Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Delårsrapport januari-juni 2020 2020-08-31
Delårsrapport januari-mars 2020 2020-04-17
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 2020-03-26