loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Årsredovisning 2016 2017-03-26
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24
Delårsrapport januari-september 2016 2016-10-19
Delårsrapport januari-juni 2016 2016-08-25
Delårsrapport januari-mars 2016 2016-05-26