att Ulf Christofferson säljer sina aktier i Wästbygg Gruppen AB. Köpare är Rutger Arnhult via sitt bolag M2 Holding AB och jag själv. Vi båda ökar därmed våra respektive ägarandelar i...

Läs mer

Wästbygg bygger till elefanthuset i Borås Djurpark

​Borås Djurpark har valt Wästbygg som entreprenör när elefanthuset ska byggas till med 900 kvm. Arbetet inleds omgående och ska vara klart i början av hösten 2017. Arbetet inleds omgående och ska vara klart i början av hösten 2017. Utbyggnaden behövs bland annat för att möta det behov som en utökad elefantflock medför, två av parkens elefanthonor är dräktiga.– Redan för tio år sedan gjorde Wästbygg en första utbyggnad av...

Läs mer

Logistic Contractor bygger lager i Falköping

​Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal om att bygga ett nytt lager på Brogärdet i Falköping. Uppdragsgivare är det kommunala bolaget Fastighets AB Mösseberg och anläggningen kommer att disponeras av TBN Åkeri. I projektet ingår att bygga 12 600 kvm lager och terminalytor samt ett kontor på 200 kvm. Anläggningen får också en omlastningsterminal med järnvägskaj.– Det känns mycket positivt att vi fått...

Läs mer

Wästbygg förvärvar byggrätt i Kävlinge av Midroc

Wästbygg har av Midroc förvärvat en byggrätt för cirka 50 bostadsrättslägenheter och 600 kvm lokalyta i utvecklingsområdet Stationsstaden i skånska Kävlinge. Detaljplan för området fastställdes under 2015.– Det känns mycket positivt att vi nu har ett första utvecklingsprojekt på gång i region Syd efter att vi tidigare i år byggt upp en projektutvecklingsorganisation på Wästbyggs Malmökontor. Kävlinge har ett utmärkt läge med...

Läs mer

Logistic Contractor bygger produktionsanläggning och lager åt Foodmark

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med livsmedelsföretaget Foodmark Sweden AB om att bygga en ny produktionsanläggning med lager och kontorsdel i Haninge söder om Stockholm. Foodmark arbetar med varumärkena Rydbergs, Lohmanders och Fjällbrynt och i anläggningen ska bland annat sallader, såser och messmör tillverkas. Anläggningen är på totalt 14 000 kvm och den byggs i två och ett halvt plan. På bottenplanet...

Läs mer

Wästbygg säljer bostadsprojekt till HEBA

HEBA Fastighets AB har tecknat avtal med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB om förvärv av bostadsprojektet Solskensvägen med 155 ungdomsbostäder i Tullinge. Affären genomförs som en forward funding och värdet, inklusive ersättning för totalentreprenaden, uppgår till 216 mkr. Byggstart planeras under första kvartalet 2017. Under hösten 2018 ska lägenheterna vara klara för inflyttning. – Det känns mycket positivt att genomföra denna...

Läs mer

Wästbygg rekryterar Anders Jansson som HR-chef

Den 1 december tillträdde Anders Jansson en nyinrättad tjänst på Wästbygg som HR-chef. Han får därmed det övergripande ansvaret för HR-frågorna i hela Wästbyggkoncernen och tar även plats i koncernens ledningsgrupp. Anders Jansson kommer närmast från Inter Terminals Sweden AB och har lång erfarenhet av att arbeta inom HR-området både i Sverige och internationellt.– Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och behöver förstärka...

Läs mer

Wästbygg bygger åt Arlandastad Holding i Airport City Stockholm

Wästbygg har tecknat avtal med Arlandastad Holding om en fortsatt utbyggnad av DRIVELAB i Arlandastad. Wästbygg ska uppföra den första etappen av DRIVELAB BIG, en 7 000 kvm stor permanent mässa och utbildningsplats för stora fordon. Största hyresgäst blir företaget Training Partner och lokalen ska bland annat inrymma certifieringshallar och utbildningslokaler. Etapp ett av DRIVELAB BIG ska även innehålla en tvätthall och lokaler för...

Läs mer

Wästbygg vinner upphandling och bygger 128 lägenheter i Lund

Wästbygg har vunnit en offentlig upphandling om uppförandet av Arkivet 5, ett bostadsprojekt i Lund. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är beställare och det är 128 lägenheter som ska byggas samt en träffpunkt för seniorer. Arbetet inleds omgående och hela projektet ska vara klart i maj 2019. Ordervärdet är 174 mkr.– Det känns mycket positivt att vi vinner ytterligare en upphandling åt LKF. Vi har i nuläget ytterligare två bostadsprojekt i...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Anders Runberg som regionchef Stockholm

Måndagen den 21 november börjar Anders Runberg som regionchef Stockholm på Wästbygg AB. Han har en lång erfarenhet inom byggbranschen. Närmast kommer han från en regionchefstjänst på Serneke och har tidigare bland annat varit arbetschef på Värmdö Bygg. Anders Runberg är också ledamot vid yrkeshögskolan Nackademin.– Vi är glada över att Anders vill börja arbeta hos oss. Han har rätt kompetens och bakgrund för jobbet liksom de...

Läs mer

Studiebesök på Putsegården

​Det lutande huset och alla 44 lägenheterna är färdigbyggda. Fredagen den 11 november bjöd vi därför in till studiebesök på Putsegården i Göteborg tillsammans med beställaren Etikhus. Flera lägenheter var öppna för besökarna och mest välbesökt var nog visningslägenheten på tionde våningen. Den bjuder på en fantastisk utsikt över stora delar av Göteborg men också på en hissnande känsla från balkongen, som tack vare husets...

Läs mer

Första spadtag för Wästbyggs radhus i Bålsta

Fredagen den 11 november togs ett snöigt första spadtag för Brf Frösunda med 50 radhuslägenheter i Bålsta nordväst om Stockholm. Spadtaget togs av Christian Nordberg (MP), ordförande i Tekniska utskottet i Bålsta kommun tillsammans med Charlotta Sabel, projektledare hos husleverantören Trivselhus och Susanne Wedin, projektledare på Wästbygg Projektutveckling Stockholm.Brf Frösunda är utvecklat av Wästbygg och samtliga bostäder är...

Läs mer

Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad väljer Wästbygg som entreprenör för fyra bostadsprojekt

Järngrinden Projektutveckling och Mjöbäcks Entreprenad har tecknat samverkansavtal med Wästbygg om byggnation av fyra bostadsprojekt. Totalt handlar det om 460 lägenheter och affären är värd cirka 650 miljoner kronor. De fyra aktuella projekten är: Brearedslyckan etapp 2 i Varberg med 42 bostadsrätter Marmorlyckan etapp 1 och 2 i Varberg med 169 lägenheter, blandad upplåtelseform Särö centrum i Kungsbacka med 103 lägenheter, blandad...

Läs mer

Wästbygg förstärker i region Syd med fokus på Helsingborg

Wästbygg har rekryterat Stefan Lundh som projektchef till region Syd. Hans primära uppgift är att bearbeta byggmarknaden i nordvästra Skåne med särskilt fokus på Helsingborg.   – Helsingborg är den fjärde största tillväxtkommunen i Sverige och sett i förhållande till invånarantalet den allra största. Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Stefan och vi har i och med den tagit ett första steg i våra planer på att öppna ett eget...

Läs mer

Wästbygg uppför två miljöcertifierade bilanläggningar åt Castellum

​Castellum fortsätter att samarbeta med Wästbygg kring utbyggnaden av Smista allé i Segeltorp söder om Stockholm. Avtal har nu tecknats om att uppföra två nya bilanläggningar där Veho bil respektive Bilprovningen och Varningsljusteknik blir hyresgäster. För Veho Bil handlar det om en fristående tillbyggnad på 6 700 kvm till deras befintliga anläggning, där de båda byggnaderna ska länkas ihop med en glastunnel. Fastigheten där...

Läs mer

Wästbygg får markanvisning för 160 lägenheter i Nacka

Wästbygg är en av aktörerna som föreslås få en markanvisning i det nya området Älta torg i Nacka kommun. Wästbygg tilldelas två områden med en sammanlagd möjlig byggrätt på cirka 160 lägenheter. Formellt beslut fattas vid kommunfullmäktiges möte den 24 oktober.   – Vi är glada över ännu en markanvisning av Nacka kommun och tackar för det fortsatta förtroendet. Det känns mycket positivt att få vara med och forma det nya...

Läs mer

Wästbygg har tecknat samverkansavtal om om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum

Wästbygg har vunnit en upphandling om en samverkansentreprenad för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum i Halmstad. Tillsammans med Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer ska större och mer ändamålsenliga lokaler för museets verksamhet utformas, dels genom en renovering av de nuvarande lokalerna och dels genom en tillbyggnad på cirka 1 200 kvm i direkt anslutning till den befintliga fastigheten. När allt är...

Läs mer

Wästbygg får markanvisning för 100 lägenheter i Haninge

Wästbygg blir en av aktörerna när den nya stadsdelen Vega i Haninge växer fram, efter att Haninge kommun har tilldelat Wästbygg en markanvisning på cirka 100 bostadsrätter. Bostadskvarteret, som är utformat i samverkan med Sundell Arkitekter, är väl anpassat till de höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som ska prägla hela stadsdelen. På taken kommer gemensamma terrasser att anläggas med möjlighet till odling. Dessutom...

Läs mer

Wästbygg går in som huvudman i CMB

CMB, Centre for Management of the Built Environment, är ett forum för styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad där Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn samverkar. Wästbygg går nu in som huvudman i CMB och utökar därmed sitt samarbete med Chalmers.   – Vi har varit intresserade av CMBs verksamhet under en längre tid och känner att tiden nu är mogen för att engagera oss i fullt ut i detta forum....

Läs mer

Första projektet för Wästbyggs hållbarhetsfond

Wästbygg inrättade tidigare i år en fond för hållbar utveckling som ska finansiera innovativa förslag från medarbetare och samarbetspartners inom hållbarhetsområdet. Syftet är att utveckla produkter och tekniska lösningar som ytterligare främjar ett hållbart byggande. Medel har nu beviljats till ett första projekt, ett avancerat luftvärmesystem för cirka 250 lägenheter i Limhamn i Malmö som fastighetsbolaget Vita Örn och Wästbygg har...

Läs mer

Anders Bergeling blir ny vd för Wästbygg AB

Wästbygg AB, entreprenadbolaget i Wästbygg Gruppen, har rekryterat Anders Bergeling som ny vd. Anders Bergeling kommer närmast från en tjänst som biträdande affärsområdeschef Bygg på Peab. I slutet av året ersätter han Ulf Christofferson, som efter 25 år i företaget väljer att gå vidare till egen verksamhet.   – Wästbygg har varit i en intensiv tillväxtfas under de senaste åren och vi är övertygade om att Anders Bergeling har både...

Läs mer

Logistic Contractor bygger fabrik och lager åt Finnfoam i Kristinehamn

Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor har vunnit en upphandling om att uppföra en tvådelad anläggning på 11 000 kvm åt finska Finnfoam Oy i Kristinehamn. Finnfoam, som tillverkar isolering, ska använda ena delen till produktion och den andra delen som lager för sina produkter. Dessutom inreds en kontorsdel på 450 kvm. – Vi tackar för förtroendet och kommer att påbörja produktionen omgående, eftersom vi har en kort byggtid i...

Läs mer

Wästbygg förstärker projektutvecklingsorganisationen i Malmö

Wästbygg Projektutveckling Sverige har rekryterat Anders Bolltoft och Magnus Björkander som affärsutvecklare till företagets Malmökontor. Båda kommer närmast från Skanska Nya Hem där de arbetat med bostadsutveckling i Öresundsregionen i många år. De tillträdde sina nya befattningar den 22 augusti.   – Vi är mycket nöjda över att Anders Bolltoft och Magnus Björkander valt att börja på Wästbygg. Båda har mångårig erfarenhet av att...

Läs mer

Wästbygg utvecklar 150 bostadsrätter i Kungälv

Wästbygg har som en av sex aktörer fått en markanvisning i Kungälvs kommun efter att det kommunala exploateringsbolaget Bokab inbjudit till att lämna intresseanmälan om att delta i utvecklandet av en helt ny stadsdel på Åseberget i Kungälv. Wästbyggs markanvisning är för 150 bostadsrätter av de totalt cirka 1 000 nya bostäder som planeras på Åseberget.  – Vårt förslag är framtaget i nära samarbete med Sweco Architects....

Läs mer

Wästbygg får markanvisning i Norrtälje Hamn för 140 bostadsrätter med hög hållbarhetsprofil

​Wästbygg Projektutveckling och Arkitema Architects gemensamma förslag Tjärleken har vunnit en markanvisningstävling i Norrtälje. Tjärleken, med 140 bostadsrätter, blir ett kringbyggt kvarter där lägenheterna fördelas i sammanbyggda hus med stor variation i höjd och fasadutformning. På så sätt harmonierar kvarteret med den småskaliga byggtradition som präglar centrala Norrtälje. Inom kvarteret planeras också för bland annat restaurang...

Läs mer

Här bor Hugo hos föräldrarna under Almedalsveckan

I söndags presenterade vi vinnaren i vår tävling "Bo hos föräldrarna", där svenska politiker kunde tävla om att få bo som hundratusentals unga svenskar bor året om. Det blev 20-årige Hugo Laigar, ombudsman för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm, som tog hem första pris – en natt hos en vanlig familj i Visby mitt under den trångbodda Almedalsveckan. I måndags kväll flyttade Hugo in hos familjen Garland och trots kö till...

Läs mer

Wästbygg bygger bostadsrätter i Varberg

Wästbygg har fått i uppdrag att uppföra etapp 1 av Brearedslyckan i Varberg. Projektet är utvecklat av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad i samverkan och omfattar 35 bostadsrättslägenheter i ett punkthus med kommersiella lokaler i bottenvåningen. Ordervärdet är 50 mkr. Projekteringen inleds inom kort och fastigheten ska överlämnas till beställaren i december 2017. ­– Från Wästbyggs sida ser fram emot att återigen arbeta tillsammans...

Läs mer

Logistic Contractor bygger nytt kontor och lager åt Hygienteknik

Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor har fått i uppdrag att bygga nytt huvudkontor och lager åt Hygienteknik Sverige AB i Västerås. Hygienteknik, som säljer produkter för professionell städning, kommer även att ha en proffsbutik i den nya anläggningen. Totala ytan är 7 000 kvm med en kontorsdel i entresolplan på 900 kvm.  – Det är en stor satsning som Hygienteknik gör, och vi ser fram emot att få uppföra deras nya kontor och...

Läs mer

Vinnaren korad i Wästbyggs Almedalen-tävling

Wästbyggs tävling "Bo hos föräldrarna", där svenska politiker kunde tävla om att få bo som hundratusentals unga svenskar bor året om, är nu avslutad. Inga äldre politiker anmälde sig till tävlingen, men bland ungdomsförbunden var intresset för frågan större. Wästbygg har utsett Hugo Laigar, ombudsman för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm, till vinnare av det åtråvärda priset. Så här sa han när vi ringde upp och...

Läs mer

Henrik Hopp har rekryterats som arbetschef på Wästbygg, region Syd

​Wästbygg AB har anställt Henrik Hopp som arbetschef i region Syd. Henrik kommer närmast från en tjänst som projektchef på det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder men har även ett förflutet på såväl Klövern som Peab. Han tillträder sin nya tjänst den 19 september. – Henriks bakgrund inom både byggproduktion och projektledning gör honom mycket väl lämpad för den nyckelroll han nu får i vår organisation. Tillsammans med...

Läs mer

Första spadtag i Jakobsberg

Onsdagen den 15 juni togs det officiella första spadtaget för brf Engelbrektshöjden i Jakobsberg norr om Stockholm. Grävare var Lena Lindgren HSB Norra Stor-Stockholm,Roger Branthammer, Wästbygg, Claes Thunblad, Järfälla kommun samt Mathias Rodny, HSB Bostad. HSB Bostad är byggherre och Wästbygg uppför kvarteret på totalentreprenad. Brf Engelbrektshöjden består av 109 bostadsrättslägenheter och första etappen ska vara klar för...

Läs mer

Wästbygg utvecklar 150 lägenheter i Tuve

​Fastighetsnämnden i Göteborg har tilldelat Wästbygg Projektutveckling Sverige AB en markanvisning för 150 bostadsrätter i Tuve i Göteborg. Markanvisningen är en del av Göteborgs stads satsning BoStad 2021 som syftar till att 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, ska stå klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Fastighetsnämnden motiverar bland annat tilldelningen med "I sin ansökan om markanvisning visar...

Läs mer

Wästbygg uppför Coopbutik i Kungsängen

Wästbygg har tecknat avtal med NREP och TAM Group om att bygga en butik åt Coop i Kungsängen – Brunna Park Handelsområde i Upplands Bro kommun. Butiken är på 7 000 kvm och ordervärdet är 59 mkr. – Vi ser fram emot att bygga ytterligare en Coopbutik och att få fortsätta det goda samarbete vi haft med KF i många år. Projekteringsarbetet inleds omgående och vi planerar för byggstart i september. Överlämning till beställaren sker i...

Läs mer

Wästbygg expanderar med nyinrättade region Mitt

Pelle Brandt har utsetts till regionchef för Wästbyggs region Mitt. Pelle Brandt har varit anställd på Wästbygg sedan 2003 och har under de senaste åren arbetat som projektledare. Region Mitt kommer att ha området kring Borås och Jönköping som sin primära geografiska hemvist, men medarbetarna i regionen kommer även att fortsätta de samarbeten som finns med strategiskt viktiga kunder på andra orter i Sverige. – Vi förstärker nu vårt...

Läs mer

Avtal tecknat om p-hus i Varberg

​Wästbygg har tecknat avtal med Varbergs Fastighets AB om att uppföra ett p-hus i direkt anslutning till den centrala shoppinggallerian i Varberg. Byggnationen inleds efter semesterperioden för att inte störa under turistsäsongen. P-huset blir i tre plan och arbetet ska vara avslutat i juni 2017. Ordervärdet är 33 mkr.

Läs mer

Wästbygg rekryterar affärschef Bostad till region Syd

​Wästbygg AB har anställt Anders Hinn som affärschef Bostad till företagets Malmökontor. Anders Hinn kommer närmast från en tjänst som projektledare på konsultföretaget Byggadministration Harald Olsson AB men har även ett förflutet på JM. Han tillträder sin nya tjänst i början av augusti. – Anders Hinn har bred kompetens inom byggande av såväl bostäder som offentlig miljö. Dessutom är han en positiv och engagerande person som...

Läs mer

Wästbygg bygger 128 studentlägenheter i Lund

Wästbygg har vunnit en upphandling om att uppföra 128 studentlägenheter och en förskola åt Lunds kommuns Fastighets AB. Fastigheten byggs i Tunaparken i centrala Lund, på bekvämt gångavstånd till universitetet. Ordervärdet är 147 mkr. – Vi påbörjar projekteringen omgående och planerar för byggstart i september i år. Sommaren 2018 ska studentlägenheterna vara klara. Det känns positivt att ha fått förnyat förtroende av Lunds kommuns...

Läs mer

Wästbygg uppför kvarteret Trasten i Borås

​Wästbygg har tecknat avtal med Järngrinden Projektutveckling AB om att uppföra kvarteret Trasten med nitton bostadsrättslägenheter i centrala Borås. Markarbetena inleds omgående och fastigheten ska överlämnas till beställaren i augusti 2017. Ordervärdet är 45 miljoner kronor. – Trasten ligger mitt inne i ett äldre bostadsområde och en utmaning för oss är att genomföra projektet med så liten störning som möjligt för grannarna. Vi...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt Diskteknik

Wästbyggs koncernbolag ​Logistic Contractor har tecknat avtal med Diskteknik AB om att bygga en logistikanläggning på 12 000 kvm i Rosersberg norr om Stockholm. Diskteknik är ett grossistföretag som säljer hygienartiklar och servicetjänster inom disk, tvätt och städ och de ska använda anläggningen som lager/distributionscentral för sin verksamhet. Arbetet inleds omgående och anläggningen ska vara klar den 31 januari 2017. Fastigheten...

Läs mer

Vita Örn och Wästbygg i samverkansprojekt om 250 hyresrätter i Limhamn

Fastighetsbolaget Vita Örn AB och Wästbygg AB har tecknat avtal om en samverkansentreprenad för uppförandet av kvarteret Gjutaren med 250 hyresrätter i Limhamn. Vita Örn har förvärvat havsnära mark för byggnation om ca 28 000 kvm BTA på ett tidigare industriområde, där det nu planeras för miljösmarta bostäder med verksamheter i bottenplan. Byggstart för etapp ett med cirka 100 lägenheter planeras till årsskiftet 2016/2017 och för etapp...

Läs mer

Wästbygg rekryterar projektutvecklare till Malmö

​Wästbygg Projektutveckling Sverige AB har anställt Karl Stenson som projektutvecklare i Malmö. Karl Stenson har tidigare arbetat som projektledare på Sundprojekt och tillträdde sin nya tjänst den 4 april.  – Vi har nyligen byggstartat vårt första utvecklingsprojekt i Malmö, men arbetet har utförts av vår Göteborgsorganisation. För att fortsätta vår etablering som projektutvecklare på den expansiva byggmarknaden i södra Sverige...

Läs mer

Wästbygg AB först i byggbranschen med certifiering enligt ny ISO-standard

​Wästbygg AB är som första byggföretag i Sverige ISO-certifierat enligt de nya standarderna för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015. Sedan i höstas är företaget även certifierat enligt OHSAS 18001:2007, arbetsmiljö.– ISO-certifieringen är en milstolpe som vi är mycket glada och stolta över. Under revisionen har vårt ledningssystem granskats utifrån ledningsprocess, inköp, personal, arbetsmiljö, miljö och...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt Brostaden

Fastighets AB Brostaden har gett Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor i uppdrag att bygga en logistikanläggning på 8 600 kvm i Länna industriområde i Huddinge kommun. Efter färdigställandet ska byggnaden delas av flera hyresgäster.– Vi ser fram emot att återigen få bygga åt Brostaden. Arbetet inleds omgående med sprängning och övriga markarbeten. I december i år ska anläggningen vara färdigställd, berättar Sandu Nylmon,...

Läs mer

Logistic Contractor bygger 31 000 kvm åt Corem

Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Corem Property Group om att bygga en fastighet på 31 000 kvm i Hacksta industriområde i Västerås. Hyresgäst kommer att vara Svenska Retursystem, som i lokalen ska tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Totalt kommer cirka 70 miljoner returlådor att hanteras här varje år.Byggnationen inleds omgående och anläggningen ska...

Läs mer

Wästbygg utvecklar och bygger 50 radhus i Bålsta

I Bålsta, nordväst om Stockholm, har Wästbygg förvärvat mark av Håbo kommun. Här planerar Wästbygg nu för Frösundavik, ett egenutvecklat bostadsprojekt som omfattar 50 radhus. Försäljningsarbetet inleds i mitten av mars.   – Vi uppför bostäderna i ett attraktivt och barnvänligt läge vid Mälaren. Närheten till både Stockholm och Enköping, liksom de fina omgivningarna, gör att vi tror på ett stort intresse för radhusen. Vi...

Läs mer

Wästbygg utvecklar och bygger företagsbostäder i Malmö

​Klippan Kulturfastigheter och Wästbygg har gemensamt utvecklat projektet Galeasen i Västra Hamnen i Malmö, där Wästbygg nu ska uppföra 60 bostäder åt Företagsbostäder i Sverige AB. Bostäderna kommer att hyras ut möblerade och fullt utrustade åt företag. – Vi har samverkat med Klippan Kulturfastigheter tidigare i Göteborg men detta blir vårt första utvecklingsprojekt i Malmö. Det är en intressant region med spännande...

Läs mer

Wästbygg utökar i Varberg

​I slutet av 2015 flyttade Wästbyggs Varbergsorganisation in i nya kontorslokaler. Nu har även två nya medarbetare rekryterats. Pernilla Björs har tillträtt en tjänst som projektingenjör på affärsområde Bostad och Peter Casperson som projektingenjör på affärsområde Kommersiellt. Varberg är en expansiv region och kommunen har mycket intressanta framtidsplaner. Med en förstärkt organisation och lokaler att växa i för framtiden ser vi...

Läs mer

Wästbygg har vunnit markanvisningstävling i Varberg, bygger 63 hyresrätter

Den 1 mars utsåg Kommunstyrelsen i Varberg vinnaren i kommunens markanvisningstävling för fastigheten Mandarinen 2 i stadsdelen Lilla Träslöv. Det blir Wästbygg som, i samarbete med Arkitema Architects och Maleryd Fastigheter, får bygga 63 hyresrätter på tomten. Totalt kommer tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan att uppföras. En central del av projektet har varit att skapa naturliga mötesplatser i kvarteret. Varje hus får därför...

Läs mer

Wästbygg anlitas för om- och tillbyggnad av A6 Center i Jönköping

​​​​​​​​​Tjänstepensionsbolaget Alecta planerar för en omfattande modernisering och tillbyggnad av köpcentret A6 Center i Jönköping och har nu tecknat ett samverkansavtal med Wästbygg för planering, projektering och byggnation av den första etappen, ett arbete som beräknas pågå under de kommande tre åren. Uppdraget omfattar totalt 36 000 kvm bruttoarea fördelat på tre deletapper och ska utföras samtidigt som verksamheten...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger kontor och lager åt Eldon

​​​​​​​​​Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Eldon AB om att utveckla och uppföra en kontors- och lagerbyggnad på 8 500 kvm på Hedentorps industriområde väster om Jönköping. Eldon  tillverkar och säljer material för elinstallationer och finns idag i Nässjö men får efter flytten såväl ett bättre logistikläge som mer ändamålsenliga lokaler.– Efter en lång process där vi...

Läs mer

Logistic Contractor bygger industriradhus åt Mainstay Fastigheter

Wästbyggs koncernbolag, ​Logistic Contractor, har tecknat avtal med Mainstay Fastigheter om att bygga två stycken tvåplans industriradhus på sammanlagt 4 500 kvm i Märsta norr om Stockholm. I de två byggnaderna iordningställs kontors- och lagerlokaler för totalt 24 mindre företag. Dessa köps av respektive företag enligt en bostadsrättsmodell och utgör samtidigt en företagspark. Logistic Contractor börjar bygga direkt efter nyår och i...

Läs mer

Logistic Contractor uppför lager åt Axfast

Fastighetsbolaget Axfast AB, har valt Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor som totalentreprenör när de nu ska uppföra en ny lagerbyggnad i Jordbro söder om Stockholm. Ytan är på 21 000 kvm och anläggningen kommer att delas av flera olika hyresgäster. – Det är ett stort projekt och vi påbörjar arbetet omgående. Axfast är en intressant aktör på fastighetsmarknaden, och en ny kund för oss, som vi nu ser fram emot att etablera ett...

Läs mer

Välbesökt första spadtag i Tuve

Fredagen den 20 november togs det första spadtaget för de 47 seniorbostäder som Wästbygg ska uppföra åt Riksbyggen i Tuve centrum i Göteborg. Samtliga lägenhetsköpare var inbjudna och många tog chansen att få vara med vid starten på det som ska bli deras nya hem. Efter tal av fotbollsprofilen Ralf Edström, som var speciellt inbjuden spadtagare, samt representanter från Riksbyggen, Wästbygg och Göteborgs Stad var det dags att...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger distributionscenter åt Martin & Servera

​Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal om att utveckla och bygga ett nytt lager/distributionscenter åt restaurang- och storköksgrossisten Martin & Servera i Enköping. Hela anläggningen har en yta på 36 000 kvm varav 29 000 kvm utgör lager för kyl-, frys och kolonialvaror. Byggarbetet inleds i januari 2016 och den 1 januari 2017 ska anläggningen vara klar för inflyttning. Martin & Servera har tecknat ett...

Läs mer

Jörgen Andersson blir ny koncernchef i Wästbygg Gruppen

​​​​​​​​​Vid Wästbygg Gruppens styrelsemöte den 15 oktober kommer Jörgen Andersson, tidigare vice koncernchef, att ta över som ny koncernchef i Wästbygg Gruppen efter Ulf Christofferson. Ulf Christofferson väljer själv att lämna koncernchefstjänsten, men blir kvar i organisationen i sin roll som vd i entreprenadföretaget Wästbygg AB. – Wästbygg Gruppen är ett företag under ständig utveckling. Detta ställer över tid...

Läs mer

Wästbygg bygger åt HSB i Jakobsberg

Wästbygg har idag tecknat entreprenadavtal med HSB Bostad om att uppföra brf Engelbrektshöjden med 109 bostadsrätter i centrala Jakobsberg. Produktionsstart blir under december. Första etappen ska vara klar för inflyttning under sommaren 2017 och övriga två etapper senare samma höst. Ordervärdet är 124 miljoner kronor. – Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Wästbygg i arbetet med att ta fram fler goda bostäder i Järfälla. Läget...

Läs mer

Wästbygg bygger hyresrätter i Lund

Wästbygg har fått i uppdrag av Lunds Kommuns Fastighets AB att uppföra 61 hyresrätter i kvarteret Snickaren i Lund på totalentreprenad. I projektet ingår också en förskola samt ett underjordiskt garage. Ordervärdet är 90 mkr. – Vi är igång med projekteringen nu och kommer att börja bygga under hösten. I maj 2017 ska bostäderna lämnas över till beställaren, berättar Håkan Fihnn, regionchef på Wästbygg i Malmö. Bostäderna byggs...

Läs mer

Wästbygg storsatsar i Jönköping

Wästbygg gör en omfattande satsning i Jönköping. I mitten av september kommer företagets nya kontor att vara klart för inflyttning. Dessutom förstärktes organisationen i början av september med två projektingenjörer, en platschef och en arbetsledare utöver de tre personer som arbetar för Wästbygg i Jönköping i nuläget. – Vi är just nu i slutfasen med en omfattande ombyggnad av en centralt belägen äldre fastighet dit vi ska flytta...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling utökar organisationen

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB växer och har rekryterat ytterligare två medarbetare. Under september tillträder Peter Wennberg och Anders Berglind som projektutvecklare/projektledare. Peter Wennberg kommer närmast från Stockholms stad där han har arbetat som projektledare på exploateringskontoret. Han har även ett förflutet på Täby kommun. Anders Berglind lämnar en tjänst som projektledare med inriktning på äldreboenden hos...

Läs mer

Wästbygg får markanvisning i centrala Nacka

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB har fått en markanvisning i centrala Nacka, där vi nu planerar för cirka 90 bostadsrättslägenheter. Området ligger centralt, fem minuter från den framtida tunnelbanestationen Nacka C och en kommande stadspark. – I Nacka pågår för närvarande ett av Sveriges mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt och vi är mycket glada över att få vara en del av detta. Vi ser fram emot att skapa vackra och hållbara...

Läs mer

Sverigehuset väljer Wästbygg för nytt bostadsområde i Kungsbacka

Bostadsutvecklaren Sverigehuset i Göteborg AB har valt Wästbygg som entreprenör för sitt nya bostadskvarter Tölö Gårdar öster om centrala Kungsbacka. I området kommer såväl upplåtelseformer som hustyper att blandas. Totalt är det 79 lägenheter som ska byggas – 30 hyresrätter och 49 bostadsrätter i både kedjehus och flerbostadshus. Arkitekturen är inspirerad av gårdarna i det omkringliggande halländska landskapet liksom materialvalet,...

Läs mer

Magnolia Bostad väljer Wästbygg

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Wästbygg när de nu planerar för ett nytt bostadskvarter i Sollentuna. Strax norr om Sollentuna centrum, nära service och kommunikationer, ska 90 bostadsrättslägenheter uppföras. Ordervärdet är 114 mkr.– Magnolia Bostad är en helt ny kund för Wästbygg och en intressant aktör på bostadsmarknaden. Vi är glada och stolta över att de valt oss och hoppas på ett långt och gott samarbete, berättar Rickard...

Läs mer

LC uppför terminal åt Catena

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en terminal i Katrineholm. Terminalen, som ska användas som bulklager åt totalt fyra olika hyresgäster, är på 10 000 kvm och uppförs i Katrineholms Logistikcentrum. För effektiv logistikhantering förses terminalen med möjlighet till lastning och lossning på båda långsidorna.– Det här är vårt första projekt med Catena som uppdragsgivare och vi är oerhört glada över att de...

Läs mer

Logistic Contractors första projekt i Norge – bygger åt Postnord

​Logistic Contractor har tecknat avtal med Postnord om att uppföra en terminal på 6 500 kvm i Trondheim i Norge. Projektet är Logistic Contractors första i Norge, en marknad där företaget nu satsar stort på att etablera sig.– Efter att ha haft ögonen på den norska marknaden under en längre tid etablerade Logistic Contractor ett dotterbolag i Oslo tidigare i år. Det är oerhört positivt att vi i direkt anslutning till detta nu också kan...

Läs mer

Wästbygg Gruppen öppnar kontor i Danmark

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, är en av Sveriges största byggare av logistikanläggningar. Efter att under tio års tid ha byggt och utvecklat stora logistikfastigheter i Sverige fokuseras nu på en större, skandinavisk marknad. Tidigare i år etablerades ett dotterbolag i Norge. Nu står Danmark på tur. – Direkt efter sommaren inleder vi bearbetningen av den danska marknaden. Vi ser goda möjligheter där för den...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar vice vd

Logistic Contractor, som är ett koncernbolag i Wästbygg Gruppen, förstärker organisationen och rekryterar Benn Karlberg till en nyinrättad tjänst som vice vd. Benn Karlberg kommer senast från en tjänst som vd på Gila Control System AB, som arbetar med avancerad styr- och reglerteknik för fastigheter. Han har även ett förflutet inom Skanska. – Vi är mycket glada över att Benn Karlberg vill arbeta hos oss. Logistic Contractor har nyligen...

Läs mer

Wästbygg får uppdraget att bygga Putsegården

Wästbygg har tecknat avtal med Etikhus AB om att uppföra bostadskvarteret Putsegården på Hisingen i Göteborg. Putsegården kommer att innehålla 44 bostadsrättslägenheter och byggs i ett område med månghundraårig historia. Den ursprungliga Putsegården byggdes på 1700-talet men har tyvärr fått förfalla och är bortom räddning. I stället återskapas huset delvis utifrån bevarad dokumentation och hela bostadshuset präglas av det säregna...

Läs mer

Wästbygg bygger 120 lägenheter åt Riksbyggen

​Wästbygg har tecknat avtal med Riksbyggen om att uppföra 120 bostadsrätter i Tuve i Göteborg. 47 av dessa byggs som seniorlägenheter, + 55 år, åt Riksbyggen Bonum. De 120 lägenheterna fördelas på fem punkthus, med underliggande garage. Bostäderna, som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, byggs alldeles intill Tuve centrum med närhet till service och kollektivtrafik. Ordervärdet är 195 mkr. – Riksbyggen inleder försäljningen av...

Läs mer

Inflyttning på Arkens väg i Haninge

​Måndagen den 15 juni var det dags för de första hyresgästerna att flytta in i sina nya lägenheter på Arkens väg i Haninge strax söder om Stockholm. Bostadskvarteret Arkens väg består av totalt 222 hyresrätter varav den första huskroppen, med 59 lägenheter, nu är färdigställd. Inflyttningen fördelas över tio dagar för att ge alla nya hyresgäster egen hisstid. Resterande tre huskroppar på Arkens väg kommer att vara klara under...

Läs mer

Wästbygg etablerar sig med eget kontor i Skåne

​Wästbygg Gruppen etablerar sig nu i Malmö efter att företaget fått möjlighet att ta över Rekab Entreprenads verksamhet i södra Sverige. – Malmö/Lund är en intressant och expanderande region där det händer mycket på byggsidan. Vi har under åren genomfört en del projekt i den här delen av landet och har en tid tittat på förutsättningarna för att öppna ett eget kontor i Malmö. Vi får nu möjlighet till en riktigt intressant start...

Läs mer

Wästbygg Projektutveckling Sverige anställer två projektutvecklare

Wästbygg Projektutveckling Sverige AB, som arbetar med utveckling av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter primärt i sydvästra Sverige, förstärker sin organisation på Göteborgskontoret med två nyrekryterade projektutvecklare. Magnus Ek började den 4 juni och kommer närmast från en tjänst som etableringsansvarig på OKQ8. Senare i sommar ansluter även Jonas Hulterström till företaget. Han kommer från Västfastigheter, där han...

Läs mer

Wästbygg bygger kontor för Santa Maria i Mölndal

​​Klövern har tecknat avtal med Wästbygg om ombyggnad och hyresgästanpassning av en kontorsfastighet på 5 600 kvm bredvid E6 i Mölndal. Här ska kryddföretaget Santa Maria flytta in i februari 2016 och lokalerna ska användas till såväl kontor som provkök och utvecklingsverksamhet. Ordervärdet är 43 mkr. ​Länkar Santa Maria – projekt​​​sida  

Läs mer

Decathlon väljer Wästbygg

​Wästbygg har fått i uppdrag av den internationella sportkedjan Decathlon att bygga butikslokal och huvudkontor åt dem i Barkarby handelsområde. Decathlon har cirka 900 butiker runt om i världen men i Sverige har de hittills bara funnits med en fysisk butik, i Kungens kurva söder om Stockholm. Fastigheten i Barkarby, som är den första de bygger i egen regi i Sverige, blir på 3 500 kvm och ordervärdet är 55 mkr.– Vi har fört diskussioner...

Läs mer

Wästbygg bygger hotell i Uppsala

​Klövern AB har gett Wästbygg i uppdrag att bygga ett tio våningar högt hotell med 200 rum i centrala Uppsala. Hotellet utgör etapp två av en omfattande om- och tillbyggnad av kvarteret Suttung vid centralstationen. Ordervärdet uppgår till 176 mkr.– Vi ser fram emot ett mycket spännande projekt och tackar för att vi fått Klöverns förtroende att arbeta vidare med kvarteret Suttung. I början av 2014 inledde vi arbetet med etapp ett som...

Läs mer

Kristina Alvendal tar plats i Wästbygg Gruppens styrelse

​Vid Wästbygg Gruppens ordinarie bolagsstämma måndagen den 27 april valdes Kristina Alvendal in i bolagets styrelse. Kristina Alvendal har bred kompetens inom samhällsbyggnad och har bland annat varit stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, ordförande i flera av Stockholms stora allmännyttiga bostadsbolag samt vd för Airport City Stockholm. Vid bolagsstämman tog även tidigare ledamoten Andreas von Hedenberg över ordförandeposten...

Läs mer

Wästbygg fortsätter samarbetet med Amhult 2

​Wästbygg AB har tecknat avtal med Amhult 2 AB om en fortsatt utbyggnad av Amhult Centrum på Torslandaområdet. Avtalet omfattar två fastigheter. En kommersiell fastighet på 1 300 kvm för hamburgerrestaurang, kontor och företagshotell samt ett bostadshus med 53 lägenheter och en handelslokal i bottenplanet. Totala ordersumman är 110 mkr.– Vi tackar för fortsatt förtroende från Amhult 2. Sommaren 2014 var det inflyttning i de 52...

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt Bulk Eiendom i Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att göra en tillbyggnad på 22 000 kvm till en befintlig logistikanläggning på Pilängens industriområde i Örebro. Uppdragsgivare är det norska företaget Bulk Eiendom och hyresgäst i lokalen är sportkedjan XXL sport & vildmark AB. Arbetet börjar omgående och ska vara avslutat lagom till jul i år.  – 2013 uppförde vi den ursprungliga byggnaden som är på 20 000 kvm, som redan då förbereddes...

Läs mer

Wästbygg säljer 279 studentlägenheter till Stockholmshem

​Under senhösten 2014 inledde Wästbygg en ombyggnad av en befintlig kontorsfastighet till 279 studentlägenheter i Älvsjö söder om Stockholm. Projektet är även utvecklat av Wästbygg. Avtal har nu träffats med bostadsbolaget Stockholmshem som förvärvar fastigheten under pågående ombyggnad och träder in som byggherre. Värdet på affären, inklusive byggentreprenaden fram till färdigställandet, uppgår till 280 mkr. – Vi ser mycket...

Läs mer

HSB tecknar avtal med Wästbygg om 109 bostadsrätter i Jakobsberg

Wästbygg har fått i uppdrag av HSB Bostad att genomföra bygglovsprojektering inför produktion av 109 bostadsrätter, HSB brf Engelbrektshöjden, i centrala Jakobsberg i Järfälla kommun.– Det förslag som kommer att lämnas in baseras på Wästbyggs egenutvecklade koncept för lamellhus. Vårt koncepthus är utformat för en rationell och kostnadseffektiv produktion och ger samtidigt en hög lägenhetsstandard och boendekomfort. Till exempel är...

Läs mer

Vi växer i Jönköping och behöver bli fler

​Just nu har vi mycket på gång i Jönköping. Till sommaren kommer vårt nya kontor här att vara klart för inflyttning. Vi har dessutom många spännande byggprojekt framför oss i regionen och behöver förstärka vår organisation. Vårt mål är att växa ytterligare i Jönköping under de kommande åren – här finns en mycket intressant marknad och goda utvecklingsmöjligheter. Till vårt Jönköpingskontor söker vi nu projektingenjörer och...

Läs mer

Wästbygg bygger lokaler för Internationella Engelska Skolan

​Wästbygg har fått i uppdrag av M2 Gruppen att bygga om en befintlig högskolefastighet i Kista strax norr om Stockholm. I den första etappen ska en del av fastigheten, 8 500 kvm, ställas i ordning till moderna och ändamålsenliga skollokaler för hyresgästen, friskolan Internationella Engelska Skolan. Här ska undervisning på grundskolenivå bedrivas och Kista är en av tre nya orter som Internationella Engelska Skolan etablerar sig på under...

Läs mer

Wästbygg Gruppen etablerar sig i Norge

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, är en av Sveriges största byggare av logistikanläggningar. Efter att under tio års tid ha byggt och utvecklat stora logistikfastigheter i Sverige vänder man nu blickarna mot Norge och öppnar ett dotterbolag i Oslo.– Vi ser en mycket intressant marknad i Norge för den typ av moderna och rationella logistikanläggningar som är Logistic Contractors specialområde. Genom att finnas på plats med...

Läs mer

Wästbygg uppför kontorsfastighet i Varberg

​Wästbygg har fått i uppdrag att bygga en kontorsfastighet på 2 700 kvm i Varberg. Uppdragsgivare är Ventilo AB, ett konsortium där några av Varbergs stora fastighetsägare ingår. Byggnaden är ritad av Wingårdhs och består av ett suterrängplan, tre våningar ovan mark samt en indragen fjärdevåning.  En av hyresgästerna i den nya kontorsfastigheten blir Wästbygg.–  Vi ser fram emot att flytta vårt Varbergskontor till nya och fina...

Läs mer

Invigning av Ica Maxi i Örebro

Tisdagen den 10 mars slogs dörrarna upp till en ny Ica Maxi-butik i Örebro. Wästbygg inledde byggnationen i april 2014. Den totala butiksytan är på 6 000 kvm och består förutom av Ica-butiken även av ett Cura-apotek. Under byggtiden har vi även fått förtroendet av Ica Fastigheter Sverige AB att uppföra ytterligare 850 kvm butiksyta, där Systembolaget ska flytta in i juni 2015.Ica-butiken i Örebro är en av få i landet som hittills lanserat...

Läs mer

Carmith Mårtensson blir vd för Wästbygg Projektutveckling Sverige AB

Wästbygg Gruppen har rekryterat Carmith Mårtensson till vd för koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling Sverige AB. Han kommer närmast från en tjänst som affärsutvecklingschef på Skanska Nya Hem i Göteborg och har tidigare även arbetat som etableringschef på KF Fastigheter (numera Coop Fastigheter).– Vi är mycket nöjda med rekryteringen och att Carmith Mårtensson vill arbeta hos oss. Han är en person med lång erfarenhet inom...

Läs mer

Wästbygg vann markanvisningstävling i Tullinge

Måndagen den 2 mars fattade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun beslut om att utse Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB till vinnare i den markanvisningstävling för ungdomslägenheter som varit utlyst. Sju bidrag kom in.Wästbyggs förslag innehåller 124 lägenheter och ska byggas i ett parkområde på Solskensvägen i Tullinge. Området ska även fortsättningsvis kunna användas för rekreation, varför en viktig faktor är att bostäderna ska...

Läs mer

Invigning av Volkswagen, Smista Allé

​17–18 januari inleddes ett två veckor långt invigningsfirande av Volkswagens nya bilanläggning på Smista Allé i Stockholm. Artister som Loreen, Molly Sandén, Patrik Isaksson och Mojje Johansson stod för underhållningen. Gensvaret från allmänheten var mycket stort under helgen och resulterade i goda försäljningssiffror för Volkswagen.  Wästbygg har uppfört anläggningen och lämnade över till Volkswagen i månadsskiftet...

Läs mer

367 studentlägenheter i Älvsjö

Nu har byggnationen inletts av 367 studentlägenheter i Älvsjö söder om Stockholm. Projektet är utvecklat av Wästbygg och M2 Gruppen i samverkan, och Wästbygg kommer även att ansvara för byggnationen. I en första etapp byggs 279 lägenheter med en planerad inflyttning under hösten 2016. – Tack vare att vi fått en detaljplaneändring till stånd har vi nu möjlighet att omvandla en kontorsfastighet, ägd av M2 Gruppen, till moderna och...

Läs mer

Kilenkrysset väljer Logistic Contractor

​​​​Logistic Contractor har nyligen tecknat avtal med Kilenkrysset om att uppföra en ny logistikanläggning i Brunna nordväst om Stockholm. Den totala ytan är 17 000 kvm och anläggningen ska inrymma lager samt en kontorsdel i entresolplan. I direkt anslutning finns E18 med goda kommunikationer i alla riktningar. Arbetet inleds omgående och ska vara klart i oktober 2015.– Kilenkrysset är en ny bekantskap för oss, men en stor och viktig...

Läs mer

Wästbygg bygger bostadshus i Täby

​​Vid Västra Roslags-Näsby i centrala Täby, planlägger Täby kommun en ny stadsdel med ca 800 bostäder samt verksamhetslokaler. Markanvisning Wästbygg har markanvisning för ca 37 bostäder som avses att upplåtas som bostadsrätter. Byggnaden utgör en integrerad del av ett stadskvarter. Projektstart är planerat för år 2019. Arkitekt är Sundell Arkitekter. Hållbar stadsdel Västra Roslags-Näsby planläggs för att utgöra en utpräglad...

Läs mer

Inflyttning på Barkarby Gate

I förra veckan slog de första affärerna upp portarna på Barkarby Gate, ett nytt handelsområde på Barkarbyfältet norr om Stockholm.  Wästbygg har haft det prestigefyllda uppdraget att bygga de 20 000 kvadratmetrarna butiksyta med tillhörande 13 000 kvm parkeringsgarage. Byggherre är TK Development som Wästbygg tidigare samarbetat med och bland hyresgästerna finns Clas Ohlson, sportkedjan XXL, Burger King och Kjell & Co. ​

Läs mer

Wästbygg och Alecta i affär om 560 mkr

​​​​​Tidigare i veckan blev det klart att tjänstepensionsbolaget Alecta förvärvar ett projekt med 462 hyresrättslägenheter i Huddinge kommun av Wästbygg. Projektet består bland annat av 250 studentlägenheter och 109 ungdomslägenheter, med planerad inflyttning under 2016. Ytterligare en del av projektet omfattar vanliga hyresrätter, men produktionen av dessa förutsätter ett beslut av Kommunfullmäktige i Huddinge...

Läs mer

Logistic Contractor bygger logistikanläggning åt Prologis i Ljungby

​Logistic Contractor har fått i uppdrag av Prologis att uppföra en logistikanläggning i det nya industriområdet Karlsro i Ljungby. Strålfors, som ingår i Postnord-koncernen, blir hyresgäst. Hela anläggningen kommer användas till CDONs logistikhantering, som utförs av Strålfors. Byggnation startar omgående, anläggningen ska vara klar för inflyttning i juli 2015. För mer information, kontakta  Christoffer Bööj, Projektutvecklare,...

Läs mer

Wästbygg uppför ytterligare en bilanläggning i Danderyd

​​​I våras inledde Wästbygg arbetet med att bygga en bilanläggning åt fastighetsägaren Sagax i Danderyd norr om Stockholm där BMW Bavaria kommer att vara hyresgäst. Nyligen blev det klart att samarbetet utvecklas ytterligare. Sagax har tecknat avtal med Wästbygg om att uppföra ytterligare en bilanläggning i direkt anslutning till den påbörjade. Hyresgäst denna gång blir Jaguar Land Rover Stockholm.Det nya uppdraget omfattar en komplett...

Läs mer

Wästbygg bygger bilanläggning i DRIVELAB, Arlandastad

​​​​Wästbygg har fått i uppdrag av Arlandastad Holding att bygga en ny bilanläggning i DRIVELAB i Arlandastad. Totalt är det 5 200 kvm som ska uppföras, fördelat på två byggnader – en för bilförsäljning och en för bilservice. Arbetet inleds omgående och byggnaderna ska vara klara under hösten 2015. – Wästbygg har arbetat med projektet under en tid och vi är mycket glada att vi nu kommit i mål med ett entreprenadkontrakt....

Läs mer

Logistic Contractor uppför lagertillbyggnad åt Tribona

​Logistic Contractor har fått i uppdrag av fastighetsägaren Tribona att uppföra en tillbyggnad av ett befintligt livsmedelslager i Kungälv. Hyresgäst är Ica Fastigheter. - ­Projektet har precis startat och vi är i full gång med projekteringen säger Mani Hemmaty, projektledare, som också berättar att byggnaden på 2500 kvadratmeter ska stå klar i mars 2015. - Det är roligt att återigen få bygga åt Tribona med Ica som hyresgäst. Vi har...

Läs mer

Wästbygg bygger nytt Systembolag i Örebro

​​​Wästbygg är nu i full fart med att uppföra ett nytt Systembolag i Örebro. Byggnaden kommer att stå klar i maj och butiken, som ligger i anslutning till Ica Maxi, slår upp portarna i juni 2015. Daniel Cedås, Projektledare Kommersiellt, berättar att det är Ica Fastigheter Sverige AB som beställt bygget där pålningen just slutförts. Ica är en återkommande kund och det är alltid roligt att få förnyat förtroende, fortsätter...

Läs mer

Första spadtag för 344 student- och ungdomslägenheter i Huddinge

​​​​Idag togs ett traditionellt första spadtag för Visättra ängar, ett nytt bostadsområde i Huddinge. I spaden höll Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, Tomas Hansson, kommunalråd i Huddinge kommun samt Christofer Söderström, projektutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Bostäderna utvecklas och byggs av Wästbygg och ska vara inflyttningsklara etappvis under hösten 2015 och våren 2016.I december 2012 utlyste...

Läs mer

Wästbygg bygger ny Ica Maxi-butik i Örebro

​​Ica Fastigheter AB har tecknat avtal med Wästbygg om att bygga en ny Ica Maxi-butik i Örebro. Totalt är det 6 000 kvm som ska uppföras. Utöver livsmedelsbutik kommer även ett apotek att inrymmas i lokalen. - Vi har en lång och mycket god relation med Ica Fastigheter och är glada över att återigen få förtroendet att bygga åt dem. Det ger oss möjlighet att utnyttja all den erfarenhet vi samlat på oss från tidigare Ica-projekt,...

Läs mer

Wästbygg uppför butik och lager åt Optimera

​Bygghandelskedjan Optimera har gett Wästbygg i uppdrag att bygga cirka 8 000 kvm butik och lager i Göteborg. Den nya anläggningen byggs som ersättning för Optimeras befintliga, som måste rivas när Trafikverket nu bygger ny tunnel under Göta älv. Entreprenadsumman är 59 mkr. - Vi på Wästbygg har ett intressant projekt framför oss åt en, för oss, ny kund. Läget nära Göta älv innebär att markförhållandena är besvärliga. Vi har...

Läs mer

Wästbygg uppför nytt handelshus i Göteborg

​​​​Wästbygg har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Terrester AB att bygga en ny affärsfastighet på 8 000 kvm i Amhult centrum, det vill säga det område som tidigare utgjordes av Torslanda flygplats i Göteborg. Det totala ordervärdet är 130 mkr.Under våren 2013 påbörjade Wästbygg arbetet med att bygga 52 bostadsrättslägenheter i Amhult som kommer att stå klara till sommaren 2014. Exploateringen av området fortsätter nu med 8 000...

Läs mer

Wästbygg bygger handelsfastighet i Danderyd

​Wästbygg har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Sagax att uppföra en handelsfastighet i Danderyd där BMW Bavaria blir hyresgäst. Ordervärdet är 100 mkr.Projektet omfattar rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en lokal för bilförsäljning på 7 300 kvm inklusive en verkstadsdel. Hyresgäst i lokalen blir BMW Bavaria. I projektet ingår även en omläggning av vatten- och avloppssystemet i området.– Sagax är en ny kund för...

Läs mer

Wästbygg uppför seniorboende åt Partillebo

Wästbygg har vunnit en upphandling om uppförandet av ett seniorboende med trettiotvå hyresrätter åt kommunala bostadsbolaget Partillebo. Entreprenadsumman är 43 mkr.Seniorboendet kommer att kunna erbjuda en blandning av traditionella lägenheter och parhus. I ett större flerbostadshus kommer tjugotvå av lägenheterna att inrymmas tillsammans med en aktivitetslokal. I nära anslutning byggs fyra enplansbyggnader för resterande tio lägenheter....

Läs mer

Wästbygg och Alecta i affär om 430 mkr

​​Wästbygg säljer 222 hyresrättslägenheter i Haninge kommun till tjänstepensionsbolaget Alecta. Byggnationen av de fyra huskropparna pågår och kommer att färdigställas under 2015. Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.Underliggande fastighetsvärde uppgår till 430 mkr och affären genomförs som en bolagsförsäljning med forward funding.– Vi är glada att tillsammans med en professionell och långsiktig...

Läs mer

Wästbygg utför stor om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i centrala Uppsala

Wästbygg har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern att utföra en total ombyggnad samt en påbyggnad av två våningsplan i kvarteret Suttung i centrala Uppsala. Samtidigt utförs en rivning och en grundläggning som förberedelse för en ytterligare nybyggnad. Ordervärdet är 200 mkr.I direkt anslutning till Järnvägsstationen och Resecentrum i Uppsala ligger kvarteret Suttung. Fastighetens befintliga 11 000 kvm byggs om och dessutom görs...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikfastighet i Uppsala

Logistic Contractor har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Klövern AB att uppföra en lager- och omlastningsterminal i Uppsala Business Park. Hyresgäst kommer att bli Ica Fastigheter AB. – Terminalen blir en modern och rationell logistikanläggning på 2 700 kvm. Den är specialritad för Ica och deras behov och innehåller såväl en varm som en kyld avdelning. Tomtytan är begränsad men utnyttjas optimalt och projektet är ett bra exempel på...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt Prologis på Hisingen

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Prologis att uppföra en logistikanläggning på Arendalsområdet i Göteborg. Byggnationen har nyligen inletts och ska lämnas över till uppdragsgivaren i november. Prologis är en stor aktör på den svenska logistikmarknaden som bygger, äger och hyr ut logistikanläggningar. Nyligen har ytterligare ett projekt påbörjats, en logistikanläggning på 15 000 kvm i anslutning till Arendals industriområde på...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning åt logistikkoncernen Dachser

​Logistic Contractor har fått i uppdrag av Dachser Sverige AB att uppföra en ny lagerbyggnad/terminal i Göteborg. Fastigheten är på 7000 kvm och ska stå färdig i juni 2014. Arbetet är redan påbörjat. Fastigheten kommer att nyttjas gemensamt av Galliker Transport AB Dachser Sverige AB. För mer information, kontakta Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor, tel 0732-03 48 36, e-post christoffer.booj@logistic-contractor.se

Läs mer

Logistic Contractor bygger ut Icas centrallager i Helsingborg

I Helsingborg ligger ett av Icas två centrallager. För att tillgodose en ökad efterfrågan byggs nu centrallagret ut med 44 000 kvm. Fullt färdigt kommer centrallagret att vara 100 000 kvm stort. Men det är inte bara golvytan som ökar. Ica väljer även att bygga den nya delen som höglager med en höjd på 30 meter.-Vi är oerhört glada att Ica har valt att samarbeta med oss och ser fram emot att sätta igång på riktigt då vi har ett mycket...

Läs mer

Spaden sattes i marken för 222 nya hyresrätter

Idag togs ett traditionsenligt första spadtag för 222 nya hyresrättslägenheter i Handen i Haninge kommun. I spadskaften höll Peter Olevik Dunder, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun, Pero Popovski, vd för Wästbygg Projektutveckling Stockholm samt Thomas Karlsson, stabschef på HSB Stockholm. Produktionstiden beräknas till knappt två år.– Vi blir mer än 1 000 Haningebor fler per år. Aktiva byggare är därför helt...

Läs mer

Wästbygg är Guld-vän till Barncancerfonden

I den bästa av världar får alla barn möjligheten att så småningom bli vuxna. För att bidra till att nå den visionen har vi på Wästbygg valt att stödja Barncancerfonden i deras viktiga arbete genom att bli Vänföretag på guldnivå.Idag överlever tre av fyra barn sin cancersjukdom. Vi önskar att oddsen att bli frisk ska öka än mer bland de drabbade barnen. Barncancerfonden finansierar 90 % av barncancerforskningen i Sverige och är helt...

Läs mer

Wästbygg uppför handelsplats i Alingsås

Inom kort inleder Wästbygg arbetet med att uppföra en ny handelsplats centralt i Alingsås. Totalt är det 9 000 kvm butiksyta fördelat på sex lokaler som ska byggas utmed riksväg 180. Här kommer de nya hyresgästerna att kunna flytta in i moderna och ändamålsenliga butikslokaler under hösten 2014.Tidigare i veckan blev det klart att det kommunala bolaget Fabs AB i Alingsås säljer 28 000 kvm tomtmark för att kunna erbjuda en handelsetablering...

Läs mer

Skolbarnen fick själva ta det första spadtaget

Tisdagen den 19 november togs det traditionella första spadtaget för om- och tillbyggnaden av Stiftelsen Judaicas nya skol- och kulturbyggnad på Riddargatan i Stockholm. Två av barnen vid skolan, Ben och Maya, fick det stora hedersuppdraget. Projektet inleds omgående med en del rivningsarbete. Därefter ska en 5 500 kvm stor byggnad uppföras på innergården samtidigt som befintliga byggnader rustas upp. Till höstterminen 2015 ska det nya centrumet...

Läs mer

Wästbygg övertar alla Sjalesö Sveriges byggprojekt – över 1 000 lägenheter ska byggas

Efter danska exploatören Sjaelsös konkurs under sensommaren lägger nu även Sjaelsö Sverige ner sin verksamhet. Planerade projekt övertas av Wästbygg, som under en lång rad år haft ett nära samarbete med Sjaelsö. I projektportföljen finns cirka 1 000 lägenheter i Stockholmsregionen samt flera kommersiella projekt i form av handelsplatser runt om i landet.Sjaelsö Sverige och Wästbygg har i dagarna kommit överens om att Wästbygg övertar de...

Läs mer

Wäst-Bygg blir Wästbygg och får ny grafisk profil

Nu ser vi lite annorlunda ut!Vi inleder hösten med ett nytt avstamp inför framtiden. Tidigare i år fick vi en ny ägarstruktur och vi känner att tiden är mogen att förnya även vårt utseende. Samtidigt passar vi på att plocka bort bindestrecket – Wäst-Bygg blir Wästbygg. Bytet av den grafiska profilen kommer att ske successivt under de kommande månaderna. Den stora förändringen sker dock bara på ytan. Under den är vi fortfarande samma...

Läs mer

Fortsatt samarbete mellan Brostaden och Wästbygg

Wästbygg får förnyat förtroende av Brostaden när utbyggnaden längs Smista allé i Segeltorp strax söder om Stockholm fortsätter. När Volkswagen nu väljer att etablera sig här ska Wästbygg uppföra 6 600 kvm bilhall, verkstad och p-garage. Arbetet inleds senare i höst och projektet beräknas ta cirka ett år att färdigställa. Entreprenadsumman är 63 mkr.Brostaden fortsätter att samarbeta med Wästbygg när exploateringen längs Smista...

Läs mer

Wästbygg bygger skola i Stockholm

​Wästbygg har fått i uppdrag av Stiftelsen Judaica att uppföra en helt ny skolbyggnad intill judiska skolan på Östermalm i Stockholm. Nybyggnaden är på 5 500 kvm och ordervärdet är cirka 160 mkr. Arbetet inleds i november och byggtiden beräknas till drygt ett och ett halvt år.På den judiska skolan på Östermalm i centrala Stockholm bedrivs undervisning från årskurs 0 till 6 liksom förskola och fritidsverksamhet. För att anpassa...

Läs mer

Wästbygg uppför Svanenmärkta hyresrätter åt Familjebostäder i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har tecknat avtal med Wästbygg om uppförandet av trettio nya hyresrätter i Göteborg. Huset, som ska Svanenmärkas, uppförs på en tomt på Norra Krokslättsgatan som stått obebyggd i många år sedan ett tidigare landshövdingehus på platsen brann ner. Entreprenadsumman är 43 mkr.Efterfrågan på hyresrätter i Göteborg är fortsatt stor och på uppdrag av Familjebostäder ska Wästbygg nu bygga ett fem våningar...

Läs mer

M2 Gruppen blir ny delägare i Wästbygg AB

Entreprenadföretaget Wästbygg AB och dotterbolaget Logistic Contractor får en ny delägare. Patrik Ivarson, koncernchef och huvudägare i Järngrinden-koncernen (Wästbygg) säljer sina aktier i Wästbygg AB till privatägda M2-koncernen, med Rutger Arnhult som ägare. Övriga delägare i Wästbygg AB, Ulf Christofferson och Jörgen Andersson, kommer även framgent att ingå i ägarkonstellationen och fortsätter i företaget i sina nuvarande...

Läs mer

Wästbygg uppför lastbilsverkstad åt Wist Last o Buss

Wästbygg AB har nyligen fått i uppdrag av Bilfastigheter Nord AB att bygga lastbilsverkstad och kontor på totalt 2 300 kvm i Märsta strax norr om Stockholm. Entreprenadsumman är 40 mkr. Markarbetena inleds omgående och i april 2014 ska den nya byggnaden vara klar för invigning. I projektet ingår även invändiga installationer av bland annat servicegropar samt anläggningar för hantering av spillolja och avgaser. – Vi ser fram emot ett...

Läs mer

Wstbygg har fått i uppdrag att uppföra det nya handelsområdet Barkaby Gate i Stockholm

Fredagen den 14 juni blev det klart att Wästbygg får uppdraget att uppföra Barkarby Gate, ett nytt handelsområde på Barkarbyfältet norr om Stockholm med ett femtontal butiker. Exploatör är TK Development och ordervärdet uppgår till ca 300 mkr. Huvuddelen av butikslokalerna är redan uthyrda och bland andra kommer Clas Ohlson, sportkedjan XXL, Burger King och Kjell & Co att flytta in när allt är klart.Barkarby Gate innehåller en total yta...

Läs mer

Wästbygg uppför kontor och verkstad åt Fastighets AB Brostaden

​Wästbygg har fått förtroendet att uppföra ett parkeringshus åt Fastighets AB Brostaden i Segeltorp söder om Stockholm. Byggnaden omfattar ca 11 000 kvm fördelat på 5 plan och skall stå färdig att tas i bruk sommaren 2013.Behovet av ytterligare parkeringsplatser i området har varit stort under de senaste åren då parkeringshusets närmsta grannar utgörs av företag med inrikigning mot bilförsäljning. Dessa grannar saluför premiummärken...

Läs mer

Wästbygg uppför butik åt Jula i Västervik

Ljunghedens handelsplats i Västervik växer. Sedan i somras håller Wästbygg på att uppföra fem nya butikslokaler, totalt 4 500 kvm, på uppdrag av exploatören Solhemsgruppen i Kalmar. När en ytterligare utbyggnad av handelsplatsen nu ska genomföras, med en butikslokal på 3 200 kvm åt hem- och fritidskedjan Jula, har Wästbygg fått förnyat förtroende av Solhemsgruppen. Entreprenadsumman uppgår till 27 mkr.– Vi ser fram emot ett fortsatt...

Läs mer

Lagerkontrakt för Tata Bygg

Logistic Contractor, som ägs av Wästbygg, låter uppföra 15 000 kvadratmeter lager och kontor i Kårarp i Norra Halmstad för Tata Byggsystem AB. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats. Tata Byggsystem ingår i koncernen Tata Group. 

Läs mer

Wästbygg uppför kontor, lager och butik åt Sifvert Skruv AB

Wästbygg AB har fått förtroendet att uppföra en helt ny fastighet åt grossistföretaget Sifvert Skruv AB i Hägersten strax söder om Stockholm. Fastigheten kommer att innehålla kontor, lager och butik med en total yta på 8 000 kvm. Markarbetena startar omgående och första etappen ska vara klar för inflyttning till sommaren. Den totala entreprenadsumman uppgår till 50 mkr.Det Stockholmsbaserade familjeföretaget Sifvert Skruv AB grundades 1861....

Läs mer

Ytterligare ett nytt bostadsprojekt för Wästbygg

Det positiva orderläget för Wästbygg fortsätter. Under veckan har kontrakt tecknats på ett nytt bostadsprojekt i Göteborg utöver de två nya bostadsprojekt som företaget erhöll så sent som under förra veckan. Entreprenadsumman uppgår till 88 mkr. I Torslanda nordväst om Göteborg pågår exploateringen av Amhult centrum. Etapp ett är färdigställd och nu inleds etapp två. Först ut blir ett bostadshus med 52 bostadsrättslägenheter som...

Läs mer

Nya bostadsprojekt för Wästbygg

​Wästbygg AB har fyllt på sin orderportfölj inom affärsområde bostäder. Avtal har tecknats med Sverigehuset om nyproduktion av hyresrätter i Göteborg samt med Kungshus Fastighetsförvaltning om att uppföra bostadsrätter i Kungsbacka. Totala entreprenadsumman för de båda projekten uppgår till 90 miljoner kronor.Bostadsutvecklaren Sverigehuset, som ingår i koncernen Ernström & Co, har valt Wästbygg som totalentreprenör när kvarteret...

Läs mer

Wästbygg på Stockholm Business Arena

Den 19 och 20 september finns Wästbygg och Logistic-Contractor representerade på Stockholm Business Arena. Det är ett bra tillfälle att träffas så kontakta oss gärna så bokar vi in ett möte  

Läs mer

Bäst i klassen, guld till Coop Extra i Mjölby

​Coop Extra i Mjölby är först i Sverige med att tilldelas guld i klassen handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Beställaren KF Fastigheter och totalentreprenören Wästbygg AB har arbetat långsiktigt och metodiskt för att nå resultatet och skapar på detta sätt en del av framtidens handel. Coop Extra i Mjölby invigdes i november 2011. Redan från början var det bestämt att butiken skulle vara klimatneutral i drift. Coop...

Läs mer

Logistic Contractor bygger stort lager åt Tingstad

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Göteborgsföretaget Tingstad Papper att bygga ett nytt lager på ca 32 000 kvadratmeter. Lagerbyggnaden planeras i Kärra längs E6 i norra delen av Göteborg. Projektet påbörjas omgående och skall vara färdigställt i januari 2014.  

Läs mer

Wästbyggs Stockholmskontor öppnat

​Wästbygg expanderar och lagom till semestern är Wästbyggs Stockholmskontor klart. Planerna på att etablera sig med ett eget kontor i huvudstaden har funnits under cirka fem år och i vintras togs det slutgiltiga beslutet. Wästbygg har sedan år 2000 kontinuerligt varit involverad i en lång rad byggprojekt i Stockholm och Mälardalen. Vi ser etableringen som en viktig markering gentemot våra samarbetspartner att vi är i Stockholm för att...

Läs mer

Alpi väljer Wästbygg

Wästbygg har nyligen tecknat avtal med frakt- och logistikföretaget Alpi, Albini & Pitigliani Sverige AB om en tillbyggnad av deras lagerlokal i Viared, strax väster om Borås. Under våren har Wästbygg och Alpi gemensamt arbetat fram bygglovshandlingar och nu inleds en utbyggnad av Alpis lagerlokal i två plan med sammanlagt 6 800 kvm. Markarbetena inleds efter semestern och i mars 2013 ska projektet vara klart.Entreprenadsumma 24 mkr. 

Läs mer

Ny affärsområdeschef rekryterad

Wästbygg har anställt Magnus Rudén som ny chef för affärsområde Kommersiellt. Magnus har gedigen kunskap om sitt yrkesområde och kommer senast från en tjänst som arbetschef hos F O Peterson & Söner Byggnads AB i Göteborg. - Vi är oerhört nöjda med den rekryteringen som vi gjort. Magnus kommer att bli en tillgång för hela företaget, konstaterar Ulf Christofferson, vd på Wästbygg. 

Läs mer

Nya kommersiella projekt i Västervik och Lund

Wästbygg bryter ny mark och ska för första gången uppföra en byggnad i småländska Västervik. På uppdrag av det privata fastighetsföretaget Solhemsgruppen ska en handelsplats med lokaler för fem hyresgäster byggas. Den totala byggytan är på 4 500 kvm. Projektet startar omgående och ska vara färdigställt under våren 2013. Entreprenadsumma 37 mkr.– Solhemsgruppen är en intressant samarbetspartner. Våra kontakter med företaget inleddes...

Läs mer

Hedin Bil i Uppsala har öppnat portarna

​Torsdagen den 3 maj var det stor och pampig invigning och premiäröppning av Hedin Bils anläggning i Uppsala.  Anläggningen är på totalt 21 000 kvm och innehåller allt från bilhall i två plan med sju olika bilmärken + begagnatförsäljning, verstäder för personbilar, lastbilar och lätta lastbilar, däckverksatd stor plåtverkstad, kundmottagning och konferens- och utbildningslokaler. 

Läs mer

Ombyggnad av Willys-butik i Stockholm

Nu flyttar Wäst-Bygg tillfälligt in i Heron City, ett stort nöjes- och butikskomplex i Kungens kurva i södra delen av Stockholm. På uppdrag av Newsec ska vi bygga om matkedjan Willys butik där. Willys ska minska ner sin butiksyta till ungefär hälften jämfört med vad de har idag. I Wäst-Byggs uppdrag ingår även att bygga om inne i butiken så att flödena anpassas till den mindre storleken.Projektet har redan satt igång och ombyggnaden ska...

Läs mer

Ny controller ombord

​Måndagen den 16 januari började Fredrik Nilsson sin nya tjänst som controller på Wäst-Bygg. Fredrik har en civilekonomexamen från högskolan i Kalmar och har senast arbetat som controller på Emballator i Ulricehamn. Vi hälsar honom välkommen till oss på Wäst-Bygg. 

Läs mer

Ulf Christoffersson och Jörgen Andersson går in som delägare i Wästbygg

Onsdagen den 18 januari undertecknades dokumenten som gör två mångåriga medarbetare, Ulf Christofferson och Jörgen Andersson, till delägare i Wäst-Bygg Gruppen AB. Diskussionerna har pågått sedan hösten 2010 och det övergripande syftet är att skapa en långsiktig och stark ledning för företaget.Patrik och Gunnar Ivarson kommer dock även framgent att behålla majoritetsägandet i Wäst-Bygg genom ett sextioprocentigt ägande av koncernens...

Läs mer